Tags:
Node Thumbnail

เนื่องจากทางตัวแทนได้เข้าพบและยื่นจดหมายรวมถึงรายชื่อให้กับรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นขอปิดการลงชื่อนะครับ

คุณเทพได้ร่างจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ซึ่งกดเข้าไปดูได้ข้างใน การเข้าชื่อในจดหมายฉบับนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละท่านไม่มีบังคับนะครับ ช่วงนี้ผมจะเปิดให้คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก Blognone สามารถคอมเมนต์ได้ด้วย ดังนั้นถ้าอ่านมาถึงตรงนี้และอยากลงชื่อก็ไม่ต้องสมัครสมาชิก เขียนในคอมเมนต์ได้ทันที

วันที่ปิดรับการลงชื่อจะประกาศอีกที หลังจากนั้นตัวแทนจะรวบรวมแล้วทำการยื่นจดหมายไปยังรัฐมนตรี ถ้าเห็นว่าจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้มีประโยชน์ ก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อด้วยครับ - mk

ปรกติบทความใน Blognone สามารถนำไปโพสที่อื่นได้อยู่แล้ว แต่จดหมายฉบับนี้ขอเป็นกรณีพิเศษ ถ้าท่านเล่นเว็บบอร์ดใดที่เกี่ยวกับไอที และคิดว่าจดหมายฉบับนี้มีประโยชน์ให้ช่วยกันเผยแพร่ด้วยการนำไปโพสและลิงก์กลับมาเพื่อให้คนมาลงชื่อกันได้ที่นี่ด้วยครับ - LewCPE

เพื่อความสะดวกในการคัดแยกชื่อ ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากการลงชื่อ ในฟอรั่มครับ

English translation for this open letter by Daengbo

คนสนใจเยอะมาก เชิญชวนมาเจอหน้ากัน แลกเปลี่ยความเห็นในงาน TLUG

เรียน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

ตามที่ท่านได้แถลงนโยบายการทำงานของกระทรวงฯ ภายใต้การกำกับดูแลของท่าน และหนังสือพิมพ์ได้รายงานข่าวเกี่ยวกับการให้เหตุผลของท่าน ที่จะไม่สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สนั้น พวกเรา ซึ่งเป็นผู้ใช้และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศไทย แม้จะไม่ขัดข้องหากท่านเห็นว่าควรใช้งบประมาณของประเทศไปสนับสนุนสิ่งที่ท่านเห็นว่าสำคัญกว่า แต่ก็เห็นว่า เหตุผลที่ท่านให้นั้น ไม่ตรงกับความเป็นจริงตามประสบการณ์ของเรา และเป็นการสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของพวกเรา ที่ยังพยายามเตรียมการสำหรับสิ่งดีๆ สำหรับประเทศด้วยการพึ่งตนเอง แทนการรอคอยงบประมาณจากภาครัฐ จึงขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง โดยอ้างถึงรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ฉบับวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งมีข้อความบางส่วนดังนี้:

On the subject of open source software, he said the current government plan was a case of the blind leading the blind, as neither the people who are in charge nor the people in industry seem to know the dangers of open source software.

"With open source, there is no intellectual property. Anyone can use it and all your ideas become public domain. If nobody can make money from it, there will be no development and open source software quickly becomes outdated," he said.

Apart from Linux, he claimed that most open source software is often abandoned and not developed, and leads to a lot of low-quality software with lots of bugs.

"As a programmer, if I can write good code, why should I give it away? Thailand can do good source code without open source," he said.

ขอแยกประเด็นชี้แจงเป็นข้อๆ ดังนี้:

 1. การทำงานที่ผ่านมา ไม่ใช่การทำงานโดยไม่รู้ทิศทาง เราได้ศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งในข้อกฎหมาย วิธีการในทางปฏิบัติ ผลลัพธ์ในแง่ผลงาน และผลทางเศรษฐกิจ เราได้เล็งเห็นผลดีต่อประเทศ ดังจะชี้แจงต่อไป จึงได้พยายามทำงานอย่างต่อเนื่องในภาคประชาชน เพื่อเสริมแรงกับโครงการของภาครัฐ
 2. เป็นความเข้าใจผิด ที่ว่าซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สปราศจากทรัพย์สินทางปัญญา และกลายเป็น public domain เพราะโดยข้อกฎหมายแล้ว ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทุกชิ้นมีเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายทุกประการ แต่เป็นความสมัครใจของเจ้าของลิขสิทธิ์เอง ที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นกระทำการพิเศษเพิ่มเติม ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาอนุญาต (license) ซึ่งเป็นการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าของและผู้ใช้ ที่จะสามารถแก้ไขแจกจ่ายซอฟต์แวร์ หากผู้ใดละเมิดเงื่อนไขของสัญญาอนุญาต ก็จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โครงการโอเพนซอร์สต่างๆ ให้ความสำคัญมาก และพยายามตรวจตราไม่ให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด
 3. ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสามารถทำเงินได้ เพราะสัญญาอนุญาตของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สคุ้มครองสิทธิ์นั้น ตราบใดที่การขายนั้น ไม่ได้ละเมิดเงื่อนไข ดังจะเห็นการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในฮาร์ดแวร์ต่างๆ เช่น router, อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย, โทรศัพท์มือถือ, PDA เนื่องจากการมีซอร์สโค้ดทำให้สามารถดัดแปลงซอฟต์แวร์ให้เข้ากับฮาร์ดแวร์โดยอิสระ หรือจะเป็นการขาย service เช่น การวางระบบ หรือ integrate เป็น solution ซึ่งการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สช่วยประหยัดต้นทุนและมีความยืดหยุ่นต่อการปรับแต่ง เป็นต้น ซึ่งการขายดังกล่าว ตราบใดที่ผู้ขายยังรักษาสิทธิ์ผู้ใช้ครบเต็มตามที่ตนได้มากับตัวซอฟต์แวร์ ก็ไม่ผิดแต่ประการใด และในต่างประเทศ ผู้ขายเหล่านี้ได้แบ่งส่วนกำไรจากการขาย เพื่อส่งคืนให้กับนักพัฒนาในรูปการ sponsor หรือการบริจาค หรือแม้กระทั่งจ้างนักพัฒนาให้ทำ feature พิเศษเพิ่มเติมให้ หรือจ้างเป็นพนักงานเสียเลย ทั้งหมดนี้ จึงเป็นเหตุผลที่ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจำนวนมากยังไม่หยุดการพัฒนาจนทุกวันนี้ และในประเทศไทย ก็มีการทำเช่นนั้นบ้างเป็นบางโอกาส แต่ยังไม่แพร่หลายนัก เนื่องจากแนวคิดโอเพนซอร์สยังไม่เป็นที่รู้จัก แต่ถ้าแนวคิดดังกล่าวได้รับการสนับสนุน ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดในประเทศไทยมากขึ้นได้เช่นกัน
 4. เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ทั้งหลายทั่วไป ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สก็ต้องผ่านการคัดเลือกตามธรรมชาติที่จะอยู่รอด ดังนั้น หากมีผู้ใช้เพียงพอ ซอฟต์แวร์ย่อมมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ไม่ถูกทิ้งให้ล้าสมัย เพราะกระบวนการโอเพนซอร์ส เน้นที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผู้พัฒนา โดยอยู่ในระดับที่ลึกกว่าซอฟต์แวร์ proprietary ทั่วไป เนื่องจากผู้ใช้สามารถเข้าถึงซอร์สโค้ดได้ ซึ่งในจำนวนนี้ย่อมมีบางส่วนที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติม และส่งการปรับปรุงกลับมาที่แหล่งต้นฉบับได้ เท่ากับว่ามีโอกาสได้ผู้ร่วมพัฒนามากกว่าซอฟต์แวร์ proprietary เสียอีก ซึ่งนอกเหนือจากลินุกซ์เคอร์เนลที่ได้ผ่านประสบการณ์นี้ จนมีอัตราการพัฒนาที่สูงแล้ว ก็ยังมีโครงการอื่นๆ อีก เช่น Firefox (WWW browser), Apache (WWW server), Squid (HTTP proxy), MySQL (Database), PostgreSQL (Database), PHP (WWW programming), Mambo (CMS), Drupal (CMS), GNOME (desktop environment), KDE (desktop environment), X.org (GUI window system) ฯลฯ ซึ่งจากการติดตามความเปลี่ยนแปลง ซอฟต์แวร์เหล่านี้ต่างมีการปรับรุ่นอย่างสม่ำเสมอ ออกจะถี่กว่าระบบ proprietary ชั้นนำเสียด้วยซ้ำไป
 5. มีเหตุผลมากมาย ที่ทำไมผู้ที่เขียนโค้ดที่ดีจึงอยากให้โค้ดแก่ผู้อื่นเปล่าๆ (ภายใต้เงื่อนไขสัญญาอนุญาต) หากไม่นับเหตุผลของความรักสังคมมนุษย์ที่ต้องการเผื่อแผ่ หรือเพื่อความพอใจส่วนตัวแล้ว ก็ยังมีเหตุผลของภาคธุรกิจ เช่น
  • กรณี Netscape ที่เคยเสียส่วนแบ่งตลาด WWW browser ให้แก่ Internet Explorer ของ Microsoft ก็ตัดสินใจสู้ด้วยการเปิดซอร์ส WWW browser สู่สาธารณะ โดยตั้งเป็นโครงการ Mozilla และได้รับความช่วยเหลือจากนักพัฒนาในอินเทอร์เน็ตในการปรับปรุงความสามารถมากมาย จนได้เป็น Firefox ซึ่งเป็น WWW browser ที่เริ่มชิงส่วนแบ่งตลาดกลับคืนมาจาก Internet Explorer มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในการร่วมมือระหว่าง Mozilla กับนักพัฒนาภายนอก ต่างก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
  • ภาคธุรกิจที่นำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้ โดยมีการปรับปรุงเพิ่มเติม ย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทุกครั้งที่ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ออกมา โดยต้อง patch ซอร์สโค้ดใหม่ทุกครั้งไป ย่อมคิดถึงวิธีที่สะดวก ทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์บริษัทไปในตัว ด้วยการพยายามส่ง patch เข้าที่แหล่งต้นน้ำ และบอกแก่ลูกค้า ว่าทางบริษัทได้ช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นน้ำอย่างไรบ้าง และถือเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ในการปรับรุ่นไปในตัว เพราะทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องรอปรับรุ่นจากหลายแหล่ง
  • แม้ในภาคการศึกษาและวิจัยพัฒนา การเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปซอร์สโค้ด ก็ย่อมส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดซึ่งกันและกัน แทนที่จะทำได้เพียงอ่านบทความ แล้วเขียนโค้ดตามก่อนจะพัฒนาเพิ่ม ก็สามารถนำซอร์สโค้ดมาพัฒนาต่อยอดได้ทันที ทำให้อัตราการพัฒนาของงานวิจัยแบบร่วมมือกันสูงขึ้น

  ทั้งหมดนี้ สาเหตุก็คือ กำแพงทางกฎหมายที่เคยขัดขวางการทำงานต่อยอดกันของมนุษยชาติ ได้ถูกจัดแจงเสียใหม่ ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และด้วยความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ทั้งนี้ วงการโอเพนซอร์สยังคงมีธรรมเนียมการให้เครดิตเจ้าของผลงานตามสมควรในรูปแบบต่างๆ ด้วย

นอกจากนี้ หากคำนึงถึงผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดกับประเทศ สิ่งที่พวกเราเล็งเห็นว่าจะได้จากโอเพนซอร์สคือ:

 1. การลดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากซอฟต์แวร์ต่างประเทศมีราคาแพง การจะลดอัตราการละเมิดโดยจ่ายเงินซื้อทั้งหมด แม้เฉพาะซอฟต์แวร์ที่จำเป็น จะทำให้เงินไหลออกนอกประเทศเป็นจำนวนมหาศาล การเตรียมทางเลือกใหม่เพื่อลดปัญหานี้ เช่นการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ย่อมเป็นทางเลือกที่ดี ทั้งนี้ คุณภาพของซอฟต์แวร์เหล่านี้ก็ไม่ได้ด้อย ด้วยสาเหตุที่ได้กล่าวไปแล้ว
 2. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันในประเทศ กลไกโอเพนซอร์ส เอื้อต่อการทำงานร่วมกันดังกล่าวมาแล้ว จึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่จะทำให้คนไทยร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีได้เร็วขึ้น เป็นการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ที่การแก้ปัญหาแต่ละครั้งมักมีค่าใช้จ่ายสูงในหลายกรณี
 3. พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาไทย ซอร์สโค้ดส่วนใหญ่ที่เป็นโอเพนซอร์ส จะเป็นซอร์สโค้ดที่มีคุณภาพ ผ่านการออกแบบมาอย่างดี ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุเรื่องชื่อเสียงของผู้สร้างที่ต้องระวังก่อนปล่อยสู่สาธารณะ หรือด้วยความจำเป็นที่ต้องออกแบบโครงสร้างอย่างดีไว้เผื่อการทำงานร่วมกันของคนหมู่มาก รวมไปถึงการบริหารโครงการขนาดใหญ่ การเข้ามีส่วนร่วมของนักพัฒนาไทย (ซึ่งขณะนี้มีบ้างพอสมควรแล้ว) นอกจากจะทำให้ต่างชาติรู้จักนักพัฒนาไทยแล้ว ยังเป็นโอกาสที่นักพัฒนาเองจะได้เรียนรู้เทคนิควิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่เข้มข้นกว่าที่ใช้กันในองค์กรเสียอีก

เรื่องรายได้ของนักพัฒนาที่ท่านเป็นห่วงนั้น เราซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ย่อมเป็นห่วงไม่น้อยกว่าท่าน แต่เราเชื่อว่าเมื่อโอเพนซอร์สมีการเติบโต ย่อมเกิดช่องทางของความอยู่รอดอย่างที่เกิดในต่างประเทศเองเป็นธรรมชาติ ปัญหาจึงคล้ายไก่กับไข่เสียมาก คือเราจะรอดูผลที่เกิดขึ้นก่อน แล้วจึงส่งเสริม หรือเราจะส่งเสริมก่อน แล้วรอดูผล

พวกเราเลือกอย่างหลัง เพราะได้เล็งถึงผลในเบื้องปลายไว้แล้ว จึงยังไม่หยุดทำงาน ไม่ว่าท่าทีของภาครัฐจะเป็นเช่นไร เพียงแต่หวังว่า แม้จะไม่สนับสนุน ก็ไม่ควรเกิดการรบกวนการทำงาน อย่างที่ได้เกิดขึ้นในข่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ,

Get latest news from Blognone

Comments

By: พระสุวิทย์ อาจา... on 17 November 2006 - 09:53 #12507

อาตมาภาพในนาม ผู้ใช้งาน XOOPS ข้อสนับสนุน กับการ ยืนจดหมายในครั้งนี้

By: นายธันวา วาทหงษ์ on 17 November 2006 - 09:54 #12508

นายธันวา วาทหงษ์

By: udom phunbudda on 17 November 2006 - 09:55 #12509

udom phunbudda

By: taboyz on 17 November 2006 - 09:56 #12510

นาย กรพรหม ถิระวัฒน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Information Systems Education Center (ISEC) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA

By: anonymous on 17 November 2006 - 09:56 #12511

ศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

By: PaP on 17 November 2006 - 09:57 #12512

นาย ปกานต์ อัศวพงษ์อนันต์

By: Yaowalak Khonklong on 17 November 2006 - 09:58 #12513

นางเยาวลักษณ์ คนคล่อง Open Source ช่วยให้คนไทยพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง ไม่ใช่เป็นแค่ผู้ใช้เท่านั้น และเป็นตัวอย่างที่ดีของการรู้แบ่งปันให้กัน

By: Ausdang Thangthai on 17 November 2006 - 09:59 #12515

Ausdang Thangthai

By: boat on 17 November 2006 - 10:00 #12516

นายพีรพัฒน์ อโศกธรรมรังสี นักพัฒนาและผู้ใช้งานโอเพ่นซอรส์

By: สมเดช แสงสุรศักดิ์ on 17 November 2006 - 10:04 #12517

สมเดช แสงสุรศักดิ์ (somdej@nectec.or.th)

โครงการพัฒนา และส่งเสริมซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

By: akekarat on 17 November 2006 - 10:04 #12519

เอกรัฐ ภัทรสิทธิเดชา ผู้ที่คิดว่า โอกาสสำหรับประเทศเล็กๆอย่างเราคือการใช้ opensource

By: สรรพฤทธิ์ มฤคทัต on 17 November 2006 - 10:06 #12520

สรรพฤทธิ์ มฤคทัต นักวิจัย, ผู้ใช้งาน OpenSource Software

By: นายอนวัช กองมงคล on 17 November 2006 - 10:06 #12521

นายอนวัช กองมงคล วิศวกรคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

By: ata ^^ on 17 November 2006 - 10:06 #12522

นางสาวพัณณิตา สงวนปิยะพันธ์

By: ธนวรรษ รุกซ้อน on 17 November 2006 - 10:07 #12523

นาย ธนวรรษ รุกซ้อน พนักงานบริษัท ตำแหน่งนักพัฒนาโปรแกรม ติดตามข่าว ศึกษา ทดสอบ ใช้งาน โอเพนซอร์ส และแนะนำความเห็นให้กับนักพัฒนาโอเพนซอร์ส

By: chaba_bkk
Android
on 17 November 2006 - 10:07 #12524

นายอชิตศักดิ์ บุญธรรมเจริญ Programmer - Solubiz co.,Ltd

It's my life. Open your mind for the future.

By: นาย สิทธิชัย เซ... on 17 November 2006 - 10:12 #12526

ประเทศจะก้าวไกล ถ้าเราเปิดทางให้แก่คนรุ่นหลังได้พัฒนา แบบไร้ขีดจำกัด โดยยืนบน ความพอเพียง นาย สิทธิชัย เซ้งประชา

By: nong_oos on 17 November 2006 - 10:16 #12529

นาย กริช นาสิงห์ขันธ์

OSS Developer/Co-ordinator

By: anonymous on 17 November 2006 - 10:16 #12530

นายสราวุธ เย็นสุข System Engineer และผู้ใช้งาน Software Opensource ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

By: anonymous on 17 November 2006 - 10:19 #12532

นางสาวพัชรีย์ พรหมเกตุ

By: ชูเกียรติ on 17 November 2006 - 10:20 #12533

นายชูเกียรติ แซ่แต้ โดยหลักการแล้วเราควรจะมีซอร์ฟแวร์โอเพ่นซอร์สอยู่เพื่อประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษา ในด้านของธุรกิจ และในด้านอื่น ๆ ใครที่คิดว่าซอร์ฟแวร์โอเพ่นซอร์สไร้ค่า ก็เหมือนกับว่าเขานั้นมุ่งหวังที่จะเป็นทาสทางธุรกิจของไมโครซอร์ฟไปตลอดกาล

By: anonymous on 17 November 2006 - 10:21 #12534

ศจิษฐา ประเสริฐกุล

ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

By: สุรเชษฐ์ ชื่นสิ... on 17 November 2006 - 10:21 #12535

สนุนให้มีการพํฒนาด้วยโอเพนซอร์สครับ อีกคนครับ

By: ภาสพันธ์ จิโนทา on 17 November 2006 - 10:21 #12536

ภาสพันธ์ จิโนทา โปรแกรมเมอร์ ผู้ช่วยงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

By: noteza on 17 November 2006 - 10:21 #12537

นาย ศราวุธ อิงนิวัฒน์

ผู้ใช้ และผู้เรียนรู้

By: อดิศักดิ์ บุษรานันท์ on 17 November 2006 - 10:21 #12538

ผู้ช่วยนักวิจัย ใช้ OSS ในการทดลองและวิจัย

By: นายนพัต พงษ์วิเชียร on 17 November 2006 - 10:22 #12539

นายนพัต พงษ์วิเชียร

By: anonymous on 17 November 2006 - 10:23 #12540

วันพรรษ อนันตพันธ์

By: pphetra
Writer
on 17 November 2006 - 10:24 #12541

พลวัฒน์ เภตรา บริษัทไมโครเอ็กซ์ จำกัด

By: Tooh on 17 November 2006 - 10:25 #12542

นายพีรภัทร์ สว่างเพียร

-เจ้าของ http://www.CWinApp.com -พนักงานบริษัทในเครือเชียงใหม่ดิจิตอลเวิร์คส http://www.cmdworks.com/about.htm

By: พันธุ์ประสิทธิ์... on 17 November 2006 - 10:26 #12543

พันธุ์ประสิทธิ์ บุญเนาว์ สถาปนิก

By: plynoi
WriterAndroidUbuntu
on 17 November 2006 - 10:28 #12544

นายวศิน แว่วศรี Support Consultance Reuters Software Thailand

By: นายถิรเจต พันพาไพร on 17 November 2006 - 10:29 #12545

เศรษฐกิจพอเพียงด้วย Open Source ครับ

ถิรเจต พันพาไพร ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นายนพพร จันทร์ฉิม นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

By: anonymous on 17 November 2006 - 10:30 #12547

นายเมธี ปรเเสริฐวงษา นักพัฒนาซอฟต์แวร์บริษัทเอกชน ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: นายอนวัช กองมงคล on 17 November 2006 - 10:32 #12549

นายอนวัช กองมงคล วิศวกรคอมพิวเตอร์

By: กาญจนา แสงทองพัฒนา on 17 November 2006 - 10:32 #12551

Open Source ทางเลือกที่ควรสนับสนุน

By: ชวลิต ทินกรสูติบุตร on 17 November 2006 - 10:33 #12552

ชวลิต ทินกรสูติบุตร RHCE วิศวกรระบบ ,เนคเทค, กระทรวงวิทยาศาสตร์

By: นาย สิทธิชัย เซ... on 17 November 2006 - 10:33 #12553

ประเทศชาติจะก้าวไกล ถ้าเราพึ่งตนเอง และ พัฒนาแบบไร้ขีดจำกัด ด้วยความพอเพียง นาย สิทธิชัย เซ้งประชา

By: anonymous on 17 November 2006 - 10:33 #12554

ธเนศ ม่วงทอง ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: anonymous on 17 November 2006 - 10:35 #12556

เกรียงไกร หนูทองคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

By: นายวิรัช เหมพรร... on 17 November 2006 - 10:36 #12557

นายวิรัช เหมพรรณไพเราะ

ผู้ศึกษาและผู้ใช้งาน Open Source Software ที่ต้องการสนับสนุนให้ประเทศไทย ก้าวสู่การะบวนการพัฒนาที่ถูกต้อง และเปิดกว้างแก่ทุกระดับของสังคม

By: นายสุเมธ สุทธิกุล on 17 November 2006 - 10:36 #12558

นายสุเมธ สุทธิกุล ผู้ใช้งานโอเพนซอร์ส

By: anonymous on 17 November 2006 - 10:38 #12559

นายเมธา ผลภาษี ผู้ใช้งานซอฟแวร์โอเพนซอร์ส, นิสิตภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: Peerumporn Jira... on 17 November 2006 - 10:39 #12560

Peerumporn Jiranantanagorn

By: anonymous on 17 November 2006 - 10:40 #12561

วรรัตน์ คงสมัย ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส ใช้งานมาไม่ต่ำกว่า 8 ปีแล้วค่ะ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 tel.0867486949

By: วิภัทร ศรุติพรหม on 17 November 2006 - 10:41 #12563

แนวทางโอเพนซอร์ส สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

นายวิภัทร ศรุติพรหม ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

By: นายสุริยะ ทองอ่อน on 17 November 2006 - 10:44 #12564

เห็นด้วยกับโครงการ opensource ครับ

By: anonymous on 17 November 2006 - 10:44 #12565

สุทธิชัย ชมชื่น นักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิค

By: พีรศักดิ์ วราภรณ์ on 17 November 2006 - 10:47 #12566

ผู้ใช้งาน โอเพ่นซอร์ส และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือสอง อดีตนักศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า-สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

By: anonymous on 17 November 2006 - 10:49 #12567

นายวทัญญู ขันทอง

By: Amethyst on 17 November 2006 - 10:50 #12568

ฤทธิชัย จิตภักดีบดินทร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Developer , Webmaster , Web Developer , Graphic Designer ผู้ใช้งาน และพัฒนา โอเพ่นชอรส์

By: ศีลพล สุกไสว on 17 November 2006 - 10:51 #12569

ศีลพล สุกไสว นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: k2003 on 17 November 2006 - 10:52 #12571

ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส ขอ Source Code จงสถิตอยู่กับท่าน

By: anonymous on 17 November 2006 - 10:54 #12574

เห็นด้วยครับ ผู้ที่กำลังศึกษา opensource เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงาน และนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ embedded

By: นายกฤษดา มานะสิ... on 17 November 2006 - 10:56 #12575

นายกฤษดา มานะสิทธิชัย นักศึกษาระดับปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Software Developement Consultant

By: นายณรงค์ ลีลาเส... on 17 November 2006 - 11:05 #12578

OpenSource เป็นการสนับสนุนให้มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มากกว่าการ Click Next อย่างเดียว ผมได้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ก็จาก WebSite ที่เป็นแหล่งความรู้ของ OpenSource นี่แหละ

ถ้าเป็น WebSite ของโปรแกรมลิขสิทธิ์ก็มีแต่เพียงโฆษณาผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมที่ขาย ถามว่าได้ความรู้ไหม ก็ตอบว่าได้ แต่เป็นความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมของเขานั่นแหละ

แล้วเมื่อไหร่คนไทยจะได้ผลิตโปรแกรมใช้เองได้บ้าง CU Writer, ราชวิถีเวริ์ด ก็หายไปหมดแล้ว หน่วยราชการมัวแต่ส่งเสริม ใช้โปรแกรมสำนักงานของโปรแกรมลิขสิทธิ์

ถามว่าเจ็บช้ำไหมที่ต้องจ่ายเงินไป เขาคงไม่ช้ำหรอก เพราะไม่ใช้เงินของเขา แต่มันเป็นเงินภาษีที่เราจ่ายไป ไม่เคยได้คิดกันหรอก

ไม่เคยคาดว่ากับ "รัฐบาลทักษิณ" เพราะเป็น "รัฐบาลทุนนิยม" ยังไง ก็เข้าข้างกลุ่มทุน แต่ถ้ารัฐบาลนี้ยังเป็นแบบเดียวกัน ก็สิ้นหวังครับ

By: anonymous on 17 November 2006 - 11:06 #12579

หทัย ตันไถง PhD Candidate, Faculty of Computer Science, Dalhousie University, Canada อาจารย์ วศ.คอมพิวเตอร์ ม.พระจอมเกล้า ธนบุรี

By: anonymous on 17 November 2006 - 11:06 #12580

นายนิรันดร์ อังควัฒนวิทย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

โอเพ่นซอร์สอาจเป็นเส้นขนานกับท่าน แต่ท่านก็ไม่ควรดึงมาทุบตีให้ต่ำต้อยครับ เรามาช่วยกันสนับสนุนซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สดีกว่าครับ

By: นายสุขุม พรสุขศิริ on 17 November 2006 - 11:07 #12581

นายสุขุม พรสุขศิริ opensource อย่างน้อยก็เป็นทางเลือกครับ การจะบอกว่าอะไรดีไม่ดีนั้นมันต้องดูด้วยครับ

By: น.ส.ศศิธร คงทอง on 17 November 2006 - 11:09 #12582

ร่วมด้วย 1 เสียงค่ะ

ขอบคุณค่ะ

By: ชาคริต วรกุลสวัสดิ์ on 17 November 2006 - 11:12 #12583

นายชาคริต วรกุลสวัสดิ์

วศ.บ. ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนับสนุนและใช้งาน Linux, PHP, Apache, MySQL และอื่นๆ

By: anonymous on 17 November 2006 - 11:14 #12584

นายกิตติศักดิ์ ธนศักดิ์สินประภา นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ธนบุรี

By: ekawith
iPhoneAndroidUbuntu
on 17 November 2006 - 11:14 #12585
ekawith's picture

เอกวิทย์ จรจิตร ผู้ช่วยวิจัย โครงการพัฒนางานวิจัยและธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยฐานข้อมูลสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

By: anonymous on 17 November 2006 - 11:15 #12586

กฤษณลักษณ์ พิริยะเชิดชูชัย พนักงานทางด้าน IT บริษัทเอกชน (บมจ), นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอสนับสนุนการใช้งาน Open Source Software

By: anonymous on 17 November 2006 - 11:17 #12588

นายกานต์ อุ่ยวิรัช นักศึกษาปริญญาโท สาขา Computer Science สถาบัน Asian Institute of Technology (AIT)

สนับสนุนซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

โอเพ่นซอร์สเป็นแหล่งความรู้และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

By: Eb
Android
on 17 November 2006 - 11:18 #12589

นายพิชัย กิตติคง ผู้ใช้งานโปรแกรม Open Source

By: ณรองพจน์ เพชรผ่อง on 17 November 2006 - 11:21 #12590

อยากให้ผู้ที่ต้องการใช้ Computer มีทางเลือกอื่น เพราะเดี๋ยวจะเหมือนกับน้ำมัน ที่กลุ่มโอเปคเป็นผู้กำหนดทิศทาง

By: anonymous on 17 November 2006 - 11:21 #12591

นายเอกราชย์ ละมูล เจ้าหน้าที่ IT ธุรกิจโรงแรม

By: Nutt on 17 November 2006 - 11:22 #12592

ณัฐนันท์ มัทนัง Software Engineering

สนับสนุนการใช้ Opensource

By: นางสาวสินีนาฏ เ... on 17 November 2006 - 11:26 #12593

"ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส...การพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง"

นางสาวสินีนาฏ เทียนขาว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

By: anonymous on 17 November 2006 - 11:26 #12594

Varodom Toochinda RDiPT, Kasetsart University

By: ปัญญรักษ์ งามศร... on 17 November 2006 - 11:29 #12595

ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

By: anonymous on 17 November 2006 - 11:29 #12596

นายธนาธิป ลิ่มนา นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

By: Vichai Pornputtakun on 17 November 2006 - 11:29 #12597

นาย วิชัย พรพุทธคุณ ผู้ใช้งานโปรแกรม Open Source

By: Panudech on 17 November 2006 - 11:32 #12599

นายภาณุเดช ทิพย์อักษร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ใช้งาน Opensource

ขอสนับสนุนด้วย 1 เสียงค่ะ

สกาวเดือน คลองมดคัน โปรแกรมเมอร์

By: ประทีป ศรีสูงเนิน on 17 November 2006 - 11:34 #12601

นศ.ปริญญาโท ผู้ใช้ Open Source

By: =pop= on 17 November 2006 - 13:49 #12662 Reply to:12601

ขอสนับสนุนด้วยคนครับ นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: anonymous on 17 November 2006 - 11:36 #12602

ทศพร กิจโอสถ โปรแกรมเมอร์ และผู้ใช้งาน Open Source Software.

By: anonymous on 17 November 2006 - 11:39 #12603

นาย สัจจะ วิบูลย์เกียรติ์ พ่ิอบ้านที่ให้ลูกได้เล่นเกมส์สำหรับเด็กบน Ubuntu

By: นคร บุญแต่ง on 17 November 2006 - 11:47 #12604

น.พ.นคร บุญแต่ง ผู้ใช้งานเอง และแนะนำทางร.พ.ในการลดต้นทุนการซื้อ software แพงๆมาใช้ พนักงานธุรการเริ่มคุ้นเคยกับopen office.org แพทย์ พยาบาล เริ่มทำconference ด้วย impress ฝ่าย IT.ใช้ linux server และHosXP software opensourceพวกนี้ใช้งานได้จริง ทันสมัย มีเหตุผลตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

By: นันท์ธะยุทธ์ คูโณภาส on 17 November 2006 - 11:50 #12605

นันท์ธะยุทธ์ คุโณภาส "ผู้ที่ใช้โอเพ่นซอร์ส มานาน"

อ่านแล้วดูเหมือน เขาจะเน้นความทันสมัยนำ การนำมาใช้งานอย่างพอเหมาะพอดี สำหรับผมความคุ้มค่าในการใช้ อยู่ที่การนำมาใช้งานให้ตรงประเด็น และดูเหมือนว่าเขาไม่เข้าใจว่าคอมฯ 100 เหรียญ ถูกผลิดขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไร นั่นไม่เข้าใจการนำมาใช้งานให้ถูกจุด และได้ประโยชน์ ที่ตรงใหน

"ผมเอาด้วยคน"

By: นายนาวิน สมญาติ on 17 November 2006 - 11:57 #12606

นายนาวิน สมญาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

By: soraphong danrangab on 17 November 2006 - 11:58 #12607

Soraphong Danrangab computer Science Student, Ramkhamhaeng University

By: นายสกุลชัย พันธ์วิไล on 17 November 2006 - 12:03 #12609

ผู้ศึกษาโอเพ่นซอร์ส และนำมาใช้ในหน่วยงานราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สมาชิก tahiadmin.org

By: นายภาณุพงศ์ ทิพย์สุข on 17 November 2006 - 12:03 #12610

ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: pongkiat on 17 November 2006 - 12:04 #12611

นายพงษ์เกียรติ เชษฐพิทักษ์สกุล อาจารย์ประจำ ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ใช้งาน Open Source Software และเชื่อมั่น ศรัทธาในแนวทางของ Open Source

By: Akarawuth on 17 November 2006 - 12:04 #12612

นายอัครวุฒิ ตำราเรียง Vice President & Core Team Developer - Mambo Foundation Inc. http://www.mambo-foundation.org Quality & Testing Workgroup / Translation Team - Joomla.org

Mambo LaiThai / Joomla LaiThai Directer - MamboHub.com / JoomlaCorner.com

By: anonymous on 17 November 2006 - 12:07 #12613

นายฉัตรชัย จันทร์อินทร์ ศูนย์เทคโนลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส สำหรับพัฒนาและทดสอบการใช้งาน IPv6

By: นายอลงกรณ์ จีระดิษฐ์ on 17 November 2006 - 12:08 #12614

ถ้าไม่มี Open Source ให้พัฒนาบ้านเมืองจะเจริญได้อย่างไรครับ

อลงกรณ์ จีระดิษฐ์ เจ้าหน้าที่อาวุโสการจัดการฐานข้อมูลของบริษัทการท่องเที่ยว

By: o08neo on 17 November 2006 - 12:11 #12615

นาย ภานุพงษ์ โชติเวชการ ผู้ชอบใช้โปรแกรม Open Source

By: Surachai Tang... on 17 November 2006 - 12:12 #12616

ผู้ใช้งาน และสนับสนุนโปรแกรมประเภท Open Source. ประชาธิปไตยต้องเปิดกว้าง..อย่าปิดกั้นความคิดการพัฒนา

By: Worawut Wisutme... on 17 November 2006 - 12:24 #12617

รศ.ดร. วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.สงขลานครินทร์ ผมใช้ Linux และ Open source software มานานกว่า 10 ปีแล้วครับ มีคุณภาพสูง และใช้งานได้ดี นอกจากนี้ยังตรงตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงด้วยครับ

By: นายนิกร หลานสา on 17 November 2006 - 12:24 #12618

ผู้ใช้งานและศึกษาการเขียนโปรแกรมจากซอฟแวร์โอเพนซอร์ส

By: NF on 17 November 2006 - 12:27 #12619

นายอภินันท์ วุฑฒะวนิช ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

By: manami on 17 November 2006 - 12:34 #12620

นายเอกสิทธิ์ เสริมธนวิศาล ผู้ใช้ open source

By: Do Me A Favour on 17 November 2006 - 12:34 #12621

นายมนัสรินทร์ วิเชียรเลิศ Network Administrator และอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

By: anonymous on 17 November 2006 - 12:36 #12622

เปี่ยมศักดิ์ ขันบุญ ผู้ใช้งาน Open Source

By: นายสมพงศ์ หุตะจูฑะ on 17 November 2006 - 12:37 #12623

โปรแกรมเมอร์ และผู้ใช้งานโปรแกรม Open Source

By: Nujeab on 17 November 2006 - 12:41 #12624

ประภาศรี รักษ์บางแหลม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ OpenSource ในการพัฒนาเว็บไซค์ส่วนราชการ

By: Panutat Tejasen on 17 November 2006 - 12:43 #12625

นายแพทย์ภาณุทัต เตชะเสน นักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ และ กรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - SIPA

By: wiennat
Writer
on 17 November 2006 - 12:45 #12627

นายวีนนาท มงคลมาลย์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


onedd.net

By: bojang
Ubuntu
on 17 November 2006 - 12:57 #12630
bojang's picture

นายปิยะชาติ ชินแสง นักศึกษา computer science ม.ขอนแก่น

By: วิจิตร เล้าแสงฟ้า on 17 November 2006 - 12:58 #12631

เคยลองใช้งาน เห็นว่ามีการพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ ขอสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อไปเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

By: สัมฤทธิ์ ฤทธิภ... on 17 November 2006 - 12:58 #12632

สิ่งหนึ่งที่ได้จากชาว Opensource คือ ความใจกว้างและความมีน้ำใจของชาว Opensouce ด้วยกัน

By: พิสิษฐ์ คุณจักร on 17 November 2006 - 12:58 #12633

เห็นด้วยกับจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ทุกประการ

พิสิษฐ์ คุณจักร

By: Vataya Boonpiam on 17 November 2006 - 13:01 #12634

นางสาว วาทยา บุญเปี่ยม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ผู้ใช้งาน Open Source Software.

By: นายนริศ หนูหอม on 17 November 2006 - 13:02 #12635

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: กิจติพร สงวนทรัพย์ on 17 November 2006 - 13:04 #12636

นายกิจติพร สงวนทรัพย์ (นักศึกษา)

"กำลังศึกษาการใช้โปรแกรม OpenSource เพราะเห็นคุณค่าและประโยชน์ของ software เสรีครับ"

By: hin on 17 November 2006 - 13:08 #12637

นายศิลา ชุณห์วิจิตรา โครงการพัฒนาและส่งเสริมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นผู้ร่วมพัฒนา OpenOffice.org (http://www.openoffice.org)

By: ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม on 17 November 2006 - 13:10 #12639

ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สมาชิก PSU LUG

By: อำนาจ สุคนเขตร์ on 17 November 2006 - 13:11 #12640

แนวทางของ Opensource เป้นแนวทางพอเพียงตามแนวทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อำนาจ สุคนเขตร์ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

By: เอกพงษ์ ภิรมย์โสภา on 17 November 2006 - 13:12 #12642

สนับสนุนจดหมายเปิดผนึกด้วยครับ

By: JavaDevil
iPhoneUbuntuIn Love
on 17 November 2006 - 13:14 #12643

นาย นิรันดร์ ตั้งเกษมุกดา ,นักศึกษา , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

By: อำนาจ สุคนเขตร์ on 17 November 2006 - 13:15 #12645

opensource เป็นแนวทางพอเพียงตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

อำนาจ สุคนเขตร์ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี

By: cmday on 17 November 2006 - 13:18 #12647

เพื่อภูมิ เนียมลาภเนื่อง Opensource based Independent Web Developer in Chiang Mai.

By: นายธีรวัฒน์ ศรี... on 17 November 2006 - 13:20 #12648

ข้าพเจ้าหนึ่งในผู้ใช้งานซอฟแวร์โอเพนซอร์ส เห็นด้วยกับคุณเทพครับ

นายธีรวัฒน์ ศรีหิรัญเดช นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาภูเก็ต

By: ฉัตรเกล้า เจริญผล on 17 November 2006 - 13:24 #12650

นักศึกษา ป เอก ทำงานเกี่ยวกับโอเพ่นซอร์ส

By: CJ Hinke on 17 November 2006 - 13:29 #12651

Please add my name to your letter to Dr. Sitthichai. The only reason for opposing open source is that no palm-greasing happens...

By: kkthai on 17 November 2006 - 13:29 #12652

นาย สัตตราวุธ สุวรรณหงษ์ ผู้ใช้งาน โอเพ่นซอร์ส และนำ โอเพ่นซอร์ส มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ integrate เป็น solution ให้กับองค์กร และ services apartment

By: ChitJung on 17 November 2006 - 13:32 #12653

นายพิชิต ป่ามะไพร เห็นด้วยครับ

By: alcohol_ic on 17 November 2006 - 13:36 #12654

สนับสนุนด้วยครับผม

นายยุทธชัย อิ่มสมบูรณ์

กราฟิกดีไซน์ บริษัท ละม่อม จำกัด

By: ไกษร จันทบุตร on 17 November 2006 - 13:36 #12655

นาย ไกษร จันทบุตร ขอลงชื่อด้วนคนครับ ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ใช้ OpenSource โดยเฉพาะช่วงท้ายของจดหมาย ---เราไม่จำเป็นต้องรอ---

By: Arthorn on 17 November 2006 - 13:39 #12656

อาทร ลอยสรวงสิน นักศึกษาปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ดูแลเว็บสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ http://www.cusa.sc.chula.ac.th

By: ณัฐรัฐ ฟักสุวรรณ on 17 November 2006 - 13:42 #12657

นายณัฐรัฐ ฟักสุวรรณ

By: anonymous on 17 November 2006 - 13:42 #12658

นายอานนท์ ทองเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการสารสนเทศ สจล. IT Senior ที่มองเห็นประโยชน์ของ Opensource

By: เปิดใจ on 17 November 2006 - 13:45 #12659

เห็นด้วยทุกประการ นายศอลาฮุดดีน เฉลิมไทย ผู้ใช้และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: Beru on 17 November 2006 - 13:47 #12660

ว่าที่ร้อยตรี พุฒิพงศ์ ดำรงพานิชชัย Quaily Assurance Officer

By: kaensom on 17 November 2006 - 13:53 #12661

นายเทพพิรัก แก่นโสม สนับสนุนจดหมายเปิดผนึกด้วยครับ/ผู้ใช้โอเพ่นซอร์ส

By: นาย อมร ชาญฐิติเวช on 17 November 2006 - 13:50 #12663

นักศึกษา+พนักงานบริษัท บุคคลหนึ่งที่ใช้ Software Opensource เป็นประจำและก็จะไม่เลิกใช้ด้วย ลงนามด้วยความสมัครใจ

By: นายดวงดี เป็งสุ... on 17 November 2006 - 13:51 #12664

นายดวงดี เป็งสุรินทร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ผู้ใช้งาน user http://www.opentle.org

By: อนันต์ แป้นทองคำ on 17 November 2006 - 13:54 #12665

อดีต นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

By: อำพัน สิงห์โตทอง on 17 November 2006 - 13:54 #12666

ผู้ดูแลระบบ IT บริษัทเอกชน ใช้ open source ในการทำงานจริง

By: anonymous on 17 November 2006 - 13:58 #12667

นายสุรชัย ดียิ่ง อาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

By: anonymous on 17 November 2006 - 13:58 #12668

เทพฤทธิ์ ภาษี Mould Designer Aluminium Die Casting for Auto-Parts

OpenCascasde (Opensource for Computer Aided Design/Manufacturing/Engineering)

By: จารุวัฒน์ สมบูรณ์ on 17 November 2006 - 13:59 #12669

จารุวัฒน์ สมบูรณ์ นักพัฒนาและผู้ดูแลระบบ ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

By: makham on 17 November 2006 - 14:05 #12670

นายไพรัช ศรีโยธา นักนิวเคลียร์เคมี ๗วช. ผู้ไม่ใช้ไฟฟ้ามา ๖ ปีแล้ว ผู้ไม่ขอปรับตำแหน่งเพราะคนประเมินมันแย่ และบังคับให้ใช้ microsoft word เขียน แต่ผมเป็นผู้ไม่ใช้ microsoft ทว่าเป็นผู้คลั่งไคล้ไหลหลง FreeBSD เป็นซีงิต

By: Loay on 17 November 2006 - 14:06 #12671

ประเสริฐ วิโนทัย ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส,พนักงานบริษัทเอกชน

By: TerAp on 17 November 2006 - 14:12 #12672

นายธีรภัทร ถิระโชติ ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์สและผู้พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: anonymous on 17 November 2006 - 14:19 #12673

นายมนูร ชิณการณ์

วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใช้เทคโนโลยีจำนวนมากจาก Open Source ในการต่อยอดพัฒนาสินค้า

By: พ.อ.สุทธิศักดิ์... on 17 November 2006 - 14:21 #12674

กรมการสนเทศทหาร

รัฐควรสนับสนุน โอเพนซอร์ส เช่นควรมี โปรแกรม office แห่งชาติ รวมทั้งควรลงทุนทั้งบุคลากรและงบประมาณเพื่อ สร้าง พัฒนา บำรุงรักษา ให้สามารถใช้งานได้ตลอดไป

จงรู้จักพอเพียง และพึ่งพาตนเอง

By: itga on 17 November 2006 - 14:26 #12675

อภิสิทธิ์ รัตนะ ผู้ใช้งาน Open Source

By: vorasilp on 17 November 2006 - 14:28 #12676

นายวรศิลป์ กิจเชวงกุล พนักงานบริษัท ผู้ใช้งานโอเพ่นซอร์สและนักเขียนอิสระ

By: นายจักรกฤช สาม... on 17 November 2006 - 14:33 #12677

ผู้ใช้Linux Desktop และ Server และ โปรแกรม Opensource เป็นชีวิตจิตใจ

By: SoftEngine
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 17 November 2006 - 14:34 #12678

นายสุพจน์ พันธ์สกุล ----------------------- อาจารย์สอนพิเศษ NetDesign และ ม.ศิลปากร เป็นผู้ใช้และสนับสนุนซอฟต์แวร์ Open Source มาโดยตลอด

By: วรณัฐ ซื่อสัจจพงษ์ on 17 November 2006 - 14:35 #12679

วรณัฐ ซื่อสัจจพงษ์ พนักงานบริษัท และ ผู้ใช้งาน Open source

By: พัทยา อุประ on 17 November 2006 - 14:39 #12680

พัทยา อุประ desi2n production / web design lab

ที่ desi2n (ดีซิทูเอ็น) เราใช้ opensource จำนวนมากในการทำงานและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่ให้ประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน หรือดีกว่าในแง่ความยืดหยุ่นของการเข้าถึงของ user ทั่วไป

opensource เคยเป็นความลำบากและดิ้นรนเพื่อลดต้นทุนในอดีตนั้นเป็นความจริง แต่ถึงวันนี้ opensource คือโลกแห่งพัฒนาการแบบบูรณาการครับ

By: aeriiz
BlackberryWindowsIn Love
on 17 November 2006 - 14:56 #12681

นายอรรถสิริ เลาหวนิชย์ ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

By: กีรติ ตันสวัสดิ... on 17 November 2006 - 14:43 #12682

นายกีรติ ตันสวัสดิ์เจริญ

ผมเห็นด้วยครับ ขอลงชื่อด้วยคน

จากที่ใช้โปรแกรม open source ที่ผ่านมาผมประทับใจในหลายๆอย่างมาก และกำลังจะเริ่มศึกษาอย่างจริงจัง ict มาพูดแบบนี้ขอบอกว่าเสียใจมากครับ

By: Cz on 17 November 2006 - 14:45 #12683

นายปรมินทร์ จูมจะนะ ผู้สนใจและใช้งานซอร์ฟแวร์โอเพนซอร์ส

By: ศักดิ์สิทธิ์ สมศิริ on 17 November 2006 - 14:46 #12684

ศักดิ์สิทธิ์ สมศิริ ผู้ใช้งาน Open source

By: นายสุรสีห์ ประส... on 17 November 2006 - 14:58 #12686

นายสุรสีห์ ประสพธนกิจ, ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส, พนักงานบริษัทเอกชน ที่มีนโยบายการใช้ Open Source อย่าง OpenOfice มาลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของบริษัท และนำ Linux OS มาใช้ในส่วนที่ไม่จำเป็นในการใช้ MS Windows OS เช่นใช้รับส่ง Mail, WWW, OpenOffice.

By: anonymous on 17 November 2006 - 15:02 #12687

นายอิศรา ก้อนสมบัติ เกมส์โปรแกรมเมอร์

By: Kittithut on 17 November 2006 - 15:02 #12688

กิตติทัศน์ เมธาพิสิทธิกุล นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มือใหม่สนใจค้นคว้า open source ครับ

By: นายปรินันท์ วรร... on 17 November 2006 - 15:03 #12689

ผมสนับสนุนแนวความคิดเรื่อง open-source software development เพราะเป็นแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความรู้ความสามารถได้มีส่วนร่วม ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และลดอำนาจการผูกขาดของบริษัทเจ้าของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ลดการพึ่งพาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ราคาแพงซึ่งส่วนใหญ่เป็นของบริษัทต่างชาติ

ในฐานะนักเสรีนิยม ผมอยากเห็นตลาดซอฟต์แวร์ที่มีทางเลือกหลากหลายไม่ผูกขาด และสามารถทำให้คนไทยเข้าถึงสารสนเทศดิจิทัลได้มากขึ้นด้วยต้นทุนต่ำ

จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา open-source software ให้มากขึ้น แทนที่จะเลิกส่งเสริมเลิกสนับสนุน

By: Pracha Nadee on 17 November 2006 - 15:05 #12690

นายประชา นาดี ข้าราชการชั้นผู้น้อย ผู้ใช้ซอร์ฟแวร์โอเพนซอร์ส เห็นด้วยในข้อความของจดหมายเปิดผนึก และแสดงความจำนงขอเข้าชื่อในจดหมายฉบับนี้

By: Maggot
iPhone
on 17 November 2006 - 15:08 #12691
Maggot's picture

ฟาร์อีส บินสตีระ - Opensource User -

By: Tanyawat on 17 November 2006 - 15:09 #12692

นายธันยวัต สงวนชื่อ , นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ลาดกระบัง , co-webmaster www.littlemee.net

By: เดช ธรรมศิริ on 17 November 2006 - 15:11 #12693

สนับสนุน สิ่งดี ๆ จะได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทย

By: ปวีณ เขื่อนแก้ว on 17 November 2006 - 15:12 #12695

นายปวีณ เขื่อนแก้ว , ผู้ใช้งานซอร์ฟแวร์โอเพนซอร์สและนิสิตปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: plyya on 17 November 2006 - 15:18 #12696

นาย ไตรพร หนูจ้อย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ใช้งานโอเพ่นซอร์ส เป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน และ หาความรู้ในชีวิตประจำวัน

By: deaw on 17 November 2006 - 15:18 #12697
deaw's picture

ธนิยะ ศุภศิลป์ opensource จงเจริญ (ไม่จำกัดเฉพาะ software)

By: GM on 17 November 2006 - 15:20 #12698

สนับสนุน open source ตลอดไปครับ http://www.e-ubon.com

By: Navanit on 17 November 2006 - 15:21 #12699

นายนวนิตย์ อัครา ศรีสุข โปรแกรมเมอร์ และ ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

By: anonymous on 17 November 2006 - 15:22 #12700

สิทธิพัฒน์ วงษ์วิริยะกุล นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส

By: ธนาพล on 17 November 2006 - 15:23 #12701

ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้น Source code ทั้งหมด ในประเทศไทยถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ เจ้าของผู้เขียน Code ดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องจดแจ้งแต่อย่างใด ลิขสิทธิ์เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในตัวของผลงานมันเอง และตกเป็นของผู้เขียนทันที ตราบใดที่ไม่มีเงื่อนไขข้อผูกพันใดๆ กับนายจ้าง

ถ้าไม่มี Open Source แล้วเมืองไทยจะเรียนรู้อย่างก้าวกระโดดได้ยังไง? อย่างกับว่าเมืองไทย โดดเด่นและเป็นชั้นนำทางด้าน Technology หรือการเขียนซอฟต์แวร์งั้นนี่

พูดจาแบบนี่ ถ้าประเทศอื่นเค้าบอกโอเค เมืองไทยไม่รับ Open Source เค้าก็กำหนดให้ Source Code ของเค้า ประเทศใดใดในโลกสามารถนำไปใช้พัฒนาต่อยอดได้ ตามปกติ แต่สำหรับประเทศไทยห้ามนำไปใช้

อย่าลืมว่าเค้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เค้าจะทำอย่างไรกับผลงานของเค้าก็ได้นะ

ร่วมลงชื่อ นายธนาพล รัตนบูรณ์

By: thawatchai on 17 November 2006 - 15:23 #12702

ผศ.ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ ผู้พัฒนาระบบการจัดการความรู้สำหรับองค์กรชื่อ KnowledgeVolution (http://knowledgevolution.org/) และผู้ดูแล GotoKnow (http://gotoknow.org/) ซึ่งทำงานด้วย KnowledgeVolution เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยด้วยการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้" ของคนไทย ซึ่งซอฟต์แวร์ open source นี้สนับสนุนโดย "สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)"

เรามีศักยภาพเพียงพอที่จะเขียนซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงกว่าซอฟต์แวร์ที่ซื้อขายในท้องตลาด และเรามีจิตใจงดงามเพียงพอที่จะแจกซอฟต์แวร์เหล่านั้นโดยไม่คิดเงิน

สำหรับ open-source programmers หลายสิบล้านคนทั่วโลกนั้น การได้เป็น "ผู้ให้" มีค่ามากกว่าเป็น "ผู้รับ"

By: anonymous on 17 November 2006 - 15:25 #12703

นายชัยวัฒน์ ช่างกลึง

By: พีระ โพธิกุล on 17 November 2006 - 15:32 #12706

พีระ โพธิกุล Senior IT Executive ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส

By: large on 17 November 2006 - 15:34 #12707

นายธนเกียรติ ศรีศรัณยกุล นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส เห็นด้วยกับจดหมายเปิดผนึกข้างต้น และแสดงความจำนงในจดหมายฉบับนี้

By: anonymous on 17 November 2006 - 15:49 #12708

MR.NUTTAPONG SUWANNADNG , Trainee Network Engineer at Suvarnablumi Airport

By: สุนิดา เชาวน์เกษม on 17 November 2006 - 15:57 #12709

สุนิดา เชาวน์เกษม วิศวกร ระดับ 7 แผนกวิชาการซอฟท์แวร์มาตรฐานรหัสเปิด กองวางแผนและวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ************************** การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำ OpenOffice.org เข้ามาใช้งานใน กฟผ. สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ไม่ต่ำกว่า ปีละ 40 ล้านบาท และมีโครงการสนับสนุนให้ใช้ OpenSource Software อื่นๆ เช่น MySQL, Linux เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านซอฟท์แวร์

By: พาสน์ ปราโมกข์ชน on 17 November 2006 - 16:03 #12710

นายพาสน์ ปราโมกข์ชน, ผู้ใช้งานซอร์ฟแวร์โอเพนซอร์สและนิสิตปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: นายพงศกร เอกอักษร on 17 November 2006 - 16:05 #12711

นายพงศกร เอกอักษร นักศึกษาโปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลงนาม

By: T.Kosin on 17 November 2006 - 16:06 #12712

ธีรยุทธ โกสินทร์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิก ThaiGrid

By: สุมาลี ชัยสิทธิ์ on 17 November 2006 - 16:07 #12713

ผู้สนใจและใช้ Open source Open source เป็นฐานแนวคิดสู่การพัฒนาและการเรียนรู้ และเป็นจุดเริ่มต้นของความคิด Innovative ที่จะพัฒนาต่อยอด...

By: นาย ภาศกร แก้วเ... on 17 November 2006 - 16:22 #12714

ผู้ใช้งานโอเพ่นซอร์สและจะใช้ตลอดไป

By: ปัญญา ศรีฉายา on 17 November 2006 - 16:24 #12715

ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพนซอร์สในการประกอบอาชีพทางด้าน IT (RedHat Certified Engineer)

By: บัวบาน on 17 November 2006 - 16:26 #12716

นายปานนวัต จานทอง การพัฒนาโอเพนซอร์ส เป็นสิ่งที่ดีนะฮะ

By: leng on 17 November 2006 - 16:26 #12717

นายสามัญ​ ​คำ​ภา​แก้ว​ ​วิศวกรระบบควบคุม​, ​ผู้​ใช้​ซอฟแวร์​เสรี

By: วรวุฒิ on 17 November 2006 - 16:27 #12718

นายวรวุฒิ สุภชัยพานิชพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ ผู้ใช้งานopensource

By: anonymous on 17 November 2006 - 16:28 #12719

นางสาวยุพเรศ บุญดิเรก ผู้ใช้งานโอเพ่นซอร์ส ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

By: anonymous on 17 November 2006 - 16:31 #12720

นายสุกฤษฎิ์ สราญกวิน ผู้ที่ต้องพึ่งพาโอเพ่นซอร์สตลอดเวลา

By: NanoTeam on 17 November 2006 - 16:34 #12721

นายปิติพล เทียนทองคำ นักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

By: eak
Windows PhoneAndroidRed HatSUSE
on 17 November 2006 - 19:42 #12722
eak's picture

นายสิทธิพันธ์ รัตนกัลยาณชัย ผู้ใช้งานOpenSource Software

ร่วมสนับสนุนแนวคิดและแนวทางพัฒนาซอร์ฟแวร์ OpenSource ในประเทศไทย

OpenSource คือ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง OpenSource ช่วยแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ OpenSource ประหยัดค่าใช้จ่ายในภาครัฐและเอกชนได้มหาศาล ท่านควรทบทวนแนวคิดและแนวทางของท่านใหม่ครับ OpenSource Open Mind

By: tr
Writer
on 17 November 2006 - 16:51 #12724

นายธัญ ชาลีนุกูล ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: anonymous on 17 November 2006 - 16:51 #12725

นายธัชชัย เอ้งฉ้วน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักพัฒนา และผู้ใช้ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: jaruwat on 17 November 2006 - 16:59 #12726

นาวาอากาศตรีจารุวัฒน์ จันทร์ทอง นายทหารสื่อสารข้อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

By: udomsak tawonc... on 17 November 2006 - 17:10 #12727

อ่านแล้วและเห็นด้วยอย่างมากและขอยกย่องชมเชย ทุกท่านที่ช่วยพัฒนากัน ดีกว่าคนที่ไม่ช่วยแล้วยัง คอยหาข้ออ้างที่ฟังดูแล้วเสมีอนคนที่เห็นแก่ผลประ โยชน์ตนเองโดยไม่มองถึงผลประโยนช์ของส่วนรวม บ้างเลย

By: ีudomsak tawonc... on 17 November 2006 - 17:26 #12732 Reply to:12727

นายอุดมศักดิ์ ถาวรชัยอันนต์ ขอร่วมลงชึ่อและแสดงความคิดเห็นด้วยครับ อ่านแล้วและเห็นด้วยอย่างมากและขอยกย่องชมเชย ทุกท่านที่ช่วยพัฒนากัน ดีกว่าคนที่ไม่ช่วยแล้วยัง คอยหาข้ออ้างที่ฟังดูแล้วเสมีอนคนที่เห็นแก่ผลประ โยชน์ตนเองโดยไม่มองถึงผลประโยนช์ของส่วนรวม บ้างเลย

By: Sarod on 17 November 2006 - 17:17 #12728

นายสาโรจน์ นิ่มแก้ว บริษัทเอกชน

By: nUm on 17 November 2006 - 17:22 #12729

นายวัฒนา ยุกตวิสาร เจ้าของร้าน Internet "Cool Net Club" ที่ใช้ Diskless Linux ในร้านทั้งหมด

By: wanchana on 17 November 2006 - 17:23 #12730

นายวันชนะ มั่นพรรษา นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้งาน ศึกษา และแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ด้วยความรู้จาก OpenSource

By: สุริชาติ สัมฤทธิ์ on 17 November 2006 - 17:25 #12731

นายสุริชาติ สัมฤทธิ์, โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สมาชิก LTN/TLWG

By: madster on 17 November 2006 - 17:26 #12733

นายศิระ ประภาษานนท์ ันักศึกษาวิทยาศาสตร์ รามคำแหง,นิเทศศาสตร์ รังสิต

By: วิโรจน์ เพ็ชรนะ on 17 November 2006 - 17:26 #12734

ดูแลระบบและใช้งานซอฟแวร์โอเพ่นซอร์ส เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานในชีวิตประจำวัน เช่น ทำ server ด้วย linux ,mambo ,phpnuke

By: onoaonoa on 17 November 2006 - 17:27 #12735

นาย จีรพงษ์ น้ำเพชร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ขอสนับสนุนการใช้งาน Open Source ครับ

By: Matt on 17 November 2006 - 17:27 #12736

ร่วมลงชื่อครับ

นายสุเมธ เพิ่มวงศ์อัศวะ อาจารย์ประจำภาควิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

By: สุปราณี ธีระวัฒนสุข on 17 November 2006 - 17:28 #12737

นางสาวสุปราณี ธีระวัฒนสุข, โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สมาชิก LTN/TLWG

By: วิทยา on 17 November 2006 - 17:30 #12738

นายวิทยา วิจิตร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์

By: anonymous on 17 November 2006 - 17:32 #12739

สุรสีห์ ก้องกิติกุล ผู้ใช้งาน ซอฟแวร์โอเพ่นซอร์ส

By: สุวิทย์ นาเจริญ... on 17 November 2006 - 17:35 #12741

เห็นด้วยในระดับหนึ่งน่ะ แต่ขอยกมือให้น่ะ แต่ทั้งโอเพ่นซอร์ส และโคลสซอร์ส นั้นก็มีข้อดีข้อเสียน่ะครับ แม้หากรัฐจะสนับสนุน แต่ระบบซอฟแวร์นั้นใช่จะใช้ในส่วนของหน่วยงานรัฐ แต่หากมันยังคงใช้ในหน่วยงานเอกชนด้วย ซึ่งนโยบายของรัฐ หรือ เอกชนส่วนมาก เขาอาจจะไม่มายในงบประมาณที่เหลื่อมล้ำกันนิดหน่อยน่ะ เขามองถึงความสามารถ และ การใช้งานได้สะดวก ก็อยากให้ลองๆคิดกันนิดนึงน่ะครับ เพราะเราอยู่ในโลกของ ความเป็นจริง ไม่ใช่คิดเอามันน่ะครับ อย่าลืม "ข้อมูลต่างๆนั้นสำคัญมากๆ สำหรับองค์กร" ดังนั้นเราควรที่จะสนับสนุนทั้งสองแบบเพื่อดึงเอาข้อดีข้อด้อย ออกมา ดังเช่น เมื่อเราคิดจะทำความดี เราก็ควรรู้ความไม่ดี เพื่อจะหลีกเลี่ยงมัน ....

สุวิทย์ นาเจริญวุฒิกุล ขอยกมือด้วยคนครับ

By: วิโรจน์ เพ็ชรนะ on 17 November 2006 - 17:38 #12742

เห็นด้วยตามจดหมายข้างต้น ปัจจุบันใช้งาน โอเพ่นซอร์สมากกว่า 90 เปอร์เซนต์ ทั้ง linux ,mambo,phpnuke เป็นต้น สนันสนุนโครงการ opensource ต่อไป

By: adamy on 17 November 2006 - 17:39 #12743

เห็นด้วยกับจดหมายทุกประการและขอสนับสนุนการใช้ Opensource Software ครับ

ม.ร.ว. เฉลิมชาตรี ยุคล

อดีตนักศึกษาวิชาภาพยนตร์, Bond University, Australia และผู้สร้างหนังอิสระ

"หาก Spiderman, The Last Samurai, 2 Fast 2 Furious ฯลฯ สามารถใช้ Opensource Software ในการสร้างภาพยนตร์ได้ Opensource Software ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างกำไรมหาศาลให้แก่ผู้ประกอบการที่ใช้มันได้ถูกวิธีเช่นกัน"

ขอบคุณครับ สวัสดีครับ

By: Karan on 17 November 2006 - 17:48 #12744

นายกรัณฑ์ ธรรมวงศ์

Freelance Sound designer,Music Producer สนับสนุนการใช้ Open source Users ได้รับผลประโยชน์และเพื่อเป็นการพัฒนาวงการ open source ไทย

By: DekDek on 17 November 2006 - 17:56 #12745

นายจักรพันธุ์ รพีพันธุ์เพียรเพ็ญ ผู้ใช้งานซอฟแวร์โอเพนซอร์ส, นิสิตวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: Jasada on 17 November 2006 - 17:57 #12746

เจษฎา ขัดทองงาม ผู้ใช้ และ คิดว่าเราจะมี Open Source สำหรับคนไทยที่ดีกว่านี้

By: นาย ธนวัฒน์ รั... on 17 November 2006 - 18:04 #12747

นาย ธนวัฒน์ รัตนเวทวงศ์ Flight Crew

พิจารณาด้วยครับ ...

By: boyps on 17 November 2006 - 18:07 #12749

วันณพงค์ วงศ์พานิช : ผู้ใช้งานซอฟแวร์โอเพนซอร์ส ม.ราชภัฏเพชรบุรี สนับสนุนด้วยคนครับ

By: bie on 17 November 2006 - 18:19 #12752

นายสุรสิทธิ์ ท้าวกอก นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

By: chaloke on 17 November 2006 - 18:35 #12754

ลุงโฉลก Technical Analyst จาก chaloke.com

By: นายสุมิตร ตั้งเ... on 17 November 2006 - 18:40 #12755

นายสุมิตร ตั้งเด่นจริง

นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

----------------------

การสนับสนุนให้มีการพัฒนา opensource เป็นการแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิที่ดีที่สุดคับ!

By: นายปรัชญา อโณทัยนาท on 17 November 2006 - 18:52 #12757

นายปรัชญา อโณทัยนาท หนึ่งในผู้ใช้ Opensource Server

By: anonymous on 17 November 2006 - 18:52 #12758

นายมนตรี มะสมัน นวก.คอมฯ ม.ของรัฐ ถึงตอนนี้ผมจะเป็นทาสของ M$ แต่ผมก้ไม่คิดจะเป็นไปจนตายหรอก

ประเทศชาติจะเจริญได้ไงเมื่อผู้นำเห็นแกตัว ศาสนาไม่ช่วยเขา น่าสมเพศจัง

By: boyslaw on 17 November 2006 - 19:31 #12762

Student of Technical Analyst จาก chaloke.com ผู้ที่สนใจ ใช้งาน ด้านลงทุนหุ้น ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การศึกษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และ สนับสนุนให้มีการพัฒนา opensource (ยังงี้เมื่อไหร่บ้านเมืองไทย เจริญก้าวไปทัดเทียมทัน นานาประเทศดังคำขวัญ ที่เขียนเอาไว้สวยดี)

By: ภานุพงษ์ เป๋าทอง on 17 November 2006 - 19:36 #12764

ภานุพงษ์ เป๋าทอง / Graphic Designer and Columnist. Agree to anyone who like to support opensource softwares in Thailand.

By: anonymous on 17 November 2006 - 19:43 #12765

ธาดา พิพัฒน์เจริญกิจ นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

By: นายเจษฎ์ สิทธิดำรง on 17 November 2006 - 19:53 #12767

สนับสนุนจดหมายฯ ครับ ไม่เห็นด้วยกับประเด็น open source ที่ รมต. กล่าวอย่างมาก เท่ากับท่านไม่รู้และไม่มีที่ปรึกษาจริงๆ เลย

By: anonymous on 17 November 2006 - 19:55 #12768

เอกอนันต์ เกตุนุติ - ผู้ใช้งาน OpenSource

By: anonymous on 17 November 2006 - 20:03 #12770

ดนัย เทพธนวัฒนา Technical consultant บริษัทเอกชน

By: SeP on 17 November 2006 - 20:08 #12771

นางสาวพิชชา พัฒกลับ

เห็นด้วยครับ อยากให้รัฐสนับสนุนและพัฒนา Open source

By: นาย กิตติธัช เช... on 17 November 2006 - 20:13 #12774

เหมือนปิดกั้นความเจริญของประเทศ นะครับ

By: Teerask on 17 November 2006 - 20:13 #12775

นายธีรศักดิ์ ธงถาวรสุวรรณ

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ใช้ open source ในการพัฒนา senior project

ร่วมสนับสนุนและเห็นชอบกับข้อความในจดหมายเปิดผนึกข้างต้นฉบับนี้ทุกประการ

By: anonymous on 17 November 2006 - 20:18 #12776

นายเอกสิทธิ์ เถกิงศักดากุล Sales Consultance, ex-Software Engineer ผู้ที่เคยทำงานโดยอาศัย Open Source Software (Struts, Jakarta Commons, SiteMesh, Struts-Tiles)

By: redistuO on 17 November 2006 - 20:22 #12777

ศักดา พฤติวรรธน์ ผู้ใช้งาน OSS

By: พี่ไท้ on 17 November 2006 - 20:32 #12779

พี่ไท้ก็ขอลงชื่อด้วยคนครับ สู้ ๆ ครับ opensource ^o^

----- http://www.peetai.com | เว๊ปบล็อกที่โม้แต่เรื่อง Software as a Service.

By: skon on 17 November 2006 - 20:47 #12783

I believed that we should be independent of Farang's Commercial Software such as Microsoft. Open sources provide us with a fantastic oppertunity to achieved self sustain economy and not rely on 'dodgy' import software.

Skon Sirichantaropass BSD/Linux user, PhD student in Physics

By: dew on 17 November 2006 - 20:52 #12785

นายวุฒิชัย ไข่มุกต์ ผู้ใช้งาน OpenSource

By: anonymous on 17 November 2006 - 20:54 #12787

นายวิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์ อาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ร่วมสนับสนุนแนวคิดและแนวทางพัฒนาซอร์ฟแวร์ โอเพ่นซอส ในประเทศไทย

By: ธวัชชัย เอี่ยมไ... on 17 November 2006 - 20:57 #12789

ต้องขอบคุณจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้มากๆ ที่ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หันมาทำความเข้าใจ หรือพยายามที่จะทำความเข้าใจกับโอเพนซอร์ส และแนวทางของโอเพนซอร์สกันอย่างจริงจัง ในวันนี้ผมในฐานะเลขานุการสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สฯ ได้ประสานงานเพื่อขอชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องโอเพนซอร์สต่อท่านรัฐมนตรี ได้ผลสรุปว่าท่านรัฐมนตรีจะให้พวกเราเข้าชี้แจงข้อมูลในวันอังคารที่ 21 พ.ย. 49 เวลาประมาณบ่าย 2 โมง อย่างไรก็ตามท่านรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้ผมและนายกสมาคมสมาพันธ์ฯ(ดร.วิรัช) ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ญี่ปุ่น สนทนาทางโทรศัพท์เบื้องต้น ท่านได้แจ้งว่าท่านไม่เข้าใจในเรื่องนี้เพียงพอ และท่านยินดีที่จะแถลงแก้ข่าวให้ และขอให้พวกเราช่วยให้ข้อมูลต่อท่านด้วย และท่านขอยืนยันว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพื่อประโยชน์ต่อใครทั้งสิ้น ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะจบลงด้วยดีหากเราได้มีโอกาสทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ผมคิดว่าเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของพวกเราที่จะต้องข่วยกันสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับซอฟตฺแวร์โอเพนซอร์สและแนวทางโอเพนซอร์ส (จดหมายเปิดผนึกฉบับนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมาก) ในสังคมของเราวันนี้มันกว้างใหญ่เกินไปกว่าจะให้คนทั้งหลายทั้งปวงเข้าใจกันหมด โดยปราศจากกระบวนการทำความเข้าใจ ซึ่งผมหวังว่าหลังจากวันอังคารนี้แล้ว คงจะมีความชัดเจนขึ้น

By: theerachai on 17 November 2006 - 21:00 #12790

ธีระชัย แซ่จ้อง ผู้ประสงค์จะเห็นประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน

By: สิทธิศักดิ์ เสก... on 17 November 2006 - 21:01 #12791

ปัจจุบันทำงานกับบริษัทซอฟแวร์ในอเมริกาที่เป็น Close sourceและยืนยันว่าการพัฒนาแบบระบบปิดในบริษัทหลายตัวพึ่งพิงระบบOpen sourceในการออกProductเพื่อให้สู่ท้องตลาดได้เร็วที่สุด บางตัวก็ได้ว่าจ้างที่ปรึกษามาจากบริษัทที่ทำโปรแกรมแบบOpen Source

Open Source กับ Close source พึ่งพิงกันและทำงานด้วยกันได้อย่างแน่นอนในลักษณะ Win-Win

By: [anonymous] on 17 November 2006 - 21:12 #12792

นายชวณัฐ นาคะสันต์

ในฐานะของประชาชนผู้ใช้ (และร่วมพัฒนา -- เป็นบางครั้ง) และเข้าใจถึงความสำคัญของ Open Source เห็นว่า คำพูดของท่าน รมว ขาดวิสัยทัศน์อย่างยิ่ง หากนานาประเทศเห็นว่าประเทศไทยของเราไม่สนับสนุน Open Source เราคงตกที่นั่งลำบาก ตัวผมเองคงตอบคำถามไม่ได้หากฝรั่งมาถามว่า "ทำไมเมืองไทยไม่สนับสนุนสิ่งดีๆ เหล่านี้ บังคับให้ใช้ซอฟท์แวร์แห่งชาติหรือไงกัน?"

Open Source นั้น ประโยชน์มากมายมหาศาล และให้โทษเพียงเล็กน้อย ที่คนส่วนน้อยใช้ในทางที่ผิด...

By: สมนึก ฮาวปินใจ on 17 November 2006 - 21:13 #12793

ครูสอนหมวดวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

By: psb on 17 November 2006 - 21:19 #12794

นายประสบสุข บุตรงาม ข้าราชการครู/นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอสนับสนุนผู้จดทำจดหมายฉบับนี้ และในหัวใจสนับสนุนโอเพนซอสต์เต็มทุกห้อง

By: anonymous on 17 November 2006 - 21:22 #12796

นายกีรติ จิตตราวงศ์

By: anonymous on 17 November 2006 - 21:22 #12797

นายธีรชาติ ชยาภรณ์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

By: anonymous on 17 November 2006 - 21:29 #12798

วรรธนะ แซ่เลื่อง

ในฐานะของประชาชนผู้ใช้

By: ยุทธพงษ์ จันทรมณี on 17 November 2006 - 21:31 #12799

ร่วมลงชื่อด้วยคนครับ

By: loptar on 17 November 2006 - 21:37 #12801
loptar's picture

นายรัฐพล พัฒนรังสรรค์ izziSoft.com ผู้ใช้งาน opensource เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ทั้งงานและเรื่องอื่นๆโดยทั่วไป

By: plugin on 17 November 2006 - 21:37 #12802

ชววัฒน์ ชาญศิริเจริญกุล , นิสิตคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

plug.in http://www.vr2online.net.tf

อยากให้ท่าน รมต ICT เห็นคุณค่าของ Open Source ที่ช่วยในการลดการขาดดุลการนำเข้า Soft Ware จากต่างประเทศ แล้ว ICT มาพูดแบบนี้ท่านไม่สนใจในเศรษฐกิจของ ชาติบ้างหรือ

อะไรๆก็เอาแต่ Microsoft Product เป็นหลัก ถ้ารักประเทศอีกนิดหันมาสนับสนุน Open Source สักหน่อย ประเทศเราคงไม่เสียดุลการค้ามากขนาดนี้

By: TeeZa on 17 November 2006 - 21:45 #12804

นายธีระชัย ราชมณี อดีตนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์สและเล็งเห็นความสำคัญ

By: พิระพงษ์ แข็งขัน on 17 November 2006 - 21:46 #12806

นายพิระพงษ์ แข็งขัน

ผู้หันมาใช้งาน Open Source

By: nu on 17 November 2006 - 22:00 #12810

นายวรรนุ กระจาย

By: Peace
Contributor
on 17 November 2006 - 22:02 #12811

นาย เอก คุ้มสิน

By: นางสาว นวลอนงค์... on 17 November 2006 - 22:07 #12812

นางสาว นวลอนงค์ อินทร์ช้าง ผู้สนใจและชื่นชอบโอเพ่นซอร์ส

By: anonymous on 17 November 2006 - 22:09 #12813

Mr. Rawin Youngnoi , Sofeware Engineer , JAVA developer and etc

By: ภากร คูกรินทร์รัตน์ on 17 November 2006 - 22:27 #12816

นายภากร คูกรินทร์รัตน์

ผู้ใช้ open source software ในการพัฒนา project และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

By: วศิน ตรีสินธุรส on 17 November 2006 - 22:28 #12817

วศิน ตรีสินธุรส Master Degree Student Suranaree University of Technology ---------------------------------- Google สร้างจาก OpenSource (Python) NASA ใช้ OpenSource เป็นหลัก (Python) TRUE ใช้ OpenSource ในการจัดการ (Java, PHP) Sanook.Com ใช้ OpenSource ในการพัฒนา (PHP) eBay ใช้ OpenSource ในการพัฒนา (Java) etc........

ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ไม่ใช้ Program แผ่นละร้อย ท่านคิดว่าท่านจะใช้ commercial program ทั้งเครื่องหรือ และท่านรู้ไหมว่า OS ที่มีความเสถีนยรภาพที่ดีที่สุดตัวนึงของโลกคือ Solaris (Sun Microsystem) ท่านควรจะเปิดตามองสื่งที่มากกว่า linux และ openOffice หน่อยนะครับ

ปล.อย่าให้ผมเสียใจกะการทำงานของ.....มากไปกว่านี้เลย แค่นี้ก็มากพอแล้วครับ

By: doraneko on 17 November 2006 - 22:32 #12820

รุ่งโรจน์ แซ่จุ้ง ผู้ทำโปรเจคกับ OpenSource

By: anonymous on 17 November 2006 - 22:34 #12821

วรรษิษฐ์ ศิริลักษณ์ นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

By: moo on 17 November 2006 - 22:36 #12822

นายอรรถพล คงหวาน ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: ปรัชญ์ จันทสุนทร on 17 November 2006 - 22:37 #12823

ปรัชญ์ จันทสุนทร โปรแกรมเมอร์อิสระ ผู้พัฒนาระบบงานด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: Night_Angel on 17 November 2006 - 22:42 #12825

ลงชื่อด้วยครับ

อำนาจ แก้วเทศ

System Engineering / SCSI.Co.LTD

Administrator Rosmarie Academy

Opensorce International School

By: นายสิทธิเดช คูว... on 17 November 2006 - 22:55 #12828

พนักงานบริษัทผู้ใช้ซอฟต์แวร์ opensource ช่วยในการพัฒนาระบบงานภายในบริษัท เพื่อลดการสั่งซื้อซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ และใช้ในการเพิ่มพูนความรู้จากการศึกษาตัวอย่าง source code ที่ดีของ opensource

By: วาทิต ชูสิน on 17 November 2006 - 23:10 #12829

วาทิต ชูสิน Editor HWM ใช้งานโอเพ่นซอร์สมาโดยตลอด

By: สุรชัย เทพคำดี on 17 November 2006 - 23:11 #12830

System analyst / web developer สายการบินนกแอร์

By: watana on 17 November 2006 - 23:14 #12831

นายวัฒนา ชวนชื่น ไทยสาธิตคอนโด คอนโดเก่าๆ แต่เราทำงานด้วยใจ

By: anonymous on 17 November 2006 - 23:18 #12832

นายคิรากร ฉิมกูล โปรแกรมเมอร์

By: ศรัณย์ วรินทรเวช on 17 November 2006 - 23:18 #12833

ศรัณย์ วรินทรเวช Software Developer Morebility Co. Ltd.

By: นายภานพ ศรีประโมทย์ on 17 November 2006 - 23:20 #12835

Application Developer

By: นายชูชาติ สู่ไชย on 17 November 2006 - 23:20 #12836

ผู้ใช้ซอฟแวร์โอเพนซอสทำ server ให้โรงเรียนที่ทำงานอยู่

By: ชัยณรงค์ อุตตะโมท on 17 November 2006 - 23:29 #12837

ด้วยคนครับ

จากผู้สนใจและสนับสนุนให้ตนเองและคนรอบข้างใช้ software opensource เท่าที่จะทำได้ครับ

By: ปิยะวิทย์ มีสะอาด on 17 November 2006 - 23:33 #12838

Programmer

By: ลลิตา นฤปิยะกุล on 17 November 2006 - 23:37 #12839

สนับสนุน software opensource ด้วย

ลลิตา นฤปิยะกุล Computer Science student, KMUTT.

By: anonymous on 17 November 2006 - 23:42 #12840

นายอิทธิโชค จ่างใจมนต์ นักวิจัยคอมพิวเตอร์

By: anonymous on 17 November 2006 - 23:43 #12841

สมชาย บุญปัญญา

นักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

By: นายวิทวัส ไตรรั... on 17 November 2006 - 23:52 #12842

นายวิทวัส ไตรรัตนาภิกุล นักศีกษา ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: anonymous on 17 November 2006 - 23:54 #12843

นายกวิน สุขเสถียรพาณิชย์

By: พิเชษฐ์ บุญหนุน on 18 November 2006 - 00:00 #12844

ถ้าไม่มี Open source ผมจะเรียนจบและได้ทำงานในที่ดีๆหรือเปล่าน้อ

ขอลงชื่อด้วยคนครับ

พิเชษฐ์ บุญหนุน

By: นายยงเกียรติ กา... on 18 November 2006 - 00:31 #12849

นายยงเกียรติ กาญจนพายัพ ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส และสนับสนุนเต็มที่

By: anonymous on 18 November 2006 - 00:38 #12850

นายวิริยะ เลียวประเสริฐกุล

By: sid
Writer
on 18 November 2006 - 00:38 #12851

มนัส เลิศปีติภัทร ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส

Implement opensource

By: anonymous on 18 November 2006 - 00:44 #12854

คมกริช คำสวัสดิ์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

By: chakrit
ContributoriPhone
on 18 November 2006 - 00:55 #12856
chakrit's picture

นายชาคริต วิเชียร, นิสิต

By: Chompoonut Suki... on 18 November 2006 - 00:59 #12857

นางสาวชมพูนุท สุกิตติวราพันธุ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์

By: anonymous on 18 November 2006 - 01:03 #12859

ปรเมษฐ์ กิติดำรงค์เจริญ นักออกแบบอิสระ ที่ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สช่วยออกแบบ และลดต้นทุนในการผลิต รวมถึงเลี่ยงที่จะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

By: นายวรท สุขประเสริฐ on 18 November 2006 - 01:05 #12861

นายวรท สุขประเสริฐ ผู้ใช้งาน Open Source และจบมาได้ด้วย Open Source เห็นด้วยกับจดหมายฉบับนี้ทุกประการ

By: นายวันฉลอง เศรษฐบุตร on 18 November 2006 - 01:36 #12864

นายวันฉลอง เศรษฐบุตร อาชีพ ข้าราชการครู ร่วมลงชื่อด้วยครับ ถ้าไม่เริ่มพัฒนาวันนี้ จะรอให้ชาติอื่นแซงหน้าแล้วค่อยคิดเหรอครับ

By: USC on 18 November 2006 - 01:40 #12865

นวพัฒน์ สุวศิน เวบมาสเตอร์และนักเขียนอิสระ

By: ภิญโญ แท้ประสาท... on 18 November 2006 - 02:05 #12868

Pinyo Taeprasartsit Ph.D. Candidate in Computer Science The Pennsylvania State University

By: cyber_hooligan on 18 November 2006 - 02:13 #12869

i agree with this openletter

By: anonymous on 18 November 2006 - 02:24 #12870

นายเอกพจน์ พัฒนานารักษ์

By: anonymous on 18 November 2006 - 02:27 #12871

นายกฤษกร ชะอุ่มพานิช

By: ณัฐพล จิตรีชาติ on 18 November 2006 - 02:29 #12872

ใช้ระบบปฏิบัติการ, เว็บเซิร์ฟเวอร์, ระบบฐานข้อมูล และ ภาษาพัฒนาโปรแกรม ที่เป็น โอเพ่นซอร์ส เป็นรากฐาน ในการพัฒนาระบบ ให้กับหลายๆ องค์กรเอกชน มาโดยตลอดครับ

By: anonymous on 18 November 2006 - 03:10 #12873

อนาวิล พงศบริพัตร นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(นานาชาติ) มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

By: anonymous on 18 November 2006 - 03:10 #12874

นาย ธรรมนูญ สัทธานนท์ Group Leader บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และเป็นคนไทยที่เห็นถึงประโยชน์ของ 'โอเพ่นซอร์ส'

By: ณัฎฐิกา ศรีปัญญา on 18 November 2006 - 03:31 #12875

นางสาวณัฎฐิกา ศรีปัญญา นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาผู้ใช้งาน open source

By: นายธาริต ปรัชญาเมธี on 18 November 2006 - 04:21 #12876

นายธาริต ปรัชญาเมธี ผู้ใช้และสนับสนุน Open source

Open source มีช่วยพัฒนาความรู้และศักยภาพให้โปรแกรมเมอร์ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมอื่นๆ มีหลายสมองช่วยกันพัฒนาดีกว่าพัฒนาสมองเดียว ประเทศชาติจะได้เจริญ

By: Kray on 18 November 2006 - 08:18 #12883

ดร. พงศาล มีคุณสมบัติ Open Source software user since 1995

ขอสนับสนุนอย่างยิ่งครับ

ผู้พัฒนาโอเพ่นซอร์ส และ ผู้ใช้งาน โอเพ่นซอร์ส รวมถึงประยุกต์สร้างรายได้จากโอเพ่นซอร์ส

By: จงดี ตันจะโร on 18 November 2006 - 08:53 #12889

ผู้ใช้งาน Open Source การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

By: นายสุเมธ ขาวหนู... on 18 November 2006 - 09:26 #12893

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ

Pages