Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงไอซีทีก็เริ่มเผยแพร่ร่างพรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ที่จะมาแทนฉบับ พ.ศ. 2550 (ที่ผ่านมาได้ด้วยการสนช. ที่มาจากคณะรัฐประหาร) ร่างฉบับใหม่นี้มีประเด็นน่าสนใจหลายประการ เช่น

1. เพิ่มความรับผิดชอบของ "ผู้ดูแลระบบ" จากเดิมที่มีความผิดของ "ผู้ให้บริการ" ที่เท่ากับผู้กระทำผิด ขณะที่หลายประเทศมักปกป้องผู้ให้บริการว่าหากให้ความร่วมมือก็ถือว่าไม่ได้กระทำผิด แต่ในร่างฉบับใหม่เมื่อผู้ดูแลระบบเป็นผู้กระทำผิดเสียเอง จะต้องรับโทษ 1.5 เท่าของโทษที่กำหนด
2. การสำเนาข้อมูลที่ "น่าจะ" ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นมีความผิดจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
3. การครอบครองข้อมูลซึ่งมีลักษณะอันลามกที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชน จำคุกไม่เกิน 6 ปี ปรับไม่เกินสองแสนบาท ส่วนนี้มีจุดสำคัญคือแค่เป็นผู้ครอบครองไม่ได้เผยแพร่ก็มีความผิด ซึ่งกฏหมายเกี่ยวกับภาพอนาจารเด็กในหลายประเทศก็เป็นเช่นนี้ แต่กรณีของประเทศไทย ร่างนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นภาพแต่เป็นข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลอื่นๆ (ภาพ, เสียง, ตัวอักษร ฯลฯ)
4. การครอบครองซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการเจาะระบบ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท น่าสนใจว่าชั้นเรียนหรือการศึกษา, ตรวจสอบระบบความปลอดภัยที่มักใช้เครื่องมือเหล่านี้อยู่แล้ว อาจจะเป็นการกระทำผิดกฏหมายกันทั้งประเทศ
5. จัดตั้ง "คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์" แต่งตั้งเจ้าพนักงาน, ออกระเบียบและร้องขอหลักฐานจากหน่วยงานและปฎิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมาย คณะกรรมการนี้มาจากฝ่ายตำรวจ 8 คน และผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

น่ากังวลว่าร่างกฏหมายฉบับนี้กำลังขยายอำนาจการบังคับใช้ของพรบ. คอมพิวเตอร์ขึ้นเป็นอย่างมาก และยังโยงอำนาจทางการเมืองเข้ามาในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนถือว่าการกระทำต่างๆ เป็นความผิดไว้ก่อนที่จะมีการกระทำความผิดจริง ยิ่งกว่าฉบับ พ.ศ. 2550 เสียอีก

ที่มา - มติชน

Get latest news from Blognone

Comments

By: bahamutkung
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 8 April 2011 - 14:15 #276146
bahamutkung's picture

Sieg Heil!


"With the first link, the chain is forged. The first speech censured, the first thought forbidden, the first freedom denied, chains us all irrevocably."

By: jadezy
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 9 April 2011 - 00:51 #276393 Reply to:276146

ติดตามแบบร่าง พรบ. ลิ้งดาวน์โหลดเอาไปอ่านดูก่อน เคืองขัดแย้งตรงไหนเล่าสู่กันฟังด้วยครับ แบบร่าง พรบ.ได้ที่ http://ilaw.or.th/node/857

By: atheist
AndroidUbuntuWindows
on 8 April 2011 - 14:19 #276148

Heil, mein Führer

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 8 April 2011 - 14:21 #276151

อ่านในมติชน มีการตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกพอสมควร http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1302176066&grpid=01&catid=&subcatid=

ร่า่งฯใหม่ บ้าอำนาจกว่าเดิม แถมมีการควบรวมความผิดอื่น ที่มีคดีอาญาฯ อื่นครอบคลุมไว้หมดแล้ว(เพื่อเพิ่มโทษทวีคูณ?) เช่นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามีกฎหมายโดยตรงรองรับอยู่แล้ว(ตรงนี้ตร.ตะหากที่้ต้องทำความเข้าใจเพิ่ม ว่าจะเผยแพร่ทางคอมพิวเตอร์ มันก็ไม่ต่างจากเผยแพร่ทางสื่ออื่นนั่นแหละ) และการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารฯ ประเด็นหลังนี่แหละ ที่เพิ่มข้อหาถึงขั้นห้ามมีไว้ในครอบครอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สุ่มเสี่ยงการละเมิดสิทธิมากไปหรือเปล่า เพราะจริงๆแค่กฎหมายสื่อลามกอาจารฯ ยังมีปัญหาเรื่องการตีัความ ว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าลามกอนาจาร? แล้วนี่ยิ่งมาถึงขั้นห้ามครอบครอง จะยิ่งเป็นการทำให้เกิดการใช้ข้อกฎหมายโจมตีแบบเหมารวมได้ง่ายขึ้นอีก

ผมไม่ได้สนับสนุึน child porn แต่เมื่อมองถึงความโปร่งใสของร่างนี้แล้ว น่ากลัวจริงๆครับ แค่คุณเข้าเวบทั่วไปที่อาจมีคน post ภาพเยอะๆ แต่มีภาพบางภาพที่สุ่มเสี่ยงโหลดมาโดยคุณไม่ทันมอง คุณก็อาจโดนข้อหานี้ได้ง่ายๆแล้ว ทั้งๆที่คุณไม่ได้ตั้งใจโหลดมันด้วยซ้ำ

น่าสนใจว่า ร่างพรบ.คอมฯ นั้นถูกผลักดันโดยสอดไส้ความคลุมเครือไว้ โดยรบ.ทหาร(รอบแรกที่ดัดแปลงจากร่างฯต้นฉบับไปเยอะ) และรบ.(ที่ทหารเห็นชอบ)

By: bean3g
Windows PhoneUbuntu
on 8 April 2011 - 14:46 #276165 Reply to:276151

แค่โหลดเว็บโป๊ ภาพก็เข้าเครื่องแล้ว Cache น่ะรู้จักมะคุณ ๆ ที่ออกกฎหมาย

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 8 April 2011 - 14:29 #276156

ที่น่าสังเกต บทลงโทษสำหรับการครอบครองข้อมูลที่ผิดกฎหมาย หรือสื่อลามกอนาจารในร่างฯพรบ.ใหม่ มีความรุึนแรงมากกว่า บทลงโทษของการครอบครองยาเสพติดเช่นกัญชาเสียอีก?!?!?!?!

หรือว่าผู้มีอำนาจในบ้านเรา กลัว"ข้อมูล" มากกว่ายาเสพติดให้โทษซะแล้ว?

By: beersonic
AndroidWindows
on 8 April 2011 - 16:38 #276234 Reply to:276156

ขอแหล่งอ้างอิงของโทษการครอบครองสิ่งเสพติดได้มั้ยครับ (ไม่ได้กวนตีนนะ แต่ไม่รู้จริงๆ) จริงๆ อยากเห็นบทลงโทษของข่มขืน กระทำชำเรา ขโมยของ บลาๆๆ ด้วย

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 8 April 2011 - 17:09 #276256 Reply to:276234

คร่าวๆก่อนนะครับ ถ้าครอบครองปริมาณเล็กน้อย ถือว่าเป็น"ผู้เสพ"

http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538974830&Ntype=19
มาตรา ๗ ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ
.....................
(๕) ประเภท ๕ ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔ เช่น กัญชา พืชกระท่อม
ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศระบุชื่อยาเสพติดให้โทษตามมาตรา ๘ (๑)
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ คำว่า ฝิ่นยา (Medicinal Opium) หมายถึง ฝิ่นที่ได้ผ่านกรรมวิธีปรุงแต่งโดยมีความมุ่งหมายเพื่อใช้ในทางยา

มาตรา ๙๒ ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทำความผิดดังกล่าวมานั้นเป็นพืชกระท่อม ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท

ลองเทียบกับคดี การสำเนาข้อมูลที่ "น่าจะ" ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น(สำเนาก็หมายถึงครอบครองนั่นแหละนะ) และการครอบครองข้อมูลซึ่งมีลักษณะอันลามกที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนกันดูครับ

อีกอย่างกัญชาถ้าไม่รู้แหล่งก็หายาก ต้องตั้งใจไปหามันถึงมี คงไม่มีใครจู่ๆต้นกัญชาขึ้นหลังบ้านได้เองหรอกนะครับ แต่ข้อมูลที่"น่าจะ"ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น อันนี้คุณแค่เข้าเวบการเมืองผ่านๆ หรือแม้แต่คลิปใน youtube บางอัน มันก็โหลดมาเก็บไว้ใน cache คุณ รอวันคนหาเรื่องหว่านแหฟ้องแล้วล่ะครับ

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 8 April 2011 - 18:06 #276290 Reply to:276234
Perl's picture

ไม่รู้ก็ควรหาดูด้วย Google ครับ ไม่น่ายากอะไร

By: beersonic
AndroidWindows
on 8 April 2011 - 20:53 #276330 Reply to:276290

ตัวบทกฏหมายมันเยอะคับ อยากได้เจาะมาสั้นๆ เลยไม่ได้หา รู้ว่า google ไม่ยากคับ ใช้เป็น

และผมเห็นเค้าเปิดมาหน่อยแล้ว ผมจะชงต่อเท่านั้นเอง ซีเรียสไปได้

By: beersonic
AndroidWindows
on 8 April 2011 - 20:56 #276332 Reply to:276290

เสริมอีกนิด ตอนนั้นขี้เกียจหาคับ เล่นผ่านมือถือ

By: pines
Blackberry
on 8 April 2011 - 14:41 #276161

น่าจะเป็นการร่างเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีอำนาจเพื่อให้ได้มาซึ่ง "ข้อมูล" ที่ต้องการและไม่ต้องการให้หลุดไป รึเปล่า?

By: bean3g
Windows PhoneUbuntu
on 8 April 2011 - 14:43 #276162

เป้าหมาย คือ เล่นงาน Admin ของเว็บข่าวที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลกู้แหลก

By: qute on 8 April 2011 - 16:23 #276224 Reply to:276162

มองโลกแคบไปหรือเปล่าครับ?

By: put4558350
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 8 April 2011 - 20:46 #276322 Reply to:276224
put4558350's picture

ถ้ามีคนกำหนดผลการตัดสินใด้ และตั้งใจจะหาเรื่องก็แปลว่าสามารถจับใครก็ใด้

เพราะ ข้อมูลหลายอย่างสุ่มเสี่ยงและสามารถบิดเบือนเอามาไช้ใด้ โดยผู้ไช้ไม่รู้เรื่อง เช่น

 • cache banner game ที่มีตัวละครหญิงโชว์อกมากหน่อยจากเวปนอก
 • wallpaper ที่เป็นงาน art
 • เพลงต่างประเทศที่เจ้าของแปลไม่ออก แต่เก็บไว้เพราะชอบดนตรี
 • เพลงเก่าๆ ที่ออกแนวตลกลามก เช่น ใจจะขาด ของ ศรเพชร
 • ข้อมูลทางวิชาการเช่น วิธีการตรวจหามะเร็งเต้านม การทำคลอดฉุกเฉิน
 • scan การ์ตูนย์บางหน้า เช่นโดเรม่อนในฉากที่ชิสุกะอาบน้ำ หรือ จากเรื่องอะไรสักเรื่องนางเอกคันเลยขยับรองเท้า บ้านเราเช็นเชอร์ฉากเหล่านี้มาแล้ว

... มันเป็นเรื่องที่ควรระวังตัวเอาไว้ครับ เพราะเรื่องแบบนี้เกิดใด้ในไทย


samsung ใหญ่แค่ใหน ?
https://youtu.be/6Afpey7Eldo

By: agent5 on 8 April 2011 - 17:15 #276261 Reply to:276162

กฎหมายไม่ได้ใช้เฉพาะรัฐบาลกู้แหลก แล้วยกเลิกในรัฐบาลอื่นนะครับ มันก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆ นั่นแหละ
และไม่แน่ด้วยว่ากฎหมายนี้จะได้ Implement ทันในรัฐบาลนี้ รัฐบาลหน้าหรือเปล่า

By: etorys
Android
on 8 April 2011 - 20:50 #276329 Reply to:276261

อยู่ไปเรื่อยๆ จริงแต่บังคับใช้ไม่เท่ากันแน่นอน เหมือนมีแต่ไม่มี รับเงินเหมือนกันคนนึงเป็นลูกจ้างคนนึงไม่เป็น

By: giffi
AndroidSymbian
on 9 April 2011 - 15:59 #276499 Reply to:276261
giffi's picture

แล้วแต่คนใช้นะครับ รัฐบาลบางรัฐบาลแคร์เรื่องนึงมาก ๆ เช่น การประกาศ พรบ.ฉุกเฉิน ในขณะที่ อีกรัฐบาลประกาศจนเป็นเรื่องธรรมดา กฎหมายที่ตีความได้กว้างขวาง พึ่งจะหวังสำนึกของคนใช้ไม่ได้หรอก ต้องคุมกำเนิดไปดีกว่า

By: joomla
iPhoneUbuntu
on 8 April 2011 - 17:59 #276288 Reply to:276162
joomla's picture

นอกจากกู้แหลกแล้วยังแจกสะบัด แล้วไปขึ้นภาษีขี้เหล้ากับสิงห์อมควัน

By: Jessy
Red HatUbuntuWindows
on 8 April 2011 - 22:37 #276356 Reply to:276288

ผมอ่านมา ว่าแจกเงินน้ำท่วมครอบครัวละ 5000 มันเป็นการหาเสียงทางอ้อมเปล่าครับ การช่วยน่าจะช่วยโดยการให้ทหารช่าง และอื่นๆ เข้าไปช่วยด้านสาธารณูปโภค และการซ่อมแซมนะครับ การเอาเงินหยอดไปตรงๆ มันซื้อใจกันเห็นๆ ครับ

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 8 April 2011 - 23:11 #276365 Reply to:276356
Perl's picture

มีมาตั้งแต่แจกให้ไปช๊อปฟรีๆคนละ 2000 ตอนที่มาใหม่ๆแล้วครับ

By: iStyle
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 8 April 2011 - 23:16 #276366 Reply to:276356
iStyle's picture

ส่วนอื่นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนี่ครับ แล้วการแจกเงินมันสะดวกกว่าน่ะครับ แทนที่เราจะเอาเงิน 5000 ไปซื้อของที่เค้าอยากได้รึเปล่าก็ไม่รู้ไปแจก ก็แจกตังไปให้เค้าซื้อเองเลย(แต่ก็ไม่ได้เอาส่วนอื่นออก)


May the Force Close be with you. || @nuttyi

By: PH41
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 9 April 2011 - 14:09 #276486 Reply to:276356
PH41's picture

มันมีกฎหมายระบุไว้ครับ...

By: superballsj2
iPhoneWindowsIn Love
on 9 April 2011 - 17:46 #276509 Reply to:276356
superballsj2's picture

เมื่อปีที่ผ่านมาที่น้ำท่วมหนัก
ที่ทำงานพ่อผม(อู่ซ่อมเครื่อง)น้ำท่วม => เงินเดือนที่ได้ลดลงมาก เพราะไม่ได้ไปทำงานทุกวัน เพราะไม่มีงานเข้ามา จะไปก็แค่ไปช่วยเค้าวิดน้ำออก => เงินใช้จ่ายในครอบครัวไม่เพียงพอ

เพราะฉนั้น สำหรับกรณีผม ให้เงินนั้นดีและตรงความต้องการที่สุดครับ

ปล. เมื่อน้ำท่วมหนักปี 38 เค้าก็แจกเงินนะครับ ไม่รู้ว่าตอนนั้นรัฐบาลไหน

By: krittikorn
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 10 April 2011 - 10:09 #276673 Reply to:276509

+1 ใครไม่เจอกับตัวเอง อาจมองแต่หลักการครับ
(จริงๆ ผมไม่ได้เจอกับตัวเองนะ)

By: neonicus
Android
on 19 April 2011 - 21:53 #279895 Reply to:276356

มีอีกฝ่ายนึงพาเที่ยวเชียงใหม่ ขนคนทั้งซอยเลย ในกทมนี่แหละ
แล้วก็บอกว่าเลือกเค้านะ

By: toandthen
WriterMEconomics
on 8 April 2011 - 14:51 #276167
toandthen's picture

อยากส่งคนในเว็บนี้ไปเป็น ส.ว. บ้าง จะได้กันไม่ให้กฎหมายไร้สติปัญญาแบบนี้ผ่าน


ton.is.my.name | @TonsTweetings

By: xxxooo
Windows PhoneWindowsIn Love
on 8 April 2011 - 14:54 #276171 Reply to:276167

ส่งไป ก็เท่านั้นแหล่ะครับ 74 ค คือ สว สรรหา

76 คน คือ สว เลือกตั้ง

74 เสียง คือ ข้างๆนึงแล้ว(อุตส่าห์สรรหา คงไม่เอาฝ่ายตรงข้าม)

โอกาสที่ อีก 76 คน จะเป็นข้าง เดียวกัน ยากกว่า โอกาสเกิดเหตุการณ์โลกแตก ปี 2012 อีก

By: krittikorn
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 8 April 2011 - 16:09 #276207 Reply to:276171

สว จะต้องมีความรู้รวมกันได้รอบด้าน (ไม่งั้น จะกรองกฎหมายได้อย่างไร)
เลือกตั้งอย่างเดียว มันเลยไม่พอไงครับ
จึงต้องมี สว สรรหา เพื่อมาเติมเต็ม และมันก้อมี วิธีสรรหา ของมันครับ

อย่าไป อคติ (ถ้าจะเลือกตั้งทั้งหมด มันคงต้อง จัดสรร กลุ่มสายความรู้กันก่อน ค่อยเลือกให้ครบสาย)

ไม่งั้น เลือกมา ได้แต่ กำนัน ผู้มี อิทธิพล จะเลือกมาทำไม่ ไม่ต้องมีเลย ดีกว่า

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 8 April 2011 - 16:11 #276211 Reply to:276207
lew's picture
 • ไม่พออย่างไร?
 • การเลือกสรร ทำให้พอได้อย่างไร?

lewcpe.com, @public_lewcpe

By: krittikorn
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 8 April 2011 - 16:13 #276213 Reply to:276211

ควร กำหนด Scope ความรู้ให้้รอบ

และเอา สว สรรหา มาเติม ใน กลุ่ม สาย ความรู้ที่ขาดไปนั้น

อย่างเช่น หา สว ที่มี ความรู้ IT ไม่มีเลย ไงครับ

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 8 April 2011 - 16:16 #276217 Reply to:276213
lew's picture

แล้ว ส.ว. สรรหาแก้ปัญหานี้???

ส.ว. แต่เดิมก็มีการรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อดันตัวแทนของตนเข้าไป ผมเคยเห็นกลุ่มศาสนาก็ดันตัวแทนของตัวเองเข้าไปได้สำเร็จด้วยการรวมตัวกัน

 • แล้วทำไมผู้สรรหาจึงควรมีอำนาจตัดสินใจแทนประชาชน ว่าควรมีตัวแทนกลุ่มใดบ้าง
 • แล้วทำไมผู้สรรหาจึงควรมีอำนาจตัดสินใจว่าใครควรเป็นตัวแทนกลุ่มนั้นๆ?

lewcpe.com, @public_lewcpe

By: krittikorn
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 8 April 2011 - 16:22 #276220 Reply to:276211

อ้าว เล่นถาม แบบไม่มี คำตอบ (เราเลือกตั้ง สส เขา เข้าไปร่างกฎหมายไง)
งั้น ผม ถามคุณกลับแบบสร้างสรรบ้าง ว่า คุณมีคำแนะนำอย่างไร ??

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 8 April 2011 - 16:23 #276223 Reply to:276220
lew's picture

เลือกตั้งไงครับ 1 สิทธิ์ 1 เสียง

ผมอยากให้มีคน IT เป็น ส.ว. ผมมีสิทธิ์เลือกจะเชียร์คน IT ที่สมัคร (หรือกระทั่งสมัครเอง) ได้

ถ้าผมไม่ได้ ก็แปลว่าคนในชาติไม่ได้สนใจประเด็นนี้มากพอ ก็เท่านั้น

ผมมองว่าความเห็นของคุณมันดูถูกประชาชนครับ


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: mednoon on 8 April 2011 - 22:13 #276344 Reply to:276223

คิดกันเงียบๆ ประเด็นจะได้ไม่ยาว ครับ

By: krittikorn
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 8 April 2011 - 16:26 #276226 Reply to:276211

ไปกันใหญ่ (งูกินหาง) คุณกำลังเริ่มในสิ่งที่คุณกำลังแก้

ถ้าคุณเลือกแบบเดิม มันจะได้ คน IT ไหมครับถามหน่อย (มันก้อซ้ำซากคนเดิมๆ) ถ้า ไม่กำหนด scope ความรู้

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 8 April 2011 - 16:37 #276233 Reply to:276226

ผมว่าคุณนั่นแหละที่กำลังตอบแบบงูกินหาง

คุณเชื่อใน"วิจารณญาณ"ของคนไม่กี่คน ที่มีอำนาจ"สรรหา" มากกว่าคนเป็นแสนๆคนที่มีสิทธิ์เลือกสว.หนึ่งคนงั้นหรือครับ?

ยิ่งถ้าจะบอกว่าต้องการคนมีความรู้เฉพาะทางมาตรวจสอบ เราก็สามารถตั้งคณะกรรมการแยกต่างหากได้อยู่แล้ว เช่นคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ แต่กรรมการเหล่านี้ จะไม่มี"อำนาจ"ในการออกกฎหมาย เพราะกฎหมายมันส่งผลกระทบ ต่อคนไทยทุกคน เราจึงต้องให้อำนาจต่างๆ อยู่กับ"ตัวแทน"ที่ผ่านการรับเลือกตั้ง จะดีจะเลว อย่างน้อยก็มีึคนจำนวนมากเห็นด้วยและเลือกเขามา(และต้องร่วมรับผิดชอบคนที่ตัวเองเลือกด้วย) ไม่ใช่ไปฝากความหวังไว้กับ"คนไม่กี่คน" ที่มีสิทธิ์แต่งตั้ง/สรรหา และเราไม่มีสิทธิ์"เลือก" หรือ"คัดค้าน" ครับ

เอาง่ายๆคุณอยากได้คน IT มาเป็นสว. คุณก็สามารถเสนอตัว/ช่วยเหลือ/รณรงค์ ให้คนอื่นๆเขาเห็นด้วยว่าน่าจะมีตัวแทนจากคน IT แล้วเลือกตั้งกันเยอะๆ แต่ลองมองตอนนี้ คุณไม่มีอำนาจ หรือสิทธิ์ ที่จะไปโน้มน้าว คณะกรรมการแต่งตั้ง/สรรหา ให้เขาทำตามได้เลย ได้แต่ "ภาวนา" ว่าเขาจะเห็นใจ และคัดสรรคนในกลุ่มนี้ขึ้นมาบ้าง?

By: krittikorn
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 8 April 2011 - 17:02 #276251 Reply to:276233

(จะไปกันใหญ่แล้ว , post ผม หายไปไหน 1 อัน งง)

ผมหมายถึงเลือกตั้ง สว 100% นะครับ แล้วไปดูถูกคนตรงไหน ที่เลือกตั้ง 100% (โดยกำหนด scope ก่อน) แต่ปัจจุบัน มันเป็นแบบนี้ มี 2 อย่าง คุณต้องอยู่กับปัจจุบันก่อน เพื่อจะเดินไปหาอนาคต ตกลงนี่ผมฝัน หรือใครฝันเนี่ย
แต่ควรจะ ให้ครบ หรือ ครอบคลุมมากที่ สุด ใครไม่มี REfer ใน ด้านสาขามี่ลงสมัครไม่ได้ (สงสัยเดียวมีคน post ว่า แล้วใครมาตรวจสอบ คิดแบบนี้ ไม่ต้องเดินหน้ากันพอดี 5555+ ไปดีกว่า งง คนแถวนี้)

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 8 April 2011 - 17:22 #276265 Reply to:276251

งั้นตอบใหม่ (ผมมกำลังงง replies loop อยู่ -_-")
ก่อนอื่น เราต้องย้อนมาถึงความคิดเบื้องต้นที่ว่า ทำไม เราจะต้องมีสว.ครอบคลุมความรู้รอบด้าน ทุกสาขาอาชีพ?

จริงๆสว.ก็ทำหน้าที่คู่ขนานกับสส. คือมีอำนาจในการคัดกรองกฎหมายที่ออกจาก สส.มา

แล้วสส. จะออกกฎหมายโดยอิงพื้นฐานจากอะไร?

ถ้ามองในโลกอุดมคติ เราก็คงออกกฎหมายโดยอิงกับ"คนทุกคน"ในสังคมอย่างแท้จริง แต่เมื่อมันเป็นในโลกจริง เราจึงต้องอิงตามผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ก่อน เพราะทรัพยากรมีจำกัด โดยคนที่จะตัดสินว่า เรื่องไหนเร่งด่วน และจำเป็นกว่า ก็คือตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของคนส่วนใหญ่!

ทีนี้กลับมาที่สว. ก็คล้ายกัน การคัดกรองกฎหมาย ก็ถือว่ามีอำนาจใกล้กันกับสส.นั่นแหละ คือถ้ามีคนกลุ่มที่เป็นตัวแทนจากสาขาอาชีพ หรือประชาชนกลุ่มเดียวกันมากกว่า ก็มีโอกาสที่กฎหมายนั้นๆจะถูกเร่งรัดผ่านไปได้เร็วกว่า เป็นไปตามกติกาปกติ

แล้วกลับมาถึงคำถามของคุณที่ว่า ทำอย่างไร ถึงจะมีสว.ที่มีความรู้รอบด้านหรือเป็นตัวแทนจากกลุ่มคนที่หลากหลายพอ? มันก็จะไปเกิดคำถามต่อเนื่องว่า ใครเป็นคนตัดสินล่ะว่า ความรู้ด้านไหน หรือตัวแทนจากกลุ่มไหนจำเป็นที่จะต้องมีก่อนกัน(เพราะทรัพยากรมีจำกัด เลยมีครบทุกด้านในโลกจริงพร้อมกันไม่ได้ ดังเช่นตัวอย่างคคห.ข้างบน เกิดมีคนไม่กี่คนอยากได้ตัวแทนสว.จากกลุ่มอนิเมะล่ะ ต้องสรรหาสว.ที่มีความรู้ทางอนิเมะมาด้วยไหม?!?!?!)

ที่เคยผ่านมา เราเคยให้เสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ตัดสินเลือกเอา ว่าจะให้มีสว.ที่เป็นตัวแทนเรื่องไหนก่อน(เลือก 100%) ในขณะที่ปัจจุบัน เราจำกัดอำนาจไว้ที่คน 7 คนเป็นคน"เลือก"ถึงเกินกึ่งหนึ่ง โดยที่ประชาชนไม่มีสิืทธิ์คัดค้านหรือสนับสนุนใดๆทั้งสิ้น

ผมว่าที่อธิบายมาก็คงเป็นคำตอบอยู่ในตัวอยู่แล้ว ถ้าคุณอยากให้มีสว.ที่มีความรู้ในด้านที่คุณสนใจ คุณต้องใช้สิืทธิ์เลือกเขา โดยรณรงค์ให้มีคนคิดเหมือนคุณมากๆครับ แต่น่าเสียดายที่รธน.ฉบับใหม่ลดสิทธิ์ของคุณเหลือแค่ครึ่งเดียว :P

By: krittikorn
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 8 April 2011 - 17:37 #276276 Reply to:276265

+1

By: aomnaruk
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 8 April 2011 - 16:40 #276235 Reply to:276226

แล้วคุณมั่นใจได้อย่างไรว่าที่ลากตั้งกันเข้าไปหนะ มีความรู้ความสามารถรอบด้านแท้จริง ไม่ใช่เลือกพรรคพวกของตนเองเขาไป ?
มีกระบวนการตรวจสอบหรือเปล่า ?


~ความกลัวทำให้เสื่อม~

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 8 April 2011 - 16:46 #276242 Reply to:276235

คุณมีสิืืทธิ์"คัดค้าน" ด้วยการเลือกคนอื่น หรือเสนอ"คนที่คุณคิดว่าดี" เข้าไปเลืิอกตั้งครับ นี่แหละคืออำนาจตรวจสอบที่คุณมีไว้อยู่ในมืออยู่แล้ว

ในขณะที่ การแต่งตั้ง/สรรหา คุณ"ไม่มี"สิทธิ์อะไรเลยสักนิด ได้แต่เฝ้าภาวนาต่อเทวดาฟ้าดินว่า คณะกรรรมการสรรหา ทั้ง 7 คน จะเป็นคนเก่งคนดีกว่าคนไทยอื่นๆนับแสนคน จนสามารถแต่งตั้ง/สรรหา คนที่มีความรู้รอบด้านได้จริงๆ

สรุปว่าคุณอยากให้ตรวจสอบได้ หรือไม่ได้กันแน่? เพราะระบบแต่งตั้ง/สรรหา ไม่มีการคานอำนาจด้วยการตรวจสอบจากประชาชนนะครับ

By: krittikorn
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 8 April 2011 - 17:05 #276253 Reply to:276242

อ่าน post ผม ด้านบนนะ

By: mk
FounderAndroid
on 8 April 2011 - 16:24 #276225 Reply to:276207
mk's picture

เป็นตรรกะที่แปลกๆ แต่ก็น่าสนทนานะครับ ขอถามดังนี้

สว จะต้องมีความรู้รวมกันได้รอบด้าน (ไม่งั้น จะกรองกฎหมายได้อย่างไร)

รอบด้านนี่มีอะไรบ้าง ควรมี สว. ที่รู้เรื่องอนิเม เพื่อมาออกกฎหมายเซ็นเซอร์การ์ตูนด้วยหรือไม่?

และมันก้อมี วิธีสรรหา ของมันครับ

ตามรัฐธรรมนูญปี 50 มาตรา 103 ระบุไว้ว่า

"ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธาน ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรง ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามอบหมายจำนวนหนึ่งคน และตุลาการ ในศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ"

คน 7 นี้มีความรู้มากกว่าคนทั่วไป และมีความรู้รอบด้านพอ? ควรมีคนที่มีความรู้ด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ รัฐศาสตร์ การตลาด พลศึกษา บันเทิง กีฬา ท่องเที่ยว ฯลฯ มาช่วยกันคัดเลือกด้วยหรือไม่?

เลือกมา ได้แต่ กำนัน ผู้มี อิทธิพล

กำนัน ผู้มีอิทธิพล มีปัญหาอย่างไรครับ? ถ้ากำนันไม่ดี เราไม่ควรมีกำนัน? รองนายกสุเทพก็กำนันเก่า ไม่ควรเป็นรองนายก?

By: krittikorn
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 8 April 2011 - 16:37 #276231 Reply to:276225

อันนี่ออกทะเลไปเลย

คน 7 คน เป็น ผู้ทรงคุณวุติทางสังคม
คน 7 คนนี้ ควรออกแบบ การสรรหา โดยดูโครงสร้างความรู้ สายต่างๆ ให้ครอบคุล่มรอบด้าน สำหรับ สว คนที่จะมา ดำรงตำแหน่ง (ไม่ได้ให้ เอา วิศวกร ไปนั้งกับคน 7 คน , คุณต้อง รู้จาก Open ก่อนนะครับ ค่อย close ค่อยติ)

และผมไม่ได้บอก ว่า กำนัน ผุ้ใหญ่บ้านไม่ดี แต่ ผมสื่อ ว่า มีน ควร รอบด้าน

จับประเด็นสื่อสารนะ อย่าไป เล่น wording มากนักเลย

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 8 April 2011 - 16:41 #276237 Reply to:276231

ใครเป็นคนตัดสินใจ ว่าคน 7 คนนี้ เป็น"ผู้ทรงคุณวุฒิ" ที่มี"ความรู้และวิจารณญาณ"มากพอ ที่จะคัดสรรสว.ที่มีความรู้รอบได้ล่ะครับ?

คุณเชื่อว่าเขา"เป็น" อย่างที่คุณหวังไว้ได้อย่างไร?

ผมว่าคุณกำลัง"คาดหวัง" ไว้กับสิ่งที่คุณไม่มีแม้แต่สิทธิ์จะ"เห็นชอบ/คัดค้าน" มากเกินไปไหม?

By: kswisit
ContributoriPhoneAndroidIn Love
on 9 April 2011 - 15:47 #276497 Reply to:276231

reply คุณ krittikorn ข้างบน

คนที่นี่มักเล่นที่ wording ครับ เท่าที่สังเกตุมา

ดังนั้นจะสื่อสารออกไป ต้องเกลาข้อความให้ดี ไม่ให้มีช่องโหว่ให้โจมตีได้ครับ

จริงๆ นะครับ ผมยังจำวิธีนี้ไปใช้เลย ได้ผลครับ เวลาจะต้อนคนให้จนมุม ;)


^
^
that's just my two cents.

By: krittikorn
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 10 April 2011 - 10:12 #276676 Reply to:276497
 • 10 ต่อไป post จะ check หลายๆรอบก่อนครับ ขอบคุณครับ
By: krittikorn
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 8 April 2011 - 16:49 #276241 Reply to:276225

ตามที่ คุณ MK post ไงครับ รัฐธรรมนูญ เขียนไว้ไง
แล้วใครเขียน รัฐธรรมนูญ ก้อ รัฐบาลไง โดยผ่านกฎหมายออกมา
แล้วใครเลือก รัฐบาล ก้อพวกเราไง

ผมไม่เคยคาดหวังอะไรเลย ไม่ว่า รัฐบาลชุดไหนครับ พึ่งตัวเองมาตลอด

ขอโทษที ไปแล้วนะ ขอทำงานก่อน

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 8 April 2011 - 16:50 #276244 Reply to:276241

เกร็ดที่ควรรู้

รธน.ปี50 ผ่านการร่างฯ โดยสนช. ที่"แต่งตั้ง" ขึ้นมาโดยคณะกรรมการของรบ.ทหารแต่เพียงผู้เดียว และการลงมติรับร่างฯ กระทำโดยประกาศพรก.ฉุกเฉินเกือบทั่วประเทศ และมีประกาศ"ห้าม"เปิดการปราศรัยหรือให้ข้อมูลโต้แย้งตรงข้ามกัน

ไม่เห็นมีประชาชนหรือพวกเรา มีสิทธิ์เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ตอนไหนเลยครับ? ผลลงมติออกมาก็เฉียดฉิว ทั้งๆที่ห้ามคนออกมาปราศรัยโต้แย้งด้วยแล้วนะ

By: polaromonas
ContributorWindows PhoneWindows
on 8 April 2011 - 16:52 #276246 Reply to:276244

มีปุ่มกด Like ให้คุณ Fourpoint มั๊ยเนี่ย โดนใจมากๆ (ความเห็นอื่นๆในข่าวนี้ด้วย)

By: xxxooo
Windows PhoneWindowsIn Love
on 8 April 2011 - 17:03 #276252 Reply to:276244

ผมรับ รธน ฉบับนี่้ เพราะ คำขู่ที่ว่า ถ้าไม่รับ รบ.ทหาร จะอยู่ อีก ยาวๆ + มันสามารถแก้ไข ได้ในอนาคต (ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย)

By: lawender
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 8 April 2011 - 17:09 #276255 Reply to:276241

ผมไม่ได้เลือกรัฐบาล
ทั้งรัฐบาลนี้และรัฐบาลที่ออกพรบ.นี้ก่อนหน้าครับ (เค้าขับรถถังออกมา แล้วก็ตั้งกันเอง)
และเท่าที่ทราบ รัฐบาลปัจจุบันนี้ ก็ไม่มีพรรคใดเลยที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเป็นอันดับ 1

สรุป ผมต้องยอบรับเพราะอะไรครับ??

ปล. อยากให้คุณ save ความเห็นคุณไว้ดีๆแล้วอีก 4-5 ปีข้างหน้า หยิบมาอ่านอีกรอบนะครับ

By: zerocool
ContributoriPhoneAndroid
on 8 April 2011 - 18:16 #276297 Reply to:276225
zerocool's picture

มาตรา 113 ครับ


That is the way things are.

By: billion
ContributoriPhoneAndroid
on 8 April 2011 - 19:34 #276316 Reply to:276297

+100

By: gudgee
iPhoneAndroidWindows
on 19 April 2011 - 19:22 #279842 Reply to:276225
gudgee's picture

ลากตั้งเข้ามา จะให้เหตุผลอย่างไรมันก็ไม่เข้าท่าหรอกครับ

อย่างที่เค้าบอกนั่นแหละ เลือกตั้งไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด แต่มันเลวน้อยที่สุดครับ

ถ้าไม่หัดล้มเหลวกับการเลือกตั้ง เราจะไม่โตชักที และจะมีคนที่รอเวลามาเลือกให้อยู่เนืองๆครับ

By: expextoz
In Love
on 8 April 2011 - 14:55 #276172

Fail

By: xxxooo
Windows PhoneWindowsIn Love
on 8 April 2011 - 14:56 #276175

การเพิ่มโทษ ลามก อนาจาร ผมว่ามีไว้เพื่อ บดบัง เป้าหมายที่แท้จริง ของ การควบคุม เว็ปไซต์มากกว่า

By: pines
Blackberry
on 8 April 2011 - 15:00 #276178 Reply to:276175

ลับ ลวง พราง เข้าขั้น ๆ

By: pookman
Windows PhoneAndroidWindows
on 8 April 2011 - 15:13 #276176
pookman's picture

ต่อไป admin คงหาช่องโหว่ของระบบตัวเองไม่ได้เพราะผิดกฎหมาย (ห้ามครอบครองเครื่องมือในการเจาะระบบ)

ผลคือโดนเจาะง่ายกว่าเดิมเพราะไม่ได้ทดสอบระบบ

ถ้าผ่านแล้วมีใครได้ประโยชน์บ้าง???

By: eol
Android
on 8 April 2011 - 14:59 #276177
eol's picture

แร๊งงงงงงงงงงงงงงงงง

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 8 April 2011 - 15:00 #276179
Perl's picture

ข้อ 4 รวมไปถึง Torrent ด้วย..

ขนาดในหน่วยงานราชการมันยังมีเลย ไอ้ uTorrent เนี่ย
คนร่างกฏหมายเอาเด็กจบใหม่มาร่างหรือไงฟระ..

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 8 April 2011 - 15:01 #276180 Reply to:276179
lew's picture

ผมเชื่อว่า "ดร. เลยทีเดียว...."


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: pookman
Windows PhoneAndroidWindows
on 8 April 2011 - 15:15 #276184 Reply to:276180
pookman's picture

+100

ดร. เท่านั้นที่กล้าทำ

By: qute on 8 April 2011 - 16:20 #276221 Reply to:276180

ความเชื่อมักหนักแน่นกว่าความจริงเสมอ

By: juliusds
AndroidUbuntuWindows
on 19 April 2011 - 10:38 #279559 Reply to:276221
juliusds's picture

ดร ส่วนมากไม่รู้จัก torrent สินะ

By: nuclearlab
In Love
on 8 April 2011 - 15:13 #276183 Reply to:276179
nuclearlab's picture

ร่างเอาไว้ก่อน แต่เลือก action เป็นเฉพาะกรณีที่ต้องการได้ครับ อิๆๆๆ

By: xxxooo
Windows PhoneWindowsIn Love
on 8 April 2011 - 15:48 #276197 Reply to:276183

แปลว่า กฏหมาย ใช้ได้ กับ บางคน สินะครับ

By: pines
Blackberry
on 8 April 2011 - 15:57 #276201 Reply to:276197

เท่าที่ผ่านมาคนบังคับใช้กม. เช่น ตำรวจก็แสดงให้เห็นกันอยู่เรื่อย ๆ

By: beersonic
AndroidWindows
on 8 April 2011 - 16:43 #276238 Reply to:276201

เหมือนที่เห็นตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนศรเป็นปกติรึเปล่า?

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 8 April 2011 - 17:40 #276277 Reply to:276238
mr_tawan's picture

เขาทำหน้าที่น่า ไม่มีใครอยากเสี่ยงตายหรอกครับ (ขับรถย้อนศรนี่น่ากลัวโคตรเลยนะ)

แต่กฎหมายนี่ขึ้นอยู่กับผู้บังคับใช้กฎหมายแหละครับ ซึ่งก็มีการเลือกปฎิบัติ เช่น ... รถกว่าครึ่งที่ออกจาก CWP แล้วตรงขึ้นราชประสงค์อยู่ผิดเลน ไปอยู่เลนกลางซึ่งเป็นเลนของรถที่วิ่งสวนเข้ามา แต่ก็ไม่เห็นมีใครไปจับเลย (ทำผมเดือดร้อนเพราะผมเข้า CWP ลำบากขึ้นนะ) ถ้าตร.ไม่เลือกปฎิบัติรถกลุ่มนี้ควรโดนใบสั่งกันยกกลุ่มครับ แต่ก็ไม่มีใครโดนเพราะมันเยอะเกิน ก็เข้าข่ายเลือกปฎิบัตินะ

ขนาดหน้า สนง.ตำรวจแห่งชาติแท้ ๆ ยังมีการกระทำผิดเลยครับ องค์กรณ์นี้น่าสิ้นหวังจริง ๆ 555+

ปล. นอกประเด็นแต่อยากบ่น ขออภัยถ้าทำให้รำคาญ


 • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: billion
ContributoriPhoneAndroid
on 8 April 2011 - 19:38 #276317 Reply to:276238

คือถ้าตำรวจขี่รถย้อนศรเพราะเรื่องฉุกเฉินอันนี้ผมเข้าใจนะ แต่ไอ้ที่ผมไม่เข้าใจ คือตรงที่มันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไร ทำให้มองว่าตำรวจมักง่าย ราวกับว่าตำรวจอยู่เหนือกฏหมาย

By: collection
iPhoneWindows PhoneWindows
on 8 April 2011 - 16:09 #276208 Reply to:276197

คนที่เป็นคนดูแลกฏนี่ล่ะครับที่ทำผิดเสียเอง

By: mednoon on 8 April 2011 - 22:08 #276342 Reply to:276179

เปลี่ยนจากเด็กจบใหม่เป็น ผู้ไม่มีประสบการณ์ตรง จะดูดีขึ้นเยอะนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น รอดู พรบ ตัวเต็มๆ ก่อนดีกว่า

By: panther
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 8 April 2011 - 15:48 #276198
panther's picture

อยากรู้ว่าคนออก หรือผ่านกฎหมายเนี้ย มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี่แค่ไหน

By: soginal
AndroidIn Love
on 8 April 2011 - 15:53 #276199
soginal's picture

ร่างไว้ให้ครอบจักรวาล แล้วเลือกใช้แต่สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ และบังคับใช้เฉพาะกับคนที่คู่ควร
อาาาาา... ช่างพิถีพิถันยิ่งนัก ดร. เลยทีเดียว

By: billion
ContributoriPhoneAndroid
on 8 April 2011 - 19:39 #276318 Reply to:276199

เอ...อย่างงี้มันเข้าข่าย double standard รึป่าวครับ

By: MaDCraZy
AndroidWindows
on 8 April 2011 - 16:05 #276206
MaDCraZy's picture

ถ้าผมมีคลิปนักการเมืองที่การกระทำการลามกอนาจารกับเยาวชนอยู่ครอบครอง

ผมกับนักการเมือง ใครจะโดนโทษหนักกว่ากันครับ

By: platalay
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 8 April 2011 - 16:11 #276212 Reply to:276206

คุณผิดแล้วนักการเมืองรอด

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 8 April 2011 - 16:15 #276215 Reply to:276206
Perl's picture

ว่ากันตามกฏหมู่ก็คุณนะหล่ะครับ..

By: MaDCraZy
AndroidWindows
on 8 April 2011 - 16:16 #276216 Reply to:276206
MaDCraZy's picture

คิดแล้วน่าเศร้าใจ...

By: qute on 8 April 2011 - 16:22 #276222 Reply to:276206

ลองทำดูเลยครับ จะได้รู้ว่าผลการตัดสินจะเป็นอย่างไร มัวเดาๆ แบบปักธงเข้าข้างตัวเองมันไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกครับ

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 8 April 2011 - 16:31 #276230 Reply to:276222
Perl's picture

ให้คุณลองเอาไหมครับ เด๋วส่งคลิปไปให้ครับ :P
ไม่ทำตัวแอ๊บแบ๊วเราก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ว่าเราจะโดนตัดสินกันยังไง (โดยเฉพะสิ่งที่จะปรากฏลงมาให้เราเห็นบนหน้าสื่อ..)

By: qute on 8 April 2011 - 19:33 #276314 Reply to:276230

ผมจะเอามาทำไมครับ ในเมื่อมันไม่ใช่เรื่องที่ผมสนใจหรืออยากรู้ :)

By: Funbari on 8 April 2011 - 16:37 #276232 Reply to:276222
Funbari's picture

แบบนี้น่าจะเข้าข่าย ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำผิดนะครับ....

By: qute on 8 April 2011 - 19:33 #276315 Reply to:276232

เดาได้ตามสบายครับ หนูน้อย "ฟันบารี่" (ไม่รู้ว่าพิมพ์ถูกหรือเปล่า)

By: Funbari on 9 April 2011 - 03:43 #276424 Reply to:276315
Funbari's picture

ต้องเดาอะไรด้วยหรอครับ?

By: Thaina
Windows
on 9 April 2011 - 00:10 #276386 Reply to:276206

ประเทศนี้ศาลไปประชุมลับ เส้นเด็กเข้ารับตำแหน่ง ตั้งธงตัดสิน คนที่เผยแพร่คลิปโดนล่า ส่วนคนในคลิปยังสุขสบายดี

ไม่น่าถามนะครับ

By: platalay
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 8 April 2011 - 16:09 #276209

อยากเห็นหน้าคนร่าง

By: Aphorist
AndroidUbuntuWindows
on 8 April 2011 - 16:10 #276210
Aphorist's picture

ประเด็นตรง Admin รับโทษเท่ากับ ผู้กระทำผิดนี่สิครับ

By: platalay
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 8 April 2011 - 16:28 #276228 Reply to:276210

เรื่องผู้ดูแลกระทำผิดแล้วรับโทษ 1.5 เท่านี่ผมเห็นด้วยนะ และควรใช้กับทุกวิชาชีพด้วย ตำรวจ,ทหาร,ทนาย,นักการ(กิน)เมือง ฯลฯ
แต่ผู้ดูแลรับโทษเพราะผู้ใช้บริการนี่ผมไม่เห็นด้วยอย่างแรงกล้าสุดความสามารถ สามารถยัดคดี กลั่นแกล้งได้ง่ายมากๆ

By: joomla
iPhoneUbuntu
on 8 April 2011 - 17:50 #276283 Reply to:276210
joomla's picture

ถ้าโดนแกล้งนี่ซวยเลย

เมื่อวานดูข่าวจับแพะของเจ้าหน้าที่ไทยโดยไม่ตรวจสอบรายละเอียด คนบริสุทธิ์ติดคุกฟรีไปเกือบ 6 เดือน จนบัดนี้อยู่ในขั้นตอนฟ้องกลับ แต่ดูแล้วไม่กระดิก

By: platalay
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 8 April 2011 - 18:53 #276313 Reply to:276283

แพะโดนประหารชีวิตยังมีมาแล้วเลย

By: pittaya
WriterAndroidUbuntuIn Love
on 9 April 2011 - 01:11 #276396 Reply to:276313
pittaya's picture

คนผิดก็ยังลอยนวลอยู่


pittaya.com

By: champjss
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 8 April 2011 - 16:40 #276236
champjss's picture

แค่มีมีดไว้ในบ้านก็ผิดแล้ว เยี่ยมไปเลย...

By: beersonic
AndroidWindows
on 8 April 2011 - 16:46 #276240

หิ้วกฎหมายฉบับนี้ ไปค้นบ้าน สส สว ดีกว่า ว่ามีคลิปโป๊เด็กป่าว หาได้ง่ายๆ ใน recycle bin

By: absulation
AndroidWindows
on 8 April 2011 - 17:08 #276254
absulation's picture

แบบนี้ admin หนี้เข้าป่าดีกว่า - -"

By: joomla
iPhoneUbuntu
on 8 April 2011 - 17:49 #276282 Reply to:276254
joomla's picture

+1 หรือทำแบบไม่มีตัวตน เป็นใครที่ไหนไม่รู้

By: lawender
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 8 April 2011 - 17:13 #276258

เพื่อนผมสมัยเรียนมหา'ลัยเคยพูดว่า

"คอมพิวเตอร์เครื่องไหนไม่มีรูปโป๊หนังโป๊เก็บไว้ในเครื่อง ถือว่าเสียชาติเกิดมาเป็นคอมพิวเตอร์มาก"

ผมยังจำประโยคนี้ฝังใจ และพยายามอยู่เสมอที่จะไม่ให้คอมพิวเตอร์ผมเสียชาติเกิดครับ (ฮา)
จึงขอค้านพรบ.ซังกะบ๊วยนี่เต็มที่

ปล. หวังว่าผมกำลังฝันไปว่าเราอยู่ประเทศคอมมิวนิสต์นะครับ

By: billion
ContributoriPhoneAndroid
on 8 April 2011 - 19:42 #276319 Reply to:276258

555555 เพื่อนคุณคิดได้ไงเนี่ย ขั้นเทพเลยทีเดียว

By: b0ner
iPhoneAndroidUbuntu
on 8 April 2011 - 17:15 #276262
b0ner's picture

クソだ

By: linkinpark
Windows PhoneAndroidWindowsIn Love
on 8 April 2011 - 17:18 #276263
linkinpark's picture

เข้ามาดู

By: mementototem
ContributorJusci's WriterAndroidWindows
on 8 April 2011 - 17:26 #276269
mementototem's picture

อ่านแล้วงงนิด ๆ

ถ้าผู้ดูแลเป็นผู้กระทำผิดเสียเอง จะโดน 1.5 เท่า

แล้วถ้าผู้ดูแลบอกไม่ให้ทำ (และตัวเองไม่ทำ) แต่ปล่อยปะละเลย (แบบตั้งใจ และไม่ตั้งใจ) ปล่อยให้มีผู้กระทำผิดในเว็บล่ะ แบบนี้นับว่า ผู้ดูแลกระทำผิดไหม?


Jusci - Google Plus - Twitter - FSN

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 8 April 2011 - 17:43 #276279
mr_tawan's picture

ได้เวลาเข้ารหัส HDD แล้วล่ะ (เอาคีย์สัก 1024bit ดีมั้ย ?? ... ทำได้มั้ยหว่า ?)


 • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: botansk128
iPhoneSymbian
on 10 April 2011 - 01:29 #276612 Reply to:276279

เข้าขนาดนั้นผมว่าตัวเองแหละที่จะเข้าไม่ได้

By: joomla
iPhoneUbuntu
on 8 April 2011 - 17:48 #276281
joomla's picture

เวรแล้วไหมล่ะ

แบบนี้เวบโหลดเสร็จแน่ๆ

By: netfirms
iPhoneAndroidWindows
on 8 April 2011 - 17:51 #276284
netfirms's picture

เหอๆ เดี๋ยวจะส่งอีเมลใส่รูปโป๊ไปให้พวกนักกินเมืองแล้วแจ้งตำรวจจับ ดูดิ๊จะใช้ได้จริงอ๊ะเปล่า

By: iStyle
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 8 April 2011 - 17:58 #276287
iStyle's picture

งั้นตรวจคอมรัฐสภาก่อนเลยครับ


May the Force Close be with you. || @nuttyi

By: joomla
iPhoneUbuntu
on 8 April 2011 - 18:07 #276292
joomla's picture

ก่อนหน้านี้เห็นประเทศอะไรไม่รู้ คุมเข้มซะจนแอบดีใจว่าประเทศไทยไม่เป็นแบบนั้น ถ้าคิดจะบี้กันให้แหลกคามือจริงๆ แค่อัพอะไรหรือแอบแฮคแล้วเอาของลับไปวางไว้ ตายยกพวง

By: AMp
In Love
on 8 April 2011 - 18:40 #276305

TrueCrypt จงเจริญญญญญญญ

By: sunback
Contributor
on 8 April 2011 - 23:37 #276375 Reply to:276305
sunback's picture

+Hidden TrueCrypt Volume ถ้าหาเจอก็ยอมรับโทษ 1.5 เท่า ;P

By: ds2kGTS
ContributorAndroidSymbianUbuntu
on 9 April 2011 - 12:33 #276475 Reply to:276305
ds2kGTS's picture

+1 สำหรับ TrueCrypt & Bitlocker

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 9 April 2011 - 13:38 #276477 Reply to:276305

กลัวแต่ว่า เขาจะตีความว่าโปรแกรม Truecrypt เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมที่ใช้เพื่อการเจาะระบบด้วยน่ะซี เพราะไว้ซ่อน file ผิดกฎหมายได้ นิยามคลุมเครือ ตีความเหมารวมได้หมด -_-"

By: TAXZe
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 8 April 2011 - 18:46 #276309

กฏพาลนี่หว่า - -"

By: seedbasic
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 8 April 2011 - 18:47 #276310
seedbasic's picture

กาก ( ขอแรงสักวันครับ เบื่อการเมือง)

By: Izen on 8 April 2011 - 18:52 #276312

พรบ. ยังพอเข้าใจได้ว่าอะไร ทำไม ยังไง คือมองในแง่ดีไว้ก่อน แต่อ่านความเห็นบางอันแล้วหงายเงิบ
มันสำคัญมากที่ระบบนี้อยู่ได้เพราะ "เราทุกคน" นี่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องการยอมรับหรือไม่ยอมรับนะครับ
และการถกปัญหากับการอยากเอาชนะมันคนละเรื่องกัน

อย่างไรก็อย่างนั้นครับ

By: TOTEETIME on 8 April 2011 - 20:01 #276323

ออกกฏหมายเพิ่มโทษ และควบคุมวิชาชีพอื่น มากขึ้นเรื่อยๆ เช่น พรบ.หมอและพยาบาล
ซึ่งมันจะดีหรือไม่ดี ขอยกไว้ไม่พูดถึงให้แต่ประเด็นมากไป

แต่สนใจเรื่องกลุ่มคนออกกฏหมาย ไม่ออกกฏหมายมาควบคุมพวกเดียวกัน
โดดงานแต่ได้เงินเดือนขึ้น T_T

By: ipats
ContributorNOOBIn Love
on 8 April 2011 - 20:05 #276324

กำละ ในเครื่องมีรูปโป้เด็กอยู่ เพราะเมื่อตอนบ่ายมีเมล์ลิงค์แจ้งมา เลยต้องกดเข้าไปดู มันต้องติดอยู่ใน cache แหงๆ Y-Y

(ตอนนี้กำลังชำใจ เว็บโดนแบนโดเมน ไร้วี่แววจากซัพพอร์ท... Y-Y)


iPAtS

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 8 April 2011 - 20:12 #276325

วันๆอยู่กับห้องแอร์มากไปรึป่าว สมองเลยฝ่อแบบนี้? สาหัสพอๆกันกับพวกนักวิชาเกินทีเดียว

By: Tarlabgab
Android
on 8 April 2011 - 20:15 #276326
Tarlabgab's picture

ลองมีกันทุกคนไม๊ครับ เก็บไว้ใน recycle bin แกล้งทำเกรียนว่า empty ไม่เป็น ลองดูว่าจะหาคุกพอขังไม๊
เชื่อว่าคนไทยเกิน 1 ล้านคนมีคลิปบ้างอะไรบ้าง

By: xxxooo
Windows PhoneWindowsIn Love
on 8 April 2011 - 21:01 #276333 Reply to:276326

ผมไม่กลัวเค้าจะจับทุกคนหรอกครับ กลัวโดนแกล้ง กล้วโดนจับเป็นบางคน มากกว่า

By: angel13th
Android
on 8 April 2011 - 20:23 #276327
angel13th's picture

คำว่า "น่าจะ" นี่มันกว้างมากเลย แล้วคำว่า "ข้อมูล" นี่ตีความว่าอย่างไร ซอฟท์แวร์ถือว่าเป็น "ข้อมูล" ด้วยหรือไม่ แล้วแบบนี้ address book ในมือถือ จะถือว่า "น่าจะ" ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือไม่ เพราะเราสามารถใช้ข้อมูลใน address book ไปก่อกวน หริอสร้างความเดือดร้อนได้

By: aomnaruk
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 8 April 2011 - 21:58 #276338 Reply to:276327

ทำให้ให้มันกำกวมเข้าไว้ เวลาใช้จะได้ก็ตีความเข้าข้างตัวเองได้ง่ายๆหน่อย


~ความกลัวทำให้เสื่อม~

By: TeamKiller
ContributoriPhone
on 8 April 2011 - 21:55 #276336
TeamKiller's picture

ถ้า Clip ไม่ใช่ เยาวชน หรือ เด็ก ก็ไม่ผิดใช่เปล่า

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 8 April 2011 - 22:19 #276348 Reply to:276336
Perl's picture

ถ้าไม่ใช่เยาวชนไม่น่าจะผิดครับ

แต่ผิดที่ไม่เอามาแบ่งครับ ฮา..

By: ko01
Android
on 9 April 2011 - 09:00 #276443 Reply to:276336

อ้อ เป็นอย่างนี้นี่เอง

By: mednoon on 8 April 2011 - 22:05 #276341

อ่านเสร็จ อยากบอกว่า ขึ้นเงินเดือนให้ admin หน่อยเหอะ นะ นะ

By: mednoon on 8 April 2011 - 22:12 #276343

ถามนิดนึงนะ ถ้ามีคนมา hack ระบบคุณ admin ตาม พรบ ฉบับนี้ ผิดเท่ากับ hack ระบบ ใช่ป่ะครับ ผมยัง งง อยู่

By: devper
iPhoneWindows PhoneAndroid
on 8 April 2011 - 22:17 #276346

ก็ดีครับ จะได้ดัดสันดานแย่ๆ ของคนเล่นเน็ตให้ดีขึ้น
เท่าที่อ่านดู คนดีๆ ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรกับกฎหมายนี้เลย
ส่วนเรื่องรูปโป๊นี่ ผมว่าเขาคงไม่บังคับขนาดว่าใครมีในคอมแล้วต้องติดคุก 6 ปีหรอกครับ ถ้าทำจริงคงน่าขำ และคุกคงมีไม่พอขัง (น่าจะเอาผิดคนโพสมากกว่า ยิ่งไม่มีผู้เสียหายตัวจริงแจ้ง เจ้าหน้าที่ก็คงไม่สามารถจับได้หรอกครับ ถึงเห็นทนโท่ก็เถอะ)

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 8 April 2011 - 23:26 #276368 Reply to:276346
McKay's picture

มันไม่เกี่ยวกับดัดสันดานเลยครับ มันเกี่ยวกับว่าหากจะเอาผิดอะไรกับคนๆนึง ไม่ว่าคนๆนั้นจะผิดหรือจะถูก (ถ้าไม่มีเงิน)ก็กลายเป็นคนผิดอยู่ดี

จะเห็นว่ากฎหมายหลายอย่างในปัจจุบัน ไม่ได้มีขึ้นเพื่อความเป็นธรรมของสังคม แต่มีขึ้นเพื่อ'ควบคุม'บุคคลทั่วไป(ที่ทำงานหากิน) จากบุคคลที่คิดว่าตัวเองดีเลิสต่างหาก

บุคคลธรรมดาจะป้องกันตนเองจากกฎหมายที่ล่อแหลมแบบนี้อย่างไรครับ? ในอดีตก็มีกลุ่มบุคคลใช้กฎหมายเพื่อรีดไถคนอื่นมาตั้งนานแล้ว เช่น ลง mp3 เสร็จให้ตำรวจมาจับ?

กฎหมายที่ดีต้องรอบคอบและรัดกุม การออกกฎหมายเกรียนๆมาเพื่อแค่ให้ตัวเองมีผลงานนี่ดูจะไร้สติ และขาดความเป็นบุคคลผู้มีความรู้ไปหน่อย - หรือกระทรวง ICT เป็นกระทรวงที่รวบรวมผู้ไม่มีความรู้มาตั้งแต่แรกแล้ว? เห็นทำงานเป็นอย่างเดียวคือควบคุม แต่ไม่เคยทำงานด้านพัฒนาเพราะทำไม่เป็น สินะ สินะ?


In Soviet Warcraft, Argus comes to you.

By: btxxxx
AndroidWindows
on 8 April 2011 - 23:29 #276369 Reply to:276346

อ่านที่เค้าพิมพ์กันข้างบนสิครับ กฎหมายอื่นก็เคยเห็นกันมาแล้ว เปิดดิกลงโทษก็มีกันมาแล้ว (พอฝ่ายตัวเอง เปิดดิกอีกเล่ม) หรือคุณเห็นพวกร้านเกมไหม? เค้ายอมเสียเงินจ่ายลิขสิทธิ์วินโดวส์ ยอมเสียลิขสิทธิ์เกม เจอพวกส่งคนมาเล่นเน็ตแล้วโหลดเพลงมาไว้ในเครื่อง แล้วเรียกตัวรวจมาจับไถเงินน่ะ

วันก่อนฟังข่าวตัดสินโทษเจตนาฆ่าให้จำคุกตลอดชีวิต แต่จำเลยสารภาพเลยลดโทษเหลือจำคุก 30 ปี ก็สงสัยอยู่ว่าชีวิตคน (เด็ก) นี่มันมีค่าแค่นั้นเหรอ?

By: TeamKiller
ContributoriPhone
on 8 April 2011 - 22:24 #276352
TeamKiller's picture

กด Share แล้วกด share ขึ้น

There was an error posting this item.

ทำไม share ไม่ได้อะครับ

Like ยังขึ้นหน้า Wall เลย

By: mk
FounderAndroid
on 9 April 2011 - 11:49 #276470 Reply to:276352
mk's picture

เราใช้ปุ่มมาตรฐานของ Facebook ไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษครับ

By: Thaina
Windows
on 9 April 2011 - 20:41 #276524 Reply to:276352

เห็น Facebook บ่นๆ ว่าจะปิด Share แล้ว

เพราะกด Like ก็ขึ้น Wall เหมือนกัน

By: tanapon000 on 8 April 2011 - 22:58 #276362
tanapon000's picture

ไปค้นบ้าน คนร่างก่อนเลยละกัน

By: aeke88
iPhoneAndroid
on 8 April 2011 - 23:09 #276364
aeke88's picture

มองวิกฤติเป็นโอกาส

พนักงานตัวน้อยๆ : "ขึ้นเงินเดือนให้ด้วยนะ เนี่ยกฏหมายใหม่ออกแล้ว พวกผมเสี่ยงกว่าเดิมอีกนะ"

เจ้านาย : "ไอ้..."

By: iStyle
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 8 April 2011 - 23:53 #276380
iStyle's picture

เอ้อเดี๋ยว พึ่งคิดได้
รูปผมนอนแก้ผ้า(รวมถึงน้องสาว) ตอนอายุก่อนขวบจะโดนจับมั้ยอะ?

แล้วรูปเด็กโป๊ที่ผมมีอยู่เค้าจะรู้ได้ไงว่าตอนถ่ายอายุเท่าไหร่(ไม่ได้หมายความว่ามี= =')


May the Force Close be with you. || @nuttyi

By: massacre
AndroidUbuntu
on 9 April 2011 - 00:46 #276392

ถ้าเผยแพร่ข้อมูลที่ 18+ และผู้เสียหายไม่ฟ้อง (เช่น av japanese 18+) ก็จะไม่มีความผิดหรือเปล่า

By: xxxooo
Windows PhoneWindowsIn Love
on 9 April 2011 - 01:49 #276411 Reply to:276392

ถ้าส่วนที่เป็น อาญา เข้าใจว่า อัยการ จะเป็นผู้ฟ้องให้

By: LazarusSP1
ContributoriPhone
on 9 April 2011 - 01:14 #276398
LazarusSP1's picture

ถ้า Facebook ตั้งในไทย มาร์ค คงโดนขังยาว ตลอดชีวิตหละครับ

By: netfirms
iPhoneAndroidWindows
on 9 April 2011 - 02:03 #276415
netfirms's picture

เช่า VPS เมืองนอกใช้ก็ได้ฟะ

By: Kizz
AndroidWindowsIn Love
on 9 April 2011 - 11:02 #276456
Kizz's picture

กฏหมายไทยศักดิ์สิทธิ์จริงป่าว???

ไอ้พวกที่ไล่เผาบ้านเผาเมือง ยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในสภาเลยคับ

By: Iterator
Android
on 9 April 2011 - 11:43 #276468 Reply to:276456

จับได้หรือยัง ชุดดำ?

By: Thaina
Windows
on 9 April 2011 - 20:42 #276525 Reply to:276456

กฏหมายไทยศักดิ์สิทธิ์จริงรึเปล่า คนทำรัฐประหาร ยังอยู่สุขสบายเพราะฉีกรัฐธรรมนูญ

By: mxpx
iPhoneAndroidUbuntu
on 9 April 2011 - 11:08 #276457
mxpx's picture

เตรียมลบ command Prompt + Telnet + Terminal + ftp ทิ้งได้เลย
หากข้อ 4 มีจริงๆ ฮ่าๆๆ เข้าข่ายเครื่องมือเจาะระบบ

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 9 April 2011 - 15:24 #276494 Reply to:276457
Perl's picture

ผมตกงานกันพอดี.. = ="

By: le-phather
iPhoneUbuntu
on 9 April 2011 - 12:07 #276471
le-phather's picture

อ่านข่าวนี้แล้ว สะเทีอนใจครับ
แต่ไม่ขอพูดอะไรละกัน

By: Iterator
Android
on 9 April 2011 - 12:31 #276472

ผมจะลองถอดรหัส ร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยกระบวนการออกแบบ และเหตุผลเบื้องหลัง

 1. กฎหมายฉบับนี้ ออกมาในจังหวะที่ ประเทศนี้กระบวนการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อหลัก ความเชื่อหนึ่ง
  ซึ่งเกิดจากข้อมูลชนิดที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้ในอดีต ถูกเผยแพร่ได้ เพราะสื่อที่เนื้อหาสามารถูกควบคุมแบบรวมศูนย์ได้ หมดยุคในการผูกขาดแล้ว
  ซึ่งจุดเปลี่ยนแปลงเกิดจากการมาถึงของยุค internet โดยเฉพาะยุคที่สองเป็นต้นมาที่ user-generated content
  ประกอบกับ เหตุการณ์ภายในประเทศที่เกิดขึ้นในหลายปีนี้ล้วนทำให้ผู้คนเกิดความสงสัยที่หลายคนไม่เชื่อใน
  คำอธิบายที่มาจากทางการ

 2. กฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อ จัดการ กับสถานการณ์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อ ค้ำยัน ระบบเดิม ๆ ให้คงอยู่
  โดย ออกแบบให้เกิดการบังคับใช้ความหวาดกลัว ที่ได้ผลมากกว่าเดิม กล่าวคือ แต่เดิม เน้นบังคับใช้ความหวาดกลัว
  ไปที่ ผู้ใช้ปลายทาง โดยพยายามให้โทษทางกฎหมายข่มขู่ คุกคาม เพื่อหวังให้ผู้ใช้รายย่อย ปิดปากตัวเอง
  แต่อย่างไรก็ตาม ในสภาพความเป็นจริง การบังคับใช้กฏหมายฉบับนี้มีปัญหา (ตามเจตนารมณ์ซ่อนเร้น) เนื่องจาก อำนาจเหล่านี้ ยิ่งใช้ก็ยิ่งเสื่อม กล่าวคือ ถ้ามีคนเริ่มแตกแถว และต้องบังคับใช้อำนาจเหล่านี้จริง ย่อมสร้างภาพให้กฎหมายเหล่านี้เกิดการต่อต้าน การต้องดำเนินคดีเหล่านี้มากขึ้น จะทำให้เกิดภาพบุคคลธรรมดา ๆ ที่แสดงออกอย่างบริสุทธิใจ ถูกดำเนินคดี ซึ่งจะทำให้สื่อนำไปตีแผ่ และยกเป็นกรณี ซึ่งสุดท้ายจะตกเป็นที่ตำหนิของสังคมโลก ซึ่งผู้มีอำนาจเหล่านั้นสนใจ
  ดังนั้นวิธีออกแบบให้เกิดความหวาดกลัวและสกัดกั้นเนื้อหาที่เป็นภัยต่อระบอบ คือการบังคับใช้ความหวาดกลัว ไปที่ผู้ดูแลระบบแทน ผู้ดูแลระบบส่วนใหญ่ ทำในฐานะอาชีพ ไม่ใช่ทำเพื่ออุดมการณ์ใด ๆ ดังนั้นจึงเป็นการง่ายที่จะดึงให้ผู้ดูแลระบบ จะถูกผนวกเข้าเป็นกลไก ในการกำจัดเนื้อหาเหล่านั้นแทน แม้เนื้อหาเหล่านั้นแท้จริงแล้ว ไม่ผิดกฎหมาย ก็จะถูก ความกลัวควบคุมให้ต้องลบ โดยเลือกจะตีความอย่างกว้างที่สุด (ในขณะที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ของการคงเนื้อหาที่ไม่ผิดกฎหมายจากการเผยแพร่) ดังนั้นผู้ดูแลระบบจะเลือกที่ ไม่เสี่ยง ไม่อยากมีปัญหา ก็ลบทิ้งความเห็นที่ตนเองคิดว่าไม่ถูกใจต่อฝักฝ่ายของทางการเสียให้หมด

 3. โทษมีการครอบคลุมไปถึงการมีครอบครองของสำเนา เพื่อต้องการกำจัดการเผยแพร่ ข้อมูลบางอย่างซึ่งเป็นภัยต่อระบอบการบุกยึดตรวจค้น และดำเนินการจะถูกใช้ หวังให้เกิดความกลัวมากกว่าที่จะบังคับใช้จริง และการบังคับใช้หวังให้เกิดในวงกว้างกว่าเดิม แม้จะทำการ
  download ไฟล์ที่มีเนื้อหาเป็นภัยต่อระบอบมาจากเวปไซต์ฝากไฟล์ในต่างประเทศ (ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจกฎหมายไทย) ลงมาในเครื่องก็จะมีความผิดทันที ดังนั้นผู้ที่หวาดกลัวก็จะเลือก ไม่โหลดมาอ่าน
  (จริง ๆการอ่านจากเวป แล้วมีการสำเนาลงใน cache ก็ถูกมองว่ามีความผิดได้ ดังนั้นข้อนี้อาจถูกบังคับให้ ห้ามเข้าเวปที่อาจจะมีเนื้อหาเหล่านั้นได้ด้วย ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการใด ๆ เช่น vpn ซึ่งการตีความอย่างกว้างนี้อาจถูกนำมาใช้เป็นกรณี ๆ เช่นเขาอยากเล่นงานคุณ เขารู้ว่าคุณสร้างเนื้อหาที่เขาไม่ถูกใจ แต่ยังอยู่ในเส้นที่กฎหมายจัดการไม่ได้ แต่คุณอาจจะเคยเข้าเวปเนื้อหาที่มีเนื้อหาที่ไม่ถุกใจ และล้ำเส้นกฎหมาย ดังนั้นถ้าเขาเห็นคุณใช้ vpn เขาสามารถคาดเดาเวลาและขออำนาจศาลตรวจค้นได้ ซึ่งจะพบ cache สำเนาไฟล์ได้โดยง่าย ถ้าไม่ได้มีการลบก่อน)

 4. organ ใหม่ ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นการนำภาษี ไปใช้ในการค้ำยันระบอบ ได้อย่างถูกต้อง แบบอำพรางและซ่อรเร้น โดยใช้หัวข้ออื่น ๆ เช่นภาพลามกเด็ก การละเมิดลิขสิทธิ์ digital content เป็นสิ่งบังหน้า แต่แท้จริงแล้ว เราสามารถดูจากน้ำหนักการทำงานได้ว่า องค์กรณ์เหล่านี้ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมีเป้าหมายใดเป็นเป้าหมายหลัก

By: gudgee
iPhoneAndroidWindows
on 19 April 2011 - 19:06 #279834 Reply to:276472
gudgee's picture

อ่านขาด สุดยอดมากครับ ตอนนี้เค้ากลัวอินเตอร์เน็ตที่สุดแล้วครับ

By: -nu- on 19 April 2011 - 00:28 #279425

สรุปว่าควรแก้ไขประเด็นต่างๆให้ครอบคลุม สามารถเอาผิดได้จริง แต่ก็ไม่กระทบสิทธิต่างๆตามทีพูดกันมายังไงครับ

ผมเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นร่าง ยังสามารถแก้ไขได้นีครับ
เราก็น่าจะรวบรวมรายชื่อแล้วเสนอแก้ไขไปเลย

By: pines
Blackberry
on 19 April 2011 - 10:52 #279576 Reply to:279425

ปกติร่างจะไม่มีการแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ แต่จะแก้ไขในรายละเอียดปลีกย่อยที่ยังผิดพลาดและไม่สมบูรณ์ครับ

By: bahamutkung
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 19 April 2011 - 11:02 #279588 Reply to:279425
bahamutkung's picture

รัฐบาลพยายามดันร่างนี้เงียบๆครับ ทั้งๆที่มันกระทบกับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งหมดอย่างมาก


"With the first link, the chain is forged. The first speech censured, the first thought forbidden, the first freedom denied, chains us all irrevocably."

By: oun
Android
on 20 April 2011 - 10:44 #280079

อยู่ที่ผู้บังคับใช้กฏหมาย ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่...

ขอนอกเรื่องครับ
ผมคิดว่าที่ประเทศเราไม่สามารถผลิตเทคโนโลยีเพื่อใช้กันเองภายในประเทศได้
เพราะว่ายังจัดการกับเรื่องซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ไม่ได้ คนทั่วไปยังหาซื้อซอฟแวร์ดีๆได้ราคาถูก โดยไม่เห็นคุณค่า
ทำให้เราไม่คิดที่จะทำอะไรด้วยตัวเอง มีแต่ซื้อเทคโนโลยีฝรั่งเขาอย่างเดียวเลย

By: pines
Blackberry
on 3 May 2011 - 12:31 #284662 Reply to:280079

พัฒนามาก็ถูกละเมิด แล้วใครจะอยากพัฒนา อืม

By: ultimateohm
ContributorAndroidRed HatWindows
on 3 March 2012 - 15:27 #390543
ultimateohm's picture

..การครอบครองข้อมูลซึ่งมีลักษณะอันลามกที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชน..

รวมถึงเยาวชนด้วยหรือนี้ ว่าแต่มันหมายความว่าอายุเท่าไร และถ้าข้อมูลนั้นไม่ได้ระบุอายุจะโดนด้วยไหม

ระวัง กฎข้อนี้จะมีปัญหากับตัวเด็กหรือเยาวชนเอง เช่นถ้าเจ้าตัวเองถ่ายรูปตัวเองโป๊เอง


aka ohmohm