Tags:
Node Thumbnail

เนื่องจากทางตัวแทนได้เข้าพบและยื่นจดหมายรวมถึงรายชื่อให้กับรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นขอปิดการลงชื่อนะครับ

คุณเทพได้ร่างจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ซึ่งกดเข้าไปดูได้ข้างใน การเข้าชื่อในจดหมายฉบับนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละท่านไม่มีบังคับนะครับ ช่วงนี้ผมจะเปิดให้คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก Blognone สามารถคอมเมนต์ได้ด้วย ดังนั้นถ้าอ่านมาถึงตรงนี้และอยากลงชื่อก็ไม่ต้องสมัครสมาชิก เขียนในคอมเมนต์ได้ทันที

วันที่ปิดรับการลงชื่อจะประกาศอีกที หลังจากนั้นตัวแทนจะรวบรวมแล้วทำการยื่นจดหมายไปยังรัฐมนตรี ถ้าเห็นว่าจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้มีประโยชน์ ก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อด้วยครับ - mk

ปรกติบทความใน Blognone สามารถนำไปโพสที่อื่นได้อยู่แล้ว แต่จดหมายฉบับนี้ขอเป็นกรณีพิเศษ ถ้าท่านเล่นเว็บบอร์ดใดที่เกี่ยวกับไอที และคิดว่าจดหมายฉบับนี้มีประโยชน์ให้ช่วยกันเผยแพร่ด้วยการนำไปโพสและลิงก์กลับมาเพื่อให้คนมาลงชื่อกันได้ที่นี่ด้วยครับ - LewCPE

เพื่อความสะดวกในการคัดแยกชื่อ ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากการลงชื่อ ในฟอรั่มครับ

English translation for this open letter by Daengbo

คนสนใจเยอะมาก เชิญชวนมาเจอหน้ากัน แลกเปลี่ยความเห็นในงาน TLUG

เรียน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

ตามที่ท่านได้แถลงนโยบายการทำงานของกระทรวงฯ ภายใต้การกำกับดูแลของท่าน และหนังสือพิมพ์ได้รายงานข่าวเกี่ยวกับการให้เหตุผลของท่าน ที่จะไม่สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สนั้น พวกเรา ซึ่งเป็นผู้ใช้และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศไทย แม้จะไม่ขัดข้องหากท่านเห็นว่าควรใช้งบประมาณของประเทศไปสนับสนุนสิ่งที่ท่านเห็นว่าสำคัญกว่า แต่ก็เห็นว่า เหตุผลที่ท่านให้นั้น ไม่ตรงกับความเป็นจริงตามประสบการณ์ของเรา และเป็นการสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของพวกเรา ที่ยังพยายามเตรียมการสำหรับสิ่งดีๆ สำหรับประเทศด้วยการพึ่งตนเอง แทนการรอคอยงบประมาณจากภาครัฐ จึงขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง โดยอ้างถึงรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ฉบับวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งมีข้อความบางส่วนดังนี้:

On the subject of open source software, he said the current government plan was a case of the blind leading the blind, as neither the people who are in charge nor the people in industry seem to know the dangers of open source software.

"With open source, there is no intellectual property. Anyone can use it and all your ideas become public domain. If nobody can make money from it, there will be no development and open source software quickly becomes outdated," he said.

Apart from Linux, he claimed that most open source software is often abandoned and not developed, and leads to a lot of low-quality software with lots of bugs.

"As a programmer, if I can write good code, why should I give it away? Thailand can do good source code without open source," he said.

ขอแยกประเด็นชี้แจงเป็นข้อๆ ดังนี้:

 1. การทำงานที่ผ่านมา ไม่ใช่การทำงานโดยไม่รู้ทิศทาง เราได้ศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งในข้อกฎหมาย วิธีการในทางปฏิบัติ ผลลัพธ์ในแง่ผลงาน และผลทางเศรษฐกิจ เราได้เล็งเห็นผลดีต่อประเทศ ดังจะชี้แจงต่อไป จึงได้พยายามทำงานอย่างต่อเนื่องในภาคประชาชน เพื่อเสริมแรงกับโครงการของภาครัฐ
 2. เป็นความเข้าใจผิด ที่ว่าซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สปราศจากทรัพย์สินทางปัญญา และกลายเป็น public domain เพราะโดยข้อกฎหมายแล้ว ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทุกชิ้นมีเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายทุกประการ แต่เป็นความสมัครใจของเจ้าของลิขสิทธิ์เอง ที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นกระทำการพิเศษเพิ่มเติม ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาอนุญาต (license) ซึ่งเป็นการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าของและผู้ใช้ ที่จะสามารถแก้ไขแจกจ่ายซอฟต์แวร์ หากผู้ใดละเมิดเงื่อนไขของสัญญาอนุญาต ก็จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โครงการโอเพนซอร์สต่างๆ ให้ความสำคัญมาก และพยายามตรวจตราไม่ให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด
 3. ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสามารถทำเงินได้ เพราะสัญญาอนุญาตของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สคุ้มครองสิทธิ์นั้น ตราบใดที่การขายนั้น ไม่ได้ละเมิดเงื่อนไข ดังจะเห็นการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในฮาร์ดแวร์ต่างๆ เช่น router, อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย, โทรศัพท์มือถือ, PDA เนื่องจากการมีซอร์สโค้ดทำให้สามารถดัดแปลงซอฟต์แวร์ให้เข้ากับฮาร์ดแวร์โดยอิสระ หรือจะเป็นการขาย service เช่น การวางระบบ หรือ integrate เป็น solution ซึ่งการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สช่วยประหยัดต้นทุนและมีความยืดหยุ่นต่อการปรับแต่ง เป็นต้น ซึ่งการขายดังกล่าว ตราบใดที่ผู้ขายยังรักษาสิทธิ์ผู้ใช้ครบเต็มตามที่ตนได้มากับตัวซอฟต์แวร์ ก็ไม่ผิดแต่ประการใด และในต่างประเทศ ผู้ขายเหล่านี้ได้แบ่งส่วนกำไรจากการขาย เพื่อส่งคืนให้กับนักพัฒนาในรูปการ sponsor หรือการบริจาค หรือแม้กระทั่งจ้างนักพัฒนาให้ทำ feature พิเศษเพิ่มเติมให้ หรือจ้างเป็นพนักงานเสียเลย ทั้งหมดนี้ จึงเป็นเหตุผลที่ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจำนวนมากยังไม่หยุดการพัฒนาจนทุกวันนี้ และในประเทศไทย ก็มีการทำเช่นนั้นบ้างเป็นบางโอกาส แต่ยังไม่แพร่หลายนัก เนื่องจากแนวคิดโอเพนซอร์สยังไม่เป็นที่รู้จัก แต่ถ้าแนวคิดดังกล่าวได้รับการสนับสนุน ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดในประเทศไทยมากขึ้นได้เช่นกัน
 4. เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ทั้งหลายทั่วไป ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สก็ต้องผ่านการคัดเลือกตามธรรมชาติที่จะอยู่รอด ดังนั้น หากมีผู้ใช้เพียงพอ ซอฟต์แวร์ย่อมมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ไม่ถูกทิ้งให้ล้าสมัย เพราะกระบวนการโอเพนซอร์ส เน้นที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผู้พัฒนา โดยอยู่ในระดับที่ลึกกว่าซอฟต์แวร์ proprietary ทั่วไป เนื่องจากผู้ใช้สามารถเข้าถึงซอร์สโค้ดได้ ซึ่งในจำนวนนี้ย่อมมีบางส่วนที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติม และส่งการปรับปรุงกลับมาที่แหล่งต้นฉบับได้ เท่ากับว่ามีโอกาสได้ผู้ร่วมพัฒนามากกว่าซอฟต์แวร์ proprietary เสียอีก ซึ่งนอกเหนือจากลินุกซ์เคอร์เนลที่ได้ผ่านประสบการณ์นี้ จนมีอัตราการพัฒนาที่สูงแล้ว ก็ยังมีโครงการอื่นๆ อีก เช่น Firefox (WWW browser), Apache (WWW server), Squid (HTTP proxy), MySQL (Database), PostgreSQL (Database), PHP (WWW programming), Mambo (CMS), Drupal (CMS), GNOME (desktop environment), KDE (desktop environment), X.org (GUI window system) ฯลฯ ซึ่งจากการติดตามความเปลี่ยนแปลง ซอฟต์แวร์เหล่านี้ต่างมีการปรับรุ่นอย่างสม่ำเสมอ ออกจะถี่กว่าระบบ proprietary ชั้นนำเสียด้วยซ้ำไป
 5. มีเหตุผลมากมาย ที่ทำไมผู้ที่เขียนโค้ดที่ดีจึงอยากให้โค้ดแก่ผู้อื่นเปล่าๆ (ภายใต้เงื่อนไขสัญญาอนุญาต) หากไม่นับเหตุผลของความรักสังคมมนุษย์ที่ต้องการเผื่อแผ่ หรือเพื่อความพอใจส่วนตัวแล้ว ก็ยังมีเหตุผลของภาคธุรกิจ เช่น
  • กรณี Netscape ที่เคยเสียส่วนแบ่งตลาด WWW browser ให้แก่ Internet Explorer ของ Microsoft ก็ตัดสินใจสู้ด้วยการเปิดซอร์ส WWW browser สู่สาธารณะ โดยตั้งเป็นโครงการ Mozilla และได้รับความช่วยเหลือจากนักพัฒนาในอินเทอร์เน็ตในการปรับปรุงความสามารถมากมาย จนได้เป็น Firefox ซึ่งเป็น WWW browser ที่เริ่มชิงส่วนแบ่งตลาดกลับคืนมาจาก Internet Explorer มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในการร่วมมือระหว่าง Mozilla กับนักพัฒนาภายนอก ต่างก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
  • ภาคธุรกิจที่นำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้ โดยมีการปรับปรุงเพิ่มเติม ย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทุกครั้งที่ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ออกมา โดยต้อง patch ซอร์สโค้ดใหม่ทุกครั้งไป ย่อมคิดถึงวิธีที่สะดวก ทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์บริษัทไปในตัว ด้วยการพยายามส่ง patch เข้าที่แหล่งต้นน้ำ และบอกแก่ลูกค้า ว่าทางบริษัทได้ช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นน้ำอย่างไรบ้าง และถือเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ในการปรับรุ่นไปในตัว เพราะทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องรอปรับรุ่นจากหลายแหล่ง
  • แม้ในภาคการศึกษาและวิจัยพัฒนา การเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปซอร์สโค้ด ก็ย่อมส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดซึ่งกันและกัน แทนที่จะทำได้เพียงอ่านบทความ แล้วเขียนโค้ดตามก่อนจะพัฒนาเพิ่ม ก็สามารถนำซอร์สโค้ดมาพัฒนาต่อยอดได้ทันที ทำให้อัตราการพัฒนาของงานวิจัยแบบร่วมมือกันสูงขึ้น

  ทั้งหมดนี้ สาเหตุก็คือ กำแพงทางกฎหมายที่เคยขัดขวางการทำงานต่อยอดกันของมนุษยชาติ ได้ถูกจัดแจงเสียใหม่ ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และด้วยความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ทั้งนี้ วงการโอเพนซอร์สยังคงมีธรรมเนียมการให้เครดิตเจ้าของผลงานตามสมควรในรูปแบบต่างๆ ด้วย

นอกจากนี้ หากคำนึงถึงผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดกับประเทศ สิ่งที่พวกเราเล็งเห็นว่าจะได้จากโอเพนซอร์สคือ:

 1. การลดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากซอฟต์แวร์ต่างประเทศมีราคาแพง การจะลดอัตราการละเมิดโดยจ่ายเงินซื้อทั้งหมด แม้เฉพาะซอฟต์แวร์ที่จำเป็น จะทำให้เงินไหลออกนอกประเทศเป็นจำนวนมหาศาล การเตรียมทางเลือกใหม่เพื่อลดปัญหานี้ เช่นการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ย่อมเป็นทางเลือกที่ดี ทั้งนี้ คุณภาพของซอฟต์แวร์เหล่านี้ก็ไม่ได้ด้อย ด้วยสาเหตุที่ได้กล่าวไปแล้ว
 2. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันในประเทศ กลไกโอเพนซอร์ส เอื้อต่อการทำงานร่วมกันดังกล่าวมาแล้ว จึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่จะทำให้คนไทยร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีได้เร็วขึ้น เป็นการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ที่การแก้ปัญหาแต่ละครั้งมักมีค่าใช้จ่ายสูงในหลายกรณี
 3. พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาไทย ซอร์สโค้ดส่วนใหญ่ที่เป็นโอเพนซอร์ส จะเป็นซอร์สโค้ดที่มีคุณภาพ ผ่านการออกแบบมาอย่างดี ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุเรื่องชื่อเสียงของผู้สร้างที่ต้องระวังก่อนปล่อยสู่สาธารณะ หรือด้วยความจำเป็นที่ต้องออกแบบโครงสร้างอย่างดีไว้เผื่อการทำงานร่วมกันของคนหมู่มาก รวมไปถึงการบริหารโครงการขนาดใหญ่ การเข้ามีส่วนร่วมของนักพัฒนาไทย (ซึ่งขณะนี้มีบ้างพอสมควรแล้ว) นอกจากจะทำให้ต่างชาติรู้จักนักพัฒนาไทยแล้ว ยังเป็นโอกาสที่นักพัฒนาเองจะได้เรียนรู้เทคนิควิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่เข้มข้นกว่าที่ใช้กันในองค์กรเสียอีก

เรื่องรายได้ของนักพัฒนาที่ท่านเป็นห่วงนั้น เราซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ย่อมเป็นห่วงไม่น้อยกว่าท่าน แต่เราเชื่อว่าเมื่อโอเพนซอร์สมีการเติบโต ย่อมเกิดช่องทางของความอยู่รอดอย่างที่เกิดในต่างประเทศเองเป็นธรรมชาติ ปัญหาจึงคล้ายไก่กับไข่เสียมาก คือเราจะรอดูผลที่เกิดขึ้นก่อน แล้วจึงส่งเสริม หรือเราจะส่งเสริมก่อน แล้วรอดูผล

พวกเราเลือกอย่างหลัง เพราะได้เล็งถึงผลในเบื้องปลายไว้แล้ว จึงยังไม่หยุดทำงาน ไม่ว่าท่าทีของภาครัฐจะเป็นเช่นไร เพียงแต่หวังว่า แม้จะไม่สนับสนุน ก็ไม่ควรเกิดการรบกวนการทำงาน อย่างที่ได้เกิดขึ้นในข่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ,

Get latest news from Blognone

Comments

By: anonymous on 18 November 2006 - 09:33 #12894

สมโชค คล้ายทอง ผู้ใช้งานซอร์ฟแวร์โอเพนซอร์ส

By: Supunnee Trisila on 18 November 2006 - 09:38 #12895

Supunnee Trisila Programmer

By: MaTaTle on 18 November 2006 - 09:56 #12900

มันผู้ใดมีอคติต่อ Open Source มันผู้นั้นย่อมมีวิสัยทัศน์ที่ล้าหลัง ขอสนันสนุนคนไทยใจนักคิดทั้งหลายขอรับ...

By: Pongsak Homdee on 18 November 2006 - 10:11 #12903

นายพงษ์ศักดิ์ หอมดี General Manager & Developer บริษัท ชินด์เลอร์จำกัด และเจ้าของเว็บไซต์ CMSsociety.com

By: dogwon on 18 November 2006 - 10:15 #12904

เห็นดีด้วยครับ

By: Jirapong on 18 November 2006 - 10:28 #12907

จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์

Ubuntu 6.10, Kubuntu 6.10

By: Wasan Chanchawalit on 18 November 2006 - 10:34 #12908

วสันต์ ฉันท์ชวลิต หัวใจ open source แต่กำเนิด

By: ภัควดี on 18 November 2006 - 10:40 #12909

ภัควดี วีระภาสพงษ์

By: anonymous on 18 November 2006 - 11:00 #12911

นายจักรพงษ์ ศรีประสม นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นผู้ใช้งานโอเพ่นซอร์ส เห็นด้วยกับข้อความข้างต้น

By: Pitak Metaprayoon on 18 November 2006 - 11:07 #12912

Fully support for Open Source

By: rach on 18 November 2006 - 11:15 #12913

นายรชฏนวี จุลเจือวงค์

By: บูรพา on 18 November 2006 - 11:19 #12914

นาย บูรพา ตันเจริญ

By: นายสุกนกานต์ ส... on 18 November 2006 - 11:23 #12915

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

By: Phisan on 18 November 2006 - 11:25 #12916

พิศาล สุขขี นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

By: ครูส้ม on 18 November 2006 - 11:35 #12917

วีณา ว่องไววิทย์

By: วรภัทร ศศิบุตร on 18 November 2006 - 11:53 #12918

นาย วรภัทร ศศิบุตร นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: นางพัชราภา อิน... on 18 November 2006 - 11:56 #12919

ขอสนับสนุนซอร์ฟแวร์โอเพนซอร์สค่ะ

By: Y.Pituphong on 18 November 2006 - 12:02 #12920

นายปิตุพงศ์ ยาวิราช Senior IT Security Cousultant

ผู้พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ Snort's rule developer.

By: SS on 18 November 2006 - 12:10 #12921

นายสุเชาว์ จิระประพจน์

By: หัสไชย on 18 November 2006 - 12:21 #12922

หัสไชย ภูริพันธุ์ภิญโญ ลงชื่อด้วยคนครับ

By: anonymous on 18 November 2006 - 12:28 #12924

นส.กัลยารัตณ์ สกุณา ผู้พัฒนา Opensource และจัดวางระบบ Opensource ให้กับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการลดการสั่งซื้อซอฟต์แวร์ต่างประเทศ เราเชื่อว่า Opensource เป็นแนวทางตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเอง ตอนนี้เลยสงสัยการทำงานของ รมต ท่านนี้ ว่าท่านได้ฟังพระราชดำรัส หรือไม่

By: Hidden Dragon on 18 November 2006 - 12:42 #12928

ชัชวาล สังคีตตระการ ผู้ใช้งานและผู้ร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

By: knight2000 on 18 November 2006 - 12:47 #12929

knight2000 ผู้ใช้งานและพัฒนาโอเพนซอร์ส ตระกูล Nuke

นายศรัณย์ สิ่งชูวงศ์ ผู้ใช้งานโอเพนซอร์ส

By: ธีระพล on 18 November 2006 - 13:27 #12938

นายธีระพล ม่วงยัง นักพัฒนาซอฟต์แวร์บริษัทเอกชน ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในการพัฒนา

By: sutee on 18 November 2006 - 13:32 #12940

นายสุธี สุดประเสริฐ นักศึกษา ผู้ใช้งานโอเพนซอร์ส

By: นายศรีเดช ปัญจขันธ์ on 18 November 2006 - 13:43 #12941

วิศวกรระดับ 8 หน่วยงานของรัฐ(รัฐวิสาหกิจ) เห็นด้วยกับจดหมายเปิดผนึกครับ

By: smith salifa on 18 November 2006 - 13:59 #12944

นาย สมิทธ์ สาลิฟา หัวหน้าแผนก IT กองการเงิน บริษัท วัชรพล จำกัด ผู้ใช้งาน software open source หลายตัว ประหยัดเงินในการซื้อ software หลายล้านบาท - freeBSD - M0n0Wall - NeoOffice - PHP/MYSQL

By: นายไพโรจน์ เสริมศรี on 18 November 2006 - 14:04 #12945

มองเห็นว่า โอเพ่นซอร์สเป็นโปรแกรมที่ก่อประโยชน์มากมาย ทำให้สังคมแห่งการเรียนรู้ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซอฟแวร์ ดังนั้นรัฐบาลน่าจะสนับสนุน

ขอลงชื่อเพื่อร่วมสนับสนุนและเห็นชอบกับข้อความในจดหมายเปิดผนึกข้างต้นฉบับนี้ทุกประการ

By: anonymous on 18 November 2006 - 14:24 #12947

นายรักษารัตน์ ขนานขาว ผู้ใช้งานซอฟแวร์โอเพนซอร์ส, นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: นายณรงค์ คำยิ่งยงค์ on 18 November 2006 - 14:30 #12949

พนักงานบริษัทผู้ใช้งานซอร์ฟแวร์โอเพนซอร์ส

By: samphan on 18 November 2006 - 14:44 #12951

สัมพันธ์ ระรื่นรมย์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส บริษัทโอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์

By: nott on 18 November 2006 - 14:56 #12952

นายนพรัตน์ ทรงธรรมวัฒน์ ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส

By: anonymous on 18 November 2006 - 15:03 #12955

นายธนกร วราวิทยาวุฒิ ครู ผู้ใช้ และศึกษา Open Source สพท.ชบ.2

By: นายศาตนนท์ เปี... on 18 November 2006 - 15:22 #12956

นายศาตนนท์ เปี่ยมไธสง ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส

By: นายยุทธภูมิ ตวันนา on 18 November 2006 - 15:28 #12958

ผู้ใช้งาน Open Source

By: สุธา อาภานุพงศ์ on 18 November 2006 - 16:00 #12963

สุธา อาภานุพงศ์

Ph.D. Candidate Orbital Systems Laboratory Department of Aerospace Engineering Sciences University of Colorado at Boulder

By: anonymous on 18 November 2006 - 16:12 #12966

เศรษฐกิจพอเพียง คำตอบสุดท้ายคือโอเพ่นซอร์สครับ นายเนติ ณ นคร

By: Ming on 18 November 2006 - 16:15 #12967

นายมิ่ง ขาวปลื้ม ครู คศ.1 โรงเรียนทวีธาภิเศก

ผู้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ในการพัฒนางานสอนหนังสือ (moodle) และใช้สร้างเว็บไซต์สถานศึกษา (PHP Nuke)

By: จงศักดิ์ คำแสน on 18 November 2006 - 16:25 #12968

ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส, หน่วยงานไม่มีงบประมาณมากพอที่จะสนับสนุน, ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สให้บริการแก่ผู้มารับบริการ(ผู้ป่วย) มากว่าสามปีแล้ว, ....... ขอขอบคุณ... ทีมผู้พัฒนาฯโปรแกรม HospitalOS ณ ที่นี้ด้วยครับ โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา

By: นาย ญาณวุฒิ ทนนวน on 18 November 2006 - 16:50 #12969

ข้อดีของโอเพ่นซอร์ส -ลดการละเมิดลิขสิทธิ์ -ลดค่าใช้จ่าย -พัฒนาความสามารถของคนในชาติ ฯลฯ ผมก็นักศึกษาคนหนึ่งครับ

By: PHIE on 18 November 2006 - 17:15 #12974

นายฮานาฟี มาหะมุ, กราฟิกดีไซเนอร์ http://www.asia-ms.com

By: วิโรจน์ เพ็ชรนะ on 18 November 2006 - 17:15 #12975

ใช้ LINUX SERVER ,PHPNUKEและMAMBO และใช้งา้น open source ในการประกอบอาชีพ ครับท่านรัฐมนตรี

By: กิจการ จันทร์ดา on 18 November 2006 - 17:24 #12977

สนับสนุน opensource ครับ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

By: ภ.ก.ดุรงค์ฤทธิ์... on 18 November 2006 - 17:46 #12980

เภสัชกร ดุรงค์ฤทธิ์ ตรีภาค เภสัชกร, โปรแกรมเมอร์ และผู้ดูแลระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลแพร่

By: นายพีรวิชญ์ พวงแก้ว on 18 November 2006 - 18:39 #12981

นายพีรวิชญ์ พวงแก้ว นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ ผู้ใช้ซอร์ฟแวร์โอเพ่นซอร์ส รวมถึงใช้โปรแกรมโอเพ่นซอร์สในการทำโปรเจ็ค

By: EuT^_^ on 18 November 2006 - 18:54 #12982

นายอัทศักดิ์ วงศ์กิตตะ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ GMM Digital Domain Co,. Ltd.

By: few on 18 November 2006 - 18:55 #12983

นายชิตพงษ์ วุทธานันท์, ผู้ใช้งานซอร์ฟแวร์ Open Source และ Webmaster TOSDN

By: anonymous on 18 November 2006 - 19:12 #12986

นายวีระยุทธ์ เพริดพราว

By: anonymous on 18 November 2006 - 19:35 #12990

นาย สุชาติ พรมมี วิศวกรโรงงาน

By: นาย วรณ สงวนวงศ์วาน on 18 November 2006 - 19:42 #12991

,วิศวกร,ผู้เห็นความสำคัญของการพัฒนา OpenSource อย่างมาก

By: ์ีNuttawut on 18 November 2006 - 19:49 #12992

นายณัฐวุิฒิ มณีเกษร นักเรียนและผู้ใช้ Opensource

By: นายอมร คนเที่ยง on 18 November 2006 - 20:25 #12993

Implementer

By: Nozomi
ContributorWindows PhoneAndroidSymbian
on 18 November 2006 - 20:28 #12994
Nozomi's picture

Phawinpon Chotwanvirat Undergrad student. Dept of Biology, Mahidol University. OpenSource User

By: ลัดดา ปรีชาวีรกุล on 18 November 2006 - 20:31 #12995

ขอสนับสนุนข้อความในจดหมายเปิดผนึกข้างต้นฉบับนี้ทุกประการ

By: Wongyos Keardsri on 18 November 2006 - 20:32 #12996

นายวงศ์ยศ เกิดศรี

นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: Naronglit on 18 November 2006 - 20:44 #12997

ณรงฤทธิ์ อุประ open sources advocate

By: จิตติศักดิ์ วัฒ... on 18 November 2006 - 21:24 #13001

Open Source เป็นแหล่งเรียนรู้และวิถีทางหนึ่งในการศึกษาการพัฒนาซอฟท์แวร์ระดับเยาวชนที่กำลังเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม

By: วัชราวุฒิ หน่อแก้ว on 18 November 2006 - 21:31 #13003

นายวัชราวุฒิ หน่อแก้ว นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

[ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์รหัสเปิด]

By: anonymous on 18 November 2006 - 21:42 #13004

ด.ช. ณัฐพล พัฒนาวิจิตร เว็บมาสเตอร์ ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์และสคริปโอเพ่นซอร์ส

ชาญวิทย์ หวานเสร็จ Webmaster http://www.cmsthaicenter.com Thai OpenSource

By: สุธิพัฒน์ สีมาวงษ์ on 18 November 2006 - 22:23 #13009

สุธิพัฒน์ สีมาวงษ์ นักศึกษา วิศวะ คอม

By: Somsak Bootrsitha on 18 November 2006 - 22:25 #13010

เห็นด้วยครับ สมควรยื่นชี้แจงและแจ้งสื่่อมวลชนด้วย ให้เป็นโอกาสสำคัญที่จะให้ประเทศไทย ได้เข้าใจเรื่องนี้ ว่ามันอะไรคือกันแน่ มันควรหรือไ่ม่ควร จะได้รู้กันไปเลย...ส่วนผมเห็นด้วยว่าต้องมี oss ในประเทศไทยต่อไปครับ อะไรที่พึ่งตนเองได้ควร (ต้อง) ทำ ถ้าไม่มีจริงๆ ค่อยซื้อต่างชาติ

ผู้ใช้งานโอเพ่นซอร์สซอฟต์ www.nokkronghuajuck.com

By: anothai on 18 November 2006 - 22:51 #13013

ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์ นักเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

นาย กันตธร ตาดทอง นักศึกษาและผู้นำโอเพ่นซอฟต์มาใช้งานด้านการศึกษาและงานวิจัย

By: Banpot Sangsue on 18 November 2006 - 23:34 #13018

เห็นด้วยครับ ลงชื่อ บรรพต แสงซื่อ

By: Chaivit on 18 November 2006 - 23:36 #13019

ชัยวิทย์ พงษ์เจริญชัย Senior System Engineer

ใช้ Open Source มาแล้ว 10 ปี โดยเริ่มตั้งแต่สมัยเรียนป.ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

By: มนชนก ขำศิริ on 18 November 2006 - 23:45 #13021

นส. มนชนก ขำศิริ นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้ใช้งานซอร์ฟแวร์โอเพนซอร์ส

By: anonymous on 18 November 2006 - 23:58 #13024

นาย อัศวิน คำภูแสน นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น ผู้ใช้งานซอร์ฟแวร์โอเพนซอร์ส

By: kachin on 19 November 2006 - 00:26 #13027

นาย กฤษณพัตร สายมังคละ หัวหน้าฝ่ายออกแบบสถาปัตย์ ผู้ดูแลเว็บ "เรือนคะฉิ่น","ตรีเจริญเอ็นจิเนียริ่ง" และ "สรรค์สร้าง พร็อพเพอร์ตี้ เฟอร์เฟ็ค ดีไซน์" ขอสนับสนุนการศึกษา ,การพัฒนาและการใช้งาน Open Source

By: นายสุเมธ on 19 November 2006 - 00:48 #13029

นายสุเมธ มั่นคง บรรณาธิการวารสารฉบับหนึ่ง ในต่างประเทศ นำ Software Opensource มาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ และ ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา Software ในบริษัทฯ นับล้านบาท

By: มนตรี สุดสาย on 19 November 2006 - 00:55 #13031

ผู้ใช้งาน Opensource อีกคน เช่น Linux MySql Firefox Apache ฯลฯ ซึ่งถ้าจะให้ไปใช้ของลิขสิทธ์ จะมีราคาแพงมาก ซึ่งจะเป็นผลเสียกับนักพัฒนาโปรแกรม และจะเป็นผลเสียกับประเทศอย่างมาก จึงขอร่วมลงนามด้วยคนครับ

By: Oranee Sunantiyakul on 19 November 2006 - 01:24 #13034

Open source user.

By: ปรเมศวร์ มินศิริ on 19 November 2006 - 01:53 #13035

ปรเมศวร์ มินศิริ

อยู่ได้ทุกวันนี้ด้วย OpenSource

Server ใช้ Linux Web Server = Apache Database = MySQL โปรแกรมภาษา PHP

ไม่ได้ใช้่เพราะมัน "ฟรี" แต่เพราะมัน "ดี" จริงๆ

เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม :-)

By: anonymous on 19 November 2006 - 02:25 #13037

นาย วุฒิพงศ์ วงศ์สกุลเดช

โปรแกรมเมอร์ บ.สนุก ซอฟท์แวร์ จำกัด ผู้ดูแล Thai Game Developer Exchange (http://www.thaigamedevx.com)

By: anonymous on 19 November 2006 - 02:26 #13038

นายธวัชชัย อุ่นคำ สนับสนุน Open Source

By: นาย ปิยะบุตร บุ... on 19 November 2006 - 03:02 #13039

ผู้ใช้งานและสนับสนุน OPEN SOURCE Forking หรือการพัฒนาแบบคู่ขนานหลายช่องทาง เป็นปรากฎการณ์ธรรมดาของเทคโนโลยี โดยเฉพาะยิ่ง open source แล้วทำให้เราเห็นปรากฎการณ์ชัดเจน ถ้าไม่เข้าใจอาจมองว่าไร้ทิศทาง แต่ความที่ดูเหมือนว่าไร้ทิศทางนี่แหละครับ "วิถีการพัฒนา" ทางที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลในการช่วยเหลือและสนับสนุนเทคโนโลยี ก็คือการเปิดโอกาส ให้มีความหลากหลายในการพัฒนาให้มากที่สุด รัฐนั้นไม่เหมาะที่จะเป็นคนชี้ทางในการพัฒนาด้วยเหตุผลหลัก 3 ประการ - รัฐไม่มีข้อมูลดีพอเท่าผู้ประกอบการในตลาด - เวลาคนของรัฐบาลจะตัดสินใจอะไร ก็ไม่มีแรงจูงใจที่ดีเพื่อประสิทธิภาพเท่าผู้ประกอบการ - คนของรัฐบาลไม่มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นหาก ตัดสินใจอะไรผิดๆลงไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

By: นายเดชา กุลชาติ on 19 November 2006 - 04:07 #13041

เกษตรกร ผู้ใช้งานและสนับสนุน OPEN SOURCE

สนับสนุน พลังของ open source

By: pongsak sermpongpan on 19 November 2006 - 08:14 #13044

ผมมีความเห็นว่า รัฐบาลหมายถึงรัฐมนตรีฯ ที่รับผิดชอบ ควรเป็นบุคคลที่เห็นภาพล่วงหน้าที่ชัดเจนกว่าคนอื่น เป็นผู้นำหรือสนับสนุนในการสร้างแนวโน้มและกระแส หรือ แนวทางการพัฒนาใหม่ๆ ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ และสร้างความได้เปรียบการแข่งขัน

ไม่ควรที่แค่จะมองตามหรือแค่ติดตามผล หรือกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศอื่นๆ (โลก) สร้างขึ้น ซึ่งจะเป็นผู้ตามที่ดี หรือผู้ตามที่มีความสามารถ ... แค่นั้น

ไม่ควรแค่เกาะกระแสได้ทัน น่าที่จะเป็นผู้อยู่ในกลุ่มผู้สร้างกระแสให้ได้

By: นายไพบูลย์ ปุณ... on 19 November 2006 - 09:01 #13045

เห็นด้วยจึงของลงลายชื่อ

By: ประเทือง เผ่าดิษฐ on 19 November 2006 - 09:58 #13047

ผู้ใช้งาน OpenSource ในชีวิตประจำวันในหน่วยงานราชการ ช่วยประหยัดงบประมาณของทางราชการ การซื้อ Software License หลายล้านบาท

By: ปิยะอมเรศ เมษสุวรรณ on 19 November 2006 - 10:14 #13048

ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์สและหนึ่งในผู้พัฒนาโปรแกรม OpenSource ERP ของ ไทย

By: asawin on 19 November 2006 - 10:15 #13049

นายอัศวิน ศรีวงศ์ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (sipa) สาขาเชียงใหม่

By: ศรตม์ ดิษฐปาน on 19 November 2006 - 10:33 #13050

เห็นด้วยกับข้อความในจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ (16 พ.ย. 2549) ทุกประการ เหตุผลสำคัญที่สุดคือ เรื่องของการสร้างสินค้าของไทยเอง ขายไม่ได้ อย่างน้อยก็คงไม่ต้องซื้อต่างชาติอีกต่อไป แต่เชื่อว่าหากได้รับการสนับสนุนที่ดี ก็นำรายได้เข้าประเทศได้ไม่น้อยทีเดียว

นายศรตม์ ดิษฐปาน

By: นายฉลอง เย็นจิตต์ on 19 November 2006 - 10:48 #13053

ผู้ใช้งานโอเพ่นซอร์ส เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานชีวิตประจำวัน และได้รับ ผลประโยชน์จากการใช้งานโอเพ่นซอร์ส ช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าที่ผมได้พัฒนาโปรแกรมให้

By: อนุชิต สุนทรพงศ์ on 19 November 2006 - 11:16 #13055

ใช้ Linux ประกอบอาชีพ ใช้ OpenOffice.org และอื่น ๆ เพื่อจะได้ไม่ถูกตราหน้าว่า ไร้อารยะ ศึกษาและพยายามศึกษา(เนื่องจากยังโง่อยู่) ใช้้และพยายามใช้(เนื่องจากอยากฉลาดและไม่เป็นเบี้ยงล่างใคร) Open Source อยู่

By: นายสุชาติ บุญหช... on 19 November 2006 - 11:17 #13056

เป็นผู้ใช้งานโอเพ่นซอร์ส เพื่องานทางธรุกิจ และการศึกษา

By: น.ส.มนันยา ตินันท์ on 19 November 2006 - 11:20 #13057

ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานโปรแกรม Open source

By: anonymous on 19 November 2006 - 11:22 #13058

นายจักกริช สงฆ์เจริญ

By: anonymous on 19 November 2006 - 11:51 #13060

นางสาวจอมขวัญ วิจิตต์พันธ์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

By: นาย สมหมาย จันจาด on 19 November 2006 - 11:59 #13064

นาย สมหมาย จันจาด กรรมการผู้จัดการ บ. ไอทีสลอท จำกัด system engineer บ. ตลาดดอทคอม จำกัด ผู้หาเลี้ยงลูก และภรรยา ด้วย opensource

By: BuFFaLo_CyBeR on 19 November 2006 - 12:30 #13065

นายนิเวศน์ ตั้งธนไพศาล

พนักงานบริษัท เอกชน

By: นายอำพล จ่าพันธุ์ on 19 November 2006 - 12:52 #13067

ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้อยู่ครับ ใช้ง่ายสะดวกรวดเร็ว เรียนรู้ง่าย รมว.ก็งี้แหละครับคลุมกระทรวงไฮเทน แต่ตัวเองโลเทคอะครับเอาคนแก่มาทำงานก็เงี้ย พวกนี้ถือว่าเก่งเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง ประเทศคงจะเจริญละครับ

By: suvarin on 19 November 2006 - 13:00 #13071

นางสาว สุวารินทร์ พลอยศรี

By: anonymous on 19 November 2006 - 13:05 #13072

นาย ทศพล มูลอ้าย

โปรแกรมเมอร์อิสระ

By: mm on 19 November 2006 - 13:08 #13073

นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีธิ

By: นิติ ศักดาพิทักษ์ on 19 November 2006 - 13:12 #13074

นักศึกษาจบใหม่

By: ร่วมสนับสนุน op... on 19 November 2006 - 13:54 #13077

นายเทพฤทธิ์ อินสา Software Engineer

By: Thinker & Doer ... on 19 November 2006 - 14:37 #13079

นับแต่บรรพกาล มนุษย์ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆไว้ให้ชนรุ่นหลังมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการก่อไฟ การสร้างท่วงจังหวะทำนองดนตรี วงล้อที่กลายมาเป็นล้อเกวียน และพัฒนาจนเป็นพาหนะอย่างรถยนต์ในที่สุด กระทั่งเรื่องราวปรัชญาและวรรณคดีต่างๆ ไม่มียุคใดสมัยใด ที่มนุษย์จะเห็นแก่ตัว จำกัดปัญญาของตนไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวถึงเพียงนี้ Opensource เป็นวิถีวิเศษแห่งมนุษยชาติในอันที่จะรู้จักลดอัตตาของตัวเองเพื่อที่จะได้รู้จักที่จะแบ่งปันแก่กันและกันในฐานะเพื่อมนุษย์ร่วมโลก คนที่รู้จัก เอามะม่วงมากินกับข้าวเหนียวคนแรก ก็ไม่เคยไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทางปัญญา ผึ้งที่รู้จักทำนำก้อนดินเล็กๆมาสานต่อกันจนเป็นรังผึ้งสามารถเก็บความหอมหวานของน้ำผึ้งก็ไม่เคยเรียกเก็บค่าปัญญาของตน ซอฟท์แวร์สาธารณะต่างหากที่จะช่วยให้มนุษย์ยังคงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่มีปัญญาเหนือจากสัตว์อื่นๆทั้งปวงในโลกนี้ Opensource และนักพัฒนา OpenSource จงเจริญ พงศ์อมร สุขสมจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิงเกอร์ แอนด์ดูเออร์( อินเตอร์เนชั่นแนล )จำกัด

By: st25317 on 19 November 2006 - 15:07 #13082

นายศุภประภัทร์ น้อยพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

By: Nitipan V. on 19 November 2006 - 15:37 #13085

นายนิติพันธุ์ วิทยผดุง นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ใช้งานโอเพนซอร์ส สมาชิก Prince of Songkla University Opensource and Freeware club

By: Nattapon N. on 19 November 2006 - 15:47 #13086

นาย ณัฐพล หนูฤทธิ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้งานโอเพนซอร์ส เป็นส่วนหนึ่งในการทำชิ้นงาน วิทยานิพนธ์

By: อัศวิน เชาวนกฤษณกุล on 19 November 2006 - 16:13 #13089

นายอัศวิน เชาวนกฤษณกุล โปรแกรมเมอร์, วิศวกรคอมพิวเตอร์

By: xdisc on 19 November 2006 - 16:15 #13090

นายศักดา พิมพ์สวัสดิ์ พนักงาน บมจ.กสท โทรคมนาคม ผู้ใช้งานโอเพนซอร์ส

By: นพ. ไกรภพ จารุไ... on 19 November 2006 - 16:25 #13091

สนับสนุนการใช้Open sourceครับ

By: สมเกียรติ ปัทมา... on 19 November 2006 - 16:32 #13092

เดินหน้าต่อไป ตัวตายดีกว่าชาติตาย

By: ธนเทพ on 19 November 2006 - 16:46 #13093

ธนเทพ จันทเดช พนักงานมหาวิทยาลัย ขอสนับสนุน โอเพนซอร์ส

By: ประกิตติ on 19 November 2006 - 17:23 #13095

Open Source เป็นทางออกสำหรับประเทศไทยครับ น.อ.ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ สถาปนิก / กรมช่างโยธาทหารอากาศ

By: Chanin Sattathara on 19 November 2006 - 18:09 #13100

I agree with this open mail to ICT Minister.

Open source software is very useful to another people to development in the future, it makes the varies ideas, such like that drawing the picture. The final of sofeware may have benefit to each job not in sameway to all. This is very high potential of open source. And sometime it is free cost not like the "COMMERCIAL SOFTWARE" that you must always pay!!!

By: Chaosbringer on 19 November 2006 - 18:18 #13101

นายเชาวลิด สืบแสงอินทร์ System Engineer

By: สุวัฒน์ ผานิตกุ... on 19 November 2006 - 18:21 #13102

ผมเคยอยู่องค์การของรัฐฯ และรู้สึกเสียดายเงินทุกครั้งที่องค์กรต้องซื้อ software แพง ๆ มาแล้วใช้งานไม่ค่อยได้ 3-4 ปีก็เปลี่ยน software ทีนึง โดยไม่ได้รู้สึกถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมหาศาล ทั้ง ๆ ที่บุคลากรก็มีอยู่แต่ไม่คิดจะพัฒนาระบบของตนเองขึ้นมา มัวแต่ไปพึ่ง software แพง ๆ และประกอบกับปัญหาความเข้ากันไม่ได้ของ software ในค่าย ต่าง ๆ ทำให้ระบบงานมีความยุ่งยากซับซ้อนเข้าไปอีก

หลายครั้งที่พยายามพัฒนาขึ้นมา ก็ถูกยกเลิกไปโดยเอาซอฟแวร์แพง ๆ ที่ซื้อมาใช้งานแทน อ้างความสามารถต่าง ๆ นานา ที่ได้ใช้บ้าง ไม่ได้ใช้บ้าง และผมว่านี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การพัฒนา software ของคนไทยไม่มากเท่าที่ควร เรามัวคิดแต่ว่าฝรั่งเก่งกว่าเรา

open source เป็นอีกทางออกที่ทำให้คนไทยเกิดการพัฒนา และต่อยอด เพื่อการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้งาน อย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ เพียงพอกับความต้องการของระบบงานแต่ละองค์กร สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงท่าน แต่เรื่องแบบนี้คนที่ไม่เคยนำมาใช้คงนึกภาพไม่ออก และผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีคงเป็นหนึ่งในนั้น.. ผมว่าท่านไม่ผิด...แต่ท่านคงไม่รู้ และหวังว่าจดหมายเปิดผนึกของน้องเทพคงมีประโยชน์ในการปรับความเข้าใจให้บ้างไม่มากก็น้อย ขอสนับสนุนครับ..

By: ธนัฐ อภิวงค์ on 19 November 2006 - 18:42 #13103

นายธนัฐ อภิวงค์ วิศวกรเครื่องฝึกบินจำลอง

By: kamol unchoo on 19 November 2006 - 19:49 #13106

IT staff , Department of primary industries and mines.

By: นายพิรม บุญญคง... on 19 November 2006 - 20:19 #13108

เห็นด้วยกับขอความในจดหมายเปิดนึกฉบับนี้อย่างยิ่งครับ

By: anonymous on 19 November 2006 - 20:37 #13110

นายเศรษฐกิจ ประสานพานิช นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

By: Anjue
ContributorAndroidBlackberryUbuntu
on 19 November 2006 - 20:39 #13111

นายเศรษฐกิจ ประสานพาินิช นักศึกษาคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งาน Open Source Developer Programmer

By: pawoot.com
WriterAndroid
on 19 November 2006 - 21:00 #13115
pawoot.com's picture

นาย ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ บริษัท TARAD Dot Com จำกัด


Pawoot.com

By: Thaina on 19 November 2006 - 21:35 #13116

นิธิพัฒน์ ยูวะสนธิ นักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

By: ษษิษ วิทยาเวโรจน์ on 19 November 2006 - 22:11 #13120

ษษิษ วิทยาเวโรจน์ Freelance web developer / graphic designer อดีตนศ.สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอสนับสนุนเสรีภาพ และศักยภาพของคนไทย ไม่ให้หยุดอยู่กับที่เพราะผู้ใหญ่ไร้วิสัยทัศน์

By: omni_kh on 19 November 2006 - 22:12 #13121

ชัชวาล วัชรมโนธรรม

By: นายวิศรุต จารึกศิลป์ on 19 November 2006 - 22:18 #13122

นายวิศรุต จารึกศิลป์ พนักงานบริษัทเอกชน ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: Promdet Wiram on 19 November 2006 - 22:31 #13125

นายพรมเดช วิรัมย์ ผู้ใช้ Software Open source

By: hoho on 19 November 2006 - 22:38 #13126

ณัฐวัฒน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา

นักพัฒนาซอฟต์แวร์บริษัทเอกชน, ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

By: สากล วงศ์สุวัฒน์ on 19 November 2006 - 23:34 #13129

ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: คนนอกคอก on 19 November 2006 - 23:52 #13130

ขอคารวะ.... เพื่อเห็นแก่มนุษยชาติและปวงชนชาวไทย ขอคารวะให้แก่ชุมชน Opensource ... การแบ่งปัน การเสียสละที่งดงาม ที่ยากยิ่งจะหาได้จาก ผู้ที่สถาปนาตัวเองว่าเป็น "ผู้เจริญแล้ว" ทั้งๆ ที่หลายๆ.. สิ่งหลายๆ อย่าง..มันช่างขัดแย้งและ ตรงข้ามกับความงดงามดังกล่าวเสียเหลือเกิน มนุษย์พยายามขีดวงล้อมตัวเองให้แคบลงทุกวัน ด้วยพันธนาการต่างๆ มากมาย.. มาปลดปล่อยมันไปเสีย.. Opensource เป็นชุมชน เป็นแหล่ง..ของท่านผู้มืดบอด... จงเลือกปลดปล่อยมันเสียเถิด แล้วท่านจะรับรู้ว่าโลกมันยังมีิ่่สิ่ิงงดงามและน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม.. ที่นี่...ที่ที่มิใช่ที่ไกลโพ้นจนมิอาจไปถึง และมิใช่ในความฝัน... แต่เป็นโลกแห่งความเป็นจริง..ของเรา..ของเรา...... ............................... นายธิติสรรค์ กุลดำรงวิวัฒน์

By: rokoman on 20 November 2006 - 00:29 #13134 Reply to:13130

ผู้ใช้ open source ตั้งแต่ก่อนเข้ามหาลัย ณ ปัจจุบันอยู่บริษัทเอกชนที่พัฒนาโปรดัก โดยใช้ open source และอนาคตก็จะเป็นผู้ใช้และผู้พัฒนา open source ต่อไป

นายบุรชัย พิมพะกร IT Security Consultant

By: NOKY on 20 November 2006 - 00:25 #13133

...........................................

ชัชชัย หวังวิวัฒนา นักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

By: สุวิช บัวสาย on 20 November 2006 - 00:39 #13135

เห็นด้วยกับข้อความในจดหมายทุกประการถึงแม้ตอนนี้จะใช้ของเถื่อนอยู่ก็ตาม ผมทำงานอยู่ที่รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งที่มีนโยบายนำ opensource มาใช้งานแต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะระดับผู้ใช้งานและผู้บริหารบางท่านที่ใช้งานไม่ยอมรับในตัว Software (openoffece) ยังกลับไปใช้ของเดิมที่ขโมยใช้อยู่ และมีนโยบายให้ใช้ของเถื่อนต่อไป ผมในฐานะผู้ดูแลระบบเล็กๆภายในกองก็จำเป็นต้องทำตามคำสั่งแม้อยากจะใช้ของที่ถูกกฏหมายก็ตาม ยิ่งอ่านความเห็นของ รมต. ICT ยิ่งเศร้าใจ ต่อไปก็คงใช้นโยบายซื้อให้ถูกกฎหมายถูกเครื่อง ไม่รู้เหรอครับว่าค่า Software นี้มันแพงกว่า Hardware เป็นไหนๆ แค่ M$ office ก็ 20,000 เข้าำไปแล้ว มี computer 1000 เครื่องก็คิดเป็นเงินเท่าไหร่แล้ว ถ้าเราไม่สนับสนุน opensource แล้วเมื่อไหร่เราจะยืนบนขาของเราเองได้ ตามนโยบายเศรษฐกิจเพียงพอของรัฐบาลที่ประกาศเอาไว้ User คนหนึ่ง

สุวิช บัวสาย ผู้ใช้งาน opensource (openoffice, the Gimp, Xnview, 7-zip, Ubuntu 6.04..sometime)

By: ธนา on 20 November 2006 - 01:07 #13136

ธนา ปัญญ่า

By: sukhum on 20 November 2006 - 01:20 #13137

นายสุขุม นิตยานุภาพ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโอเพนซอร์ส

By: สมบูรณ์ บุญส่ง on 20 November 2006 - 02:09 #13141

เห็นด้วย

By: NiNeMarK on 20 November 2006 - 03:16 #13144

นายวิจักขณ์ จำรูญศิริ นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เมื่อมีการสนับสนุนและพัฒนาอย่างจริงจัง ก็จะทำให้ Opensource ประสบความสำเร็จ และพัตนาให้คนหันมาใช่ในวงกว้างก็จะเกิดประโยชน์มากกว่า

By: เผด็จ เอี่ยมแสงธรรม on 20 November 2006 - 03:57 #13147

ปรัชญาของโอเพิ่นซอส คือเสรีภาพ ไม่ใช่การผูกขาด ควบคุมค้ากำไรเกินควร ขณะเดียวกันก็เคารพสิทธิ์ของผู้สร้างงาน รู้สึกอายที่คนระดับนี้มีความไม่เข้าใจหรื่เข้าใจหรือแกล้งไม่เข้าใจ

By: atomy on 20 November 2006 - 07:30 #13148

นายชัดสกร พิกุลทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ใช้ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส ในโรงเรียนทำให้การบริหารเครือข่าย เวปไซต์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

By: anonymous on 20 November 2006 - 07:59 #13150

๊ณัฐวุฒิ สุดยรรยง

By: phaiboon on 20 November 2006 - 08:11 #13151

นายแพทย์ ไพบูลย์ จิตติวาณิชย์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

By: อภิรักษ์ เจริญ... on 20 November 2006 - 08:32 #13153

นักศึกษา

By: anonymous on 20 November 2006 - 08:34 #13154 Reply to:13153

อภิรักษ์ เจริญสวัสดิ์

ผมเองเป็นคนนึงที่ใช้ Mambo และเป็น Opensource ตัวนึง มีประโยชน์และจำเป็นต่อชีวิตและการทำงานของผมมาก

ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส และผู้พัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง ขอสนับสนุนการใช้งานโอเพ่นซอร์ส

By: เรวัต ทัศนีศรีวงศ์ on 20 November 2006 - 09:24 #13157

เรวัต ทัศนีศรีวงศ์ โปรแกรมเมอร์ สนับสนุน Opensource เหมือนกันครับ แม้ว่าผมจะชอบและถนัดพัฒนาด้วยซอฟท์แวร์ของไมโครซอฟท์ก็ตาม แต่หากพิจารณาถึงอนาคตและภาพรวมแล้ว แนวโน้มของ Opensource มีอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วกว่า ดีกว่า และไม่ผูกมัดด้วยครับ

By: anonymous on 20 November 2006 - 09:27 #13158

นายณัฐ กาญจนศิริ ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: anonymous on 20 November 2006 - 09:29 #13159

นายปรัชญา ศรีสันติสุข นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

By: ธีรพงษ์ ทัพพะรังสี on 20 November 2006 - 09:33 #13160

พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักพัฒนาโปรแกรมบน MCU Computer Admin

By: OHM
WriteriPhoneAndroidWindows
on 20 November 2006 - 09:45 #13162

เอกสิทธิ์ บัณฑิตพานิชชา

โปรแกรมเมอร์ และ วิศวกร

By: นาย กนก เทศรักษ์ on 20 November 2006 - 09:51 #13164

พนักงาน บ.เอกชน

By: วิทูรย์ จันทร์ศรี on 20 November 2006 - 09:56 #13166

ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส และพัฒนาระบบ

By: นายขจร เจียรนัย... on 20 November 2006 - 10:00 #13167

นายขจร เจียรนัยพานิชย์ Software Enginer บริษัท Reuters Software Thailand ที่ใช้ open source ในการพัฒนา software ระดับโลก และขายต่างประเทศจนถึงทุกวันนี้

By: anonymous on 20 November 2006 - 10:07 #13169

นายศักดิ์ชัย แสงคุณธรรม

By: kowittan
AndroidWindows
on 20 November 2006 - 10:11 #13170

นายโกวิทย์ ตังคะพิภพ

By: eakman on 20 November 2006 - 10:19 #13171

นายจักรพันธ์ สุขเพ็ง โปรแกรมมิ่ง,เว็บมาสเตอร์ www.sw.co.th

By: นายอุทัย คูหาพงศ์ on 20 November 2006 - 10:19 #13172

ผู้ใช้ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: anonymous on 20 November 2006 - 10:26 #13173

นายรัตนชัย สมบัติศรีสมบุญ ผู้ประกอบวิชาชีพโดยพึ่งพาซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: anonymous on 20 November 2006 - 10:36 #13175

นาย อภินันท์ อินทร์ไชยา เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: ตระการ ดวงแก้ว on 20 November 2006 - 10:45 #13176

ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: ปราการ ช่วยเหลื่อม on 20 November 2006 - 11:04 #13179

เห็นด้วยทุกประการ

By: object_freedom on 20 November 2006 - 11:22 #13181

ปิยะ แสนคติ Developer ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในการทำงาน และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ

By: ศิวพร กิจบุตราวัฒน์ on 20 November 2006 - 11:28 #13184

ร่วมสนับสนุนค่ะ

By: anonymous on 20 November 2006 - 11:30 #13186

ฐาปกรณ์ ผดุงมาตรวรกุล (พวกบ้า opensource อย่าเข้าใจผิดนะครับ)

By: สีหศักดิ์ จันทกูล on 20 November 2006 - 12:06 #13189

ผู้ประกอบการธุรกิจคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์

By: พุทธพร คณีกุล on 20 November 2006 - 12:44 #13190

เห็นด้วยทุกประการกับจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ครับ

พุทธพร คณีกุล System Engineer ผู้ใช้งาน Software Open Source

ทั้งใช้ ทั้งพัฒนา และจะอยู่้กับโอเพนซอร์สไปจนตาย

By: ศรีภัทรา จันทร์ทอง on 20 November 2006 - 13:07 #13194

user คนหนึ่งผู้ใช้งาน Software Open Source

By: คณไท on 20 November 2006 - 13:43 #13198

ขอบอก

อะไรที่ ไมโครซอฟ ทำได้ ลีนุกทำได้ดีกว่าทั้งสิ้นและได้ทำมาก่อนแล้ว

ตัวอย่าง ดูได้ที่

http://158.108.200.199/olpcDEMO.mpg

By: katanyoo
iPhone
on 20 November 2006 - 13:53 #13200

นายกตัญญู อุบาลี สนับสนุนและเห็นด้วยครับ

By: anonymous on 20 November 2006 - 14:18 #13202

นายวีรวัฒน์ มะเสนา อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำลังศึกษาต่อ PhD IT University of South Australia, Australia

"ศึกษา Open Source ใช้ Open Source และสอนนิสิตให้ใช้งาน Open Source"

By: องอาจ สัตยาภรณ์ on 20 November 2006 - 14:31 #13204

โอเพ่นซอร์ส มีประโยชน์ มีข้อดี มากกว่าข้อเสีย หากนำมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนจะช่วยพัฒนาแนวความคิดเรื่องศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กไทยได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้

By: ohno on 20 November 2006 - 14:40 #13205

ชัยวัฒน์ ภูมิประเทศ ของเค้าดีจริงๆนะครับ ของฟรีมีจริงในโลก คือโอเพ่นซอร์ส

By: บัณฑิต ดวงชาทม on 20 November 2006 - 14:53 #13207

บัณฑิต ดวงชาทม,นักศึกษา,ผู้ใช้Linux ถ้ามีคนใช้opensourceกันหมด งบที่จะออกจากประเทศจะลดลง เอาที่จะออกมาลงทุนสร้างนักพัฒนาopensourceจะดีกว่า อนาคตข้างหน้าจะได้ตัดค่าsoftwareเมืองนอก

By: สุวิทย์ สุวรรณเจริญ on 20 November 2006 - 15:07 #13211

ขอสนับสนุน OpenSource SW ครับ (สนับสนุนทั้ง OpenSource & Commercial ทั้งคู่มีข้อดีข้อเสีย เลือกใช้ให้เหมาะสม และก็ต้องอยู่คู่กันเพื่อความสมดุลครับ)

By: ลินนุกซ์ on 20 November 2006 - 15:11 #13213

คุณพ่อสอนหลักเศรษฐกิจพอเพียง และให้รู้จักพึ่งพาตนเองตามในหลวง แต่ผมก็ยังใช้วินโดว์ได้ดีไม่แพ้เพื่อน เพราะ ร.ร. มีสอนอย่างเดียว คำสอนจากพ่อไม่ทำให้ความรู้ด้านอื่นๆของผม หดหายไป แต่เสริมให้รู้จริงยิ่งขึ้น

ไม่รู้ว่าทำไมต้องมาขัดขวางความอยากรู้ของผม

ขอให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยตอบด้วย

จาก ด.ช. ลินนุกซ์ ฟ้ารุ่งสาง ร.ร. สาธิต ม.ก.

By: พ.ท.วินุชา มโหธร on 20 November 2006 - 15:40 #13215

ผู้ใช้/พัฒนาซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: chatpong on 20 November 2006 - 15:40 #13216

นายฉัตรพงษ์ ด้วงบุ้ง วิศวกรระบบ,เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

By: Mr.Arthorn Unyoung on 20 November 2006 - 15:41 #13217

Faculty of computer sicence Print of songkla university ,Phuket campus

By: DreamPP on 20 November 2006 - 16:09 #13218

นายคุณากร กุตัน นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ใช้งาน Software Open Source และสนับสนุนการใช้งาน Software Open Source ขอลงชื่อแสดงความเห็นชอบกับจดหมายเปิดผนึกข้างต้นทุกประการ

By: Supharat on 20 November 2006 - 16:22 #13219

ศุภรัชต์ เสถียรทิพย์ ผู้ใช้งาน

By: วิชัย โคบาล on 20 November 2006 - 16:29 #13220

นาย วิชัย โคบาล java programmer/unix administrator

By: Lalida on 20 November 2006 - 16:33 #13221

ลลิดา รัตนศรีทัย อดีตผู้สื่อข่าวสายไอที ผู้ซึ่งเคยมีประสบการณ์ติดตาม ศึกษา และทำความรู้จัก Opensource software จากทั้งฝ่ายผู้ใช้และผู้พัฒนาอย่างใกล้ชิด

By: นายอนุวัฒน์ ภาร... on 20 November 2006 - 16:34 #13222

ผู้ใช้งาน และพัฒนา software ที่เห็นว่า opensource มีประโยชน์

By: ธีรพงษ์ สุทธิวร... on 20 November 2006 - 17:03 #13224

ลงชื่อด้วยครับ โอเพ่นซอร์สเปิดโอกาสให้ผมได้ใช้ซ๊อฟท์แวร์ใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยี่ล่าสุดอยู่เสมอ การพัฒนาต่อยอดด้วยระบบโอเพ่นซอร์ส ช่วยให้ผู้ใช้อย่างผมได้ความรู้ใหม่ ๆ และสามารถนำมาดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์กับงานได้หลากหลายมาก

อยากให้ภาครัฐมองเห็นความสำคัญและมองเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนักพัฒนาชาวไทยด้วยครับ

By: anonymous on 20 November 2006 - 17:07 #13225

ธีรัชพจน์ บุณยศานติ

By: นายบุญฤทธิ์ ตั้... on 20 November 2006 - 17:10 #13226

MD บริษัท คอลเลคทีฟคอมพิวเตอร์ ซิสเ้ต็ม เมนเนจเม้นท์ จำกัด

By: McGuyver on 20 November 2006 - 17:28 #13227

นายวุฒิพงษ์ ทองตัน จังหวัดขอนแก่น เจ้าของร้านคอมพิวเตอร์ และ Internet Cafe ที่ใช้ระบบ Linux เป็นระบบปฏิบัติการหลัก ขอสนับสนุนข้อความในจดหมายของคุณเทพพิทักษ์ การุญบุญญานันท์ ทุกประการครับ

By: vuthi on 20 November 2006 - 17:56 #13235

นาย วุฒิชัย อัมพรอร่ามเวทย์

ผู้ใช้ OpenSource Software

Hui's BLOG

By: อภินันทน์ จิตรเจริญ on 20 November 2006 - 17:59 #13236

ร่วมแสดงพลังทางความคิด ตามระบอบประชาธิปไตยด้วยคนละกัน แม้ไม่คาดหวังผลที่ตามมา ว่าบุคคลระดับรัฐมนโทของประเทศกำลังพัฒนา จะมาสนใจอะไรกับชนกลุ่มน้อย ที่ไม่อาจสร้างผลประโยชน์ให้กับตน!!! คำว่าพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี ก็ยังคงเป็นเพียงคำสวยๆไว้เขียนอวดกัน

นาย ศิริชัย ธีรภัทรสกุล : Web Programmer

ขอร่วมสนับสนุน ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: นายสาสน์สันติ์ ... on 20 November 2006 - 18:56 #13240

เป็นเจ้าของร้านอินเตอร์เน็ทเล็กๆ ฝั่งธนบุรี ที่ปัจจุบันใช้โปรแกรม opensource (officetle และ pladao)สอนและแนะนำให้เด็กนักเรียน, นักศึกษา ที่มาใช้บริการที่ร้าน ได้ใช้ทำรายงานส่งครู, อาจารย์ (มาหลายปีแล้ว).... ขอบคุณโลกของ opensource และคณะทีมงาน opensource ของไทยทุกท่าน

By: anonymous on 20 November 2006 - 21:28 #13250

นายธนรัตน์ ตุลาผล ผู้ได้ประโยชน์จาก งาน opensource

By: นาย สหัส เหลี่ย... on 20 November 2006 - 22:12 #13254

ขอลงชื่อเพื่อร่วมสนับสนุนและเห็นชอบกับข้อความในจดหมายเปิดผนึกข้างต้นฉบับนี้

นายกฤษพงษ์ สุบันนารถ

พนักงานสนับสนุนภารกิจหลักด้านวิชาการ (สาธารณสุข) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

ผู้ใช้งานโอเพ่นซอส ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านระบาดวิทยา การป้องกันควบคุมโรค เห็นชอบกับข้อความในจดหมาย

By: พลากร จิรโสภณ on 20 November 2006 - 22:20 #13257

พลากร จิรโสภณ เวบมาสเตอร์ไฟลามทุ่ง

By: ฤทัยทิพย์ on 21 November 2006 - 00:01 #13271

นางสาวฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว

ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส นักศึกษาปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ รามคำแหง

By: เทพรัตน์ ตันติก... on 21 November 2006 - 00:20 #13273

เทพรัตน์ ตันติกัลยาภรณ์ ผู้ใช้และพัฒนา Opensource

By: นายสัมฤทธิ์ สว... on 21 November 2006 - 01:18 #13278

นายสัมฤทธิ์ สวยสะอาด

นักเรียนในสังกัด สัมนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส และศึกษาการพัฒนาซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์สเป็นงานอดิเรก

By: [Show_Be]` on 21 November 2006 - 01:26 #13279

นายธรรมนิต สุขสมบูรณ์ นักศึกษา/ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: นาย เกียรติศักด... on 21 November 2006 - 02:39 #13288

นายเกียรติศักดิ์ ไชยสมบูรณ์ นักศีกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ปริญญาโท ม.จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

By: กิจจาศักดิ์ ตริ... on 21 November 2006 - 04:11 #13289

นาย กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์ นักดนตรี ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส โดยเฉพาะสำหรับการทดลองและำการวิจัยในด้าน ดนตรี และ ศิลปะ บันเทิง ในรูปแบบต่างๆ

By: ทองแดง ยวงหิรัญ on 21 November 2006 - 08:29 #13293

นายทองแดง ยวงหิรัญ ผู้ใช้

By: กิตติพงษ์ พุ่มพวง on 21 November 2006 - 09:15 #13299

SUT เราใช้ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: anonymous on 21 November 2006 - 09:17 #13300

นายฐิติพงษ์ ศตสังวัตสร์

By: anonymous on 21 November 2006 - 09:30 #13303

นายนริศ มณีขาว ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส, เว็บไซท์เพื่อชีวิต สังคม และธรรมชาติ ไม่แสวงหากำไร

By: นายธรมนูญ พินิจการ on 21 November 2006 - 09:45 #13306

ชื่มชมและชื่นชอบโอเพ่นซอร์ส ขอบคุณผู้พัฒนาทุกท่านอย่างจริงใจ

By: Anjue
ContributorAndroidBlackberryUbuntu
on 21 November 2006 - 10:01 #13308

นาย เศรษฐกิจ ประสานพานิช

นักศึกษาคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เห็นด้วยตามจดหมายนี้ เพื่อเอกราชของชาติไทย ผมว่าน่าจะบังคับให้ภาครัฐหรือทุกหน่วยงานที่ใช้เงินของประชาชนให้ใช้ Open Source กันให้หมด คนไทยเป็นคนมีฝีมือในทุกสิ่ง ภูมิปัญญาที่กำลังจะหายไปหมดจากประเทศไทยเพราะเราไม่สนับสนุนกัน ผมเคยคิดนะว่าถ้าเอาคนทำปืนเถื่อนขายมาทำปืนขายให้ต่างประเทศจะรวยแค่ไหน ร้านอาหารไทยในต่างประเทศก็มีแต่อินเดีย เวียดนามเป็นเจ้าของ ทั้งที่ใช้ชื่อร้านอาหารไทย

By: ภาณุ ตั้งพูลผล on 21 November 2006 - 10:42 #13310

นายภาณุ ตั้งพูลผล Software Engineer, Opensource user

นายภูวดล จันทร์เที่ยง www.chiangraimedia.com

By: วัชระ บุญรัตนเนตร on 21 November 2006 - 10:49 #13312

open source user.

By: ธาระบุตร วรรณบ... on 21 November 2006 - 11:55 #13316

ธาระบุตร วรรณบุษปวิช

General User: ศึกษาและใช้งานด้วยตัวเอง, พยายามทดสอบและค้นหา Software เพื่อทดแทนการใช้ Proprietary ตามความเหมาะสม (ที่สำเร็จแล้วคือ OpenOffice)

By: golf_ru on 21 November 2006 - 11:59 #13319

น.ส.จันทร์นิภา รัตโนชัยกุล นักพัฒนาเว็บไชต์บริษัทเอกชน, ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เเละ ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานชีวิตประจำวัน ได้เห็นถึงผลประโยชน์จากการใช้งานโอเพ่นซอร์สเป็นอย่างมาก

By: ศราวุธ ภิรมย์ฤทธิ์ on 21 November 2006 - 12:03 #13320

ศราวุธ ภิรมย์ฤทธิ์ Opensource user

By: Claz on 21 November 2006 - 12:26 #13321

นาย ระพีพันธ์ เทวรักษ์พิทักษ์ นศ.ไอที

By: ภูมิศิริ ธรรมศิริ on 21 November 2006 - 13:39 #13327

cent os

By: ดร.นิมิต ชมนาวัง on 21 November 2006 - 13:46 #13329

ผมอยากขอร้องให้ท่านรัฐมนตรีกลับลำมาสนับสนุนโอเพ่นซอร์สครับ ผมใช้งาน Ubuntu Linux, OpenOffice.org, Scilab, Xcircuit, ShowPhoto, KolourPaint, Opera / Firfox browsers ใช้ซอฟท์แวร์เหล่านี้ทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน ได้อย่างสะดวกสบาย โดยไม่ต้อง "โกง" เอาของที่เขาทำขายมาแอบใช้ ขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีลองใช้ดูแล้วจะติดใจครับ

By: anonymous on 21 November 2006 - 14:31 #13338

Supawan Huarakkit Admin IT I'm agree with message in the letter

By: ธรรมรัตน์ รักษารัตน์ on 21 November 2006 - 14:57 #13339

Opensource User

By: นายเสกสรร พลตรี on 21 November 2006 - 15:08 #13341

นายเสกสรร พลตรี ผู้ใช้และพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Opensource

By: อุดม ประสาร on 21 November 2006 - 15:35 #13345

ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: ยุทธนา ณ พัทลุง on 21 November 2006 - 15:40 #13346

สมาชิกฟรีแวร์และโอเพนซอร์ส ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

By: anonymous on 21 November 2006 - 15:50 #13348

นายจักริน ชวชาติ, นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: ศรีรัตน์ ฟุ้งทศธรรม on 21 November 2006 - 16:22 #13349

หน่วยพัฒนาสื่อการเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

By: anonymous on 21 November 2006 - 16:27 #13350

นางสาวมาตาปีย์ เพชรมณี

Pages