Tags:
Topics: 

ซูดานก็เป็นอีกประเทศหนึ่งในแอฟริกาเหนือที่ประชาชนกำลังประท้วงต่อต้านรัฐบาล ซึ่งก็รวมถึงการรณรงค์ออนไลน์ด้วย ล่าสุดสมาชิกรัฐสภาระดับสูงได้ออกมาประกาศเตือนว่า "กองกำลังไซเบอร์" ของรัฐบาลจะใช้ "นักรบไซเบอร์" (cyber jihadist) กวาดล้างผู้ต่อต้านให้หมด

ทั้งนี้ (ต่างจากประเทศใกล้เคียงอย่างอียิปต์และตูนิเซีย) ยังไม่เคยมีรายงานการติดตามจับกุมผู้ต่อต้านบนอินเทอร์เน็ตในซูดานแต่อย่างใด

ที่มา - Sudan Tribune

Get latest news from Blognone

Comments

By: aomnaruk
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 24 March 2011 - 20:20 #271769

~ความกลัวทำให้เสื่อม~

By: seedbasic
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 25 March 2011 - 09:45 #271877
seedbasic's picture

เมื่องไทย !!