Tags:
Node Thumbnail

ในการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ในประเทศเกาหลีใต้ มีข้อกำหนดทางกฎหมายว่าต้องมีการเข้ารหัสแบบ SEED ซึ่งเป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยเกาหลีใต้เอง ทำให้เว็บซื้อขายทั้งหลายรวมทั้งธนาคารออนไลน์ที่ต้องการระบุตัวตนของผู้ใช้ จำเป็นต้องบังคับให้ผู้ใช้ลงปลั๊กอิน ActiveX เพื่อจัดการส่วนนี้ เนื่องจากในปี 1999 ตอนที่กฏหมายนี้ผ่านออกมา ไม่มีเว็บบราวเซอร์ไหนสนับสนุนการเข้ารหัสแบบ SEED (Firefox เพิ่งสนับสนุนความสามารถนี้ในเวอร์ชัน 3.5.6) ด้วยเหตุผลนี้ทำให้ Internet Explorer ครองแชมป์สัดส่วนการใช้งานเว็บเบราเซอร์ในเกาหลีใต้แบบไร้คู่แข่ง (เพราะยี่ห้ออื่นลง ActiveX ไม่ได้)

แต่สถานการณ์กำลังเปลี่ยนไปเมื่อรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศผ่อนปรนกฏหมายนี้ โดยอนุญาตให้ใช้การเข้ารหัสแบบอื่นที่ปลอดภัยเทียบเท่าหรือดีกว่าได้

คณะกรรมการการสื่อสารของเกาหลีใต้ (Korea Communications Commission) ให้ข่าวว่ากฏหมายนี้ "ไม่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ รวมถึงการใช้สมาร์ทโฟนทั้งหลายด้วย"

ที่มา : Yahoo! News

Get latest news from Blognone

Comments

By: blackdemon
Windows PhoneAndroid
on 6 July 2010 - 14:09 #189576
blackdemon's picture

ที่แท้คณะกรรมการฯ ใช้ iPhone หรือ Android เข้าเว็บไม่ได้นี่เอง -.,-

By: zerosource
AndroidUbuntu
on 6 July 2010 - 15:50 #189607 Reply to:189576
zerosource's picture

ก๊าก... ดีนะที่ไม่ได้อยู่เกาหลี ก็ว่าทำไมต้องบังคับให้ใช้แต่ IE


"ไม่มี ไม่เป็น
อะไร กับอะไร"

By: Sikachu
ContributoriPhoneIn Love
on 6 July 2010 - 18:11 #189658
Sikachu's picture

And when will Thai government sites start using something iike jQuery, Scriptaculous, or YUI so that WE don't have to stick to IE in order to use their site, as they all using IE specific JS?


บล็อกของผม: http://sikachu.com

By: audy
AndroidUbuntu
on 7 July 2010 - 00:56 #189757 Reply to:189658
audy's picture

ตายกี่ชาติก็ขาด IE ไม่ได้