Tags:
Forums: 

คอร์สอบรมหลักสูตร Microsoft Project 2007
สำหรับผู้วางแผนงานและจัดการโครงการ

หากคุณคือ.. ผู้จัดการโครงการ หรือเป็นผู้วางแผนงาน และเคยประสบปัญหาไม่สามารถควบคุมแผนงาน
ให้บรรลุเป้าหมายในเวลาที่ต้องการ หรือไม่สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้

คุณคือ..ผู้ที่ควรเรียนรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Project เพื่อกำจัดปัญหางานไม่บรรลุตามแผนให้หมดไป
และทำให้การบริหารโครงการเกิดประโยชน์สูงสุด

เนื้อหาการอบรม :
- การเริ่มต้นโครงการ
- การจัดการกับงาน (Task) ในโครงการ
- การจัดการกับค่าใช้จ่ายในโครงการ
- การจัดการกับ Task และ Resource

วันที่และเวลา : วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2555 เวลาการอบรม 09.00-16.00 น.

สถานที่ : สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (บริษัท เออาร์ไอที จำกัด) อาคาร SVOA ชั้น 5 ถนน พระราม 3 (BRT สถานีวัดด่าน)

ค่าลงทะเบียน : 8,400 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion :
- ลด 10 % สำหรับการลงทะเบียน 2-3 ท่าน
- และ 15% สำหรับการลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไป !!!

สนใจสอบถามรายละเอียด หรือสำรองที่นั่งได้ที่
คุณรัตนาภรณ์ เบอร์ติดต่อ 02-682-6350 ต่อ 512 หรือ อีเมล์ rattanaport@ar.co.th

Get latest news from Blognone