Tags:
Node Thumbnail

โดเมนชั้นบนสุดในชื่อ .xxx นั้นเป็นโดเมนที่ถกเถียงกันมากที่สุดตัวหนึ่งในโลก หลังจากต่อสู้มาหลายปีเพื่อขออนุมัติ และเริ่มใช้งานในการรับจดทะเีบยนวงจำกัดเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ตอนนี้ .xxx ก็เปิดให้ทุกคนเข้าจดโดเมนได้เองแล้ว

ทาง ICM Registry ผู้ดูแลโดเมน .xxx ระบุว่าตอนนี้มีการจดโดเมน .xxx ไปแล้วกว่า 100,000 ชื่อ โดยอาจจะเป็นธุรกิจอื่นๆ ที่เข้ามาจองชื่อไว้ก่อนที่จะมีคนเอาชื่อบริษัทไปจดทะเบียน ทาง ICM คาดว่าในปีแรกจะมีคนจดทะเบียนชื่อถึง 500,000 ชื่อแต่ด้วยยอดตอนนี้ก็ไม่น่าจะทันแล้ว

นอกจากโดเมนยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่หวังแล้ว ICM ยังเสี่ยงจะถูกฟ้องจากหลายบริษัทที่ไม่ต้องการใช้งานโดเมน .xxx โดยบริษัทจำนวนมากถูกบีบให้ต้องจดในช่วงเวลาที่เปิดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าปรกติ

ค่าจดทะเบียนแต่ละชื่ออยู่ที่ 79 ถึง 129 ดอลลาร์แล้วแต่บริษัทและโปรโมชั่น

มันเต็มไปด้วยเด็กฝึกงาน....

ที่มา - The Register

Get latest news from Blognone

Comments

By: Badru
AndroidWindows
on 7 December 2011 - 21:35 #361651
Badru's picture

แล้ว..มี www.อะไร.xxx บ้างแล้วหล่ะ


ห๊าาา!!จริงหร๊อ

By: CrazyPower
iPhoneBlackberryRed HatIn Love
on 7 December 2011 - 21:36 #361652
CrazyPower's picture

มันเต็มไปด้วยเด็กฝึกงาน.... ฮ่าๆๆ

By: kanchen
AndroidUbuntu
on 7 December 2011 - 22:00 #361663

แล้ว .xxx ย่อมากจากอะไรหว่า

By: Soul_Master
Windows Phone
on 7 December 2011 - 22:13 #361666

This domain has been reserved from registration.

Copyright 2011 ICM Registry LLC

By: i3i4i5
ContributoriPhoneWindows
on 7 December 2011 - 22:16 #361670
i3i4i5's picture

blognone.xxx


i6i7i8

By: anu
Contributor
on 7 December 2011 - 22:23 #361672

อยากรู้ว่ามีเว็บอะไรบ้าง ... https://www.google.com/search?q=site%3A.xxx

By: nostalgias
ContributoriPhoneAndroid
on 7 December 2011 - 22:31 #361675 Reply to:361672
nostalgias's picture

About 107,000 results (0.12 seconds)

สบายละเรา เอ้ย ไม่ใช่

By: HackKingSoft
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 7 December 2011 - 23:00 #361694 Reply to:361675
HackKingSoft's picture

ส่วนใหญ่เว็บ...ทั้งนั้น ฮ่าๆ


= ='

By: wichate
Android
on 8 December 2011 - 01:25 #361785 Reply to:361672

เพิ่งเห็นว่ามันกด +1 ในผลการค้นหาได้ด้วย google.co.th ยังไม่มีเลย มีใครเอาไปเขียนข่าวแล้วยัง

By: mk
FounderAndroid
on 8 December 2011 - 11:37 #361942 Reply to:361785
mk's picture

เขียนไปนานมากแล้วครับ

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 7 December 2011 - 23:34 #361713
mr_tawan's picture

MICT คงจะ ban ไปทั้ง TLD :P


  • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: Sikachu
ContributoriPhoneIn Love
on 8 December 2011 - 03:23 #361829
Sikachu's picture

เด็กฝึกงาน ฮ่าๆๆๆๆๆ


บล็อกของผม: http://sikachu.com

By: toooooooon
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 8 December 2011 - 09:52 #361875

.xxx งานนี้ต้องไปแก้ policy ใน firewall กันไหมเนี่ย

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 8 December 2011 - 11:41 #361947
panurat2000's picture

และเริ่มใช้งานในการรับจดทะเีบยนวงจำกัดเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

จดทะเีบยน => จดทะเบียน