Tags:
Node Thumbnail

Beluga โปรแกรมสนทนาแบบกลุ่มที่ประกาศว่าตัวเองเป็น "BBM for iPhone and Android!" ถูกยักษ์อย่าง Facebook เข้าซื้อกิจการแล้ว

ทีมงาน Beluga ประกาศว่าการขายกิจการครั้งนี้ไม่มีผลต่อตัวบริการ Beluga และจะยังให้บริการต่อไป ส่วน Facebook บอกจะเผยแผนการต่อ Beluga ในอีกไม่ช้า

การซื้อกิจการรอบนี้ยิ่งทำให้ข่าวลือ Facebook Phone หนักแน่นขึ้น และเราอาจเห็นระบบแชทบนมือถือที่แปะตรา Facebook กันในเร็วๆ นี้

ที่มา - TechCrunch, Beluga

Get latest news from Blognone

Comments

By: Ooh
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 2 March 2011 - 11:50 #264828

ไมเห็นเหมือน BBM เลยครับ WhatsApp เหมือนกว่าอีก รู้สึกว่ามันใช้ยากยังไงไม่รู้


Ooh

By: vtwifuvjt
AndroidUbuntuWindows
on 2 March 2011 - 15:32 #264898 Reply to:264828
vtwifuvjt's picture

+1 WhatsApp ดีกว่าครับ

By: nuclearlab
In Love
on 3 March 2011 - 08:08 #265125 Reply to:264828
nuclearlab's picture

เห็นด้วย พออ่านข่าวแล้วก็เลยหามาลงเมื่อวาน แต่ตอนนี้กำลังจะลบมันออกแล้วเพราะไม่รู้จะแชตกับใคร

By: BreMen
iPhoneWindows PhoneAndroid
on 2 March 2011 - 12:12 #264834
BreMen's picture

ซื้อ ซื้อ มีเงินก็ซื้อ

By: banktp106
Android
on 2 March 2011 - 15:01 #264885

ต้องรอดูหลังจาก ออกในนาม Facebook อาจจะดีกว่า BBM ก็ได้มั้ง