ภาพประกอบ: 
แนะนำองค์กร: 

โธธ มีเดีย (Thoth Media) เป็น Digital Marketing Agency ให้กับองค์ทั้งภาครัฐ เอกชน และงานภาคสังคม หลายแห่ง โดยเราเชื่อการใช้ social media ในการสร้างพลัง กลุ่มคน ชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการตลาด การประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.thothmedia.com
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 

ด้วยผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในวงการไอทีมากว่า 10 ปี ในธุรกิจเว็บไซต์ โทรคมนาคม เนื้อหาดิจิตัล รวมไปถึงธุรกิจแอนิเมชั่น กับผู้เชี่ยวชาญด้าน social media ทั้งด้านการเป็นที่ปรึกษา และด้านเทคนิค

เราเป็นทีมงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในการนำเสนอนวัตรกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้า และสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่มากขึ้นไปพร้อมๆกัน

ที่อยู่องค์กร: 

แผนที่บน Google Map

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
คุณสุ , suthalinee@thothmedia.com
Get latest news from Blognone