Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

หนึ่งในเทคโนโลยีที่อยู่ค้ำฟ้าในโลกคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้คือ BIOS ที่มีการใช้งานมาตั้งแต่ช่วงต้นยุค 1990 หรือเกือบ 20 ปีแล้ว และทาง MSI ก็เตรียมย้ายเมนบอร์ดของตัวเองไปใช้งานระบบ UEFI ภายในสามปีข้างหน้า เริ่มต้นด้วยเมนบอร์ดที่ใช้ชิปเซ็ต Sandy Bridge ของอินเทล

จุดต่างในเชิงเทคนิคของ UEFI นอกจากมาตรฐานที่ต่างกันแล้ว UEFI ยังพัฒนาด้วยภาษา C แทนที่ภาษา Assembly ที่ใช้ใน BIOS

UEFI เป็นการพัฒนาต่อมาจากระบบ EFI ที่อินเทลพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับ Itanium มาตั้งแต่ปี 2000 เครื่องพีซีจากแอปเปิลทั้งหมดในตอนนี้ก็ใช้ระบบ EFI แทน BIOS มาเป็นเวลานานแล้ว ทำให้จำเป็นต้องใช้ Boot Camp เพื่อติดตั้ง Windows และเซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่ๆ ในตลาดระดับสูงก็มักรองรับ EFI แล้วทั้งหมด

ความจำเป็นอย่างหนึ่งในการใช้ UEFI คือการรองรับฮาร์ดดิสก์ขนาดใหญ่ขึ้น โดยต่อจากนี้คอมพิวเตอร์ที่ต้องการบูตจากไดร์ฟที่ขนาดใหญ่กว่า 2TB โดยตรงจะต้องทำงานผ่าน UEFI ทั้งหมด

ที่มา - THINQ

Get latest news from Blognone

Comments

By: Floating Rotten Dog
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 9 June 2010 - 10:01 #182635
Floating Rotten Dog's picture

BIOS มีใช้มาก่อน ค.ศ. 1990 ครับ

By: theoneox
Android
on 9 June 2010 - 10:12 #182637

เพราะ HDD สินะ

ไม่งั้นก็ไม่จำเป็น หึ หึ หึ

By: i_heatie
AndroidWindowsIn Love
on 9 June 2010 - 10:14 #182638
i_heatie's picture

แล้วจะโกง windows 7 กันยังไงดี

By: meawwat
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 9 June 2010 - 10:17 #182639
meawwat's picture

ไดร์ฟที่บูตจะแบ่งให้มันใหญ่ๆทำไมนิ

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 9 June 2010 - 12:31 #182653
Perl's picture

แล้วบริษัทอื่นจะโบกลาเมื่อไหร่
ผมก็อยากเห็นแบบนั้นเร็วๆเหมือนกัน..

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 9 June 2010 - 12:34 #182654
darkleonic's picture

OS ต้องไป 64 bit เพราะ RAM
BIOS ก็ต้องเปลี่ยนเพราะ HDD

สินะ สินะ สินะ

By: neizod
ContributorTraineeIn Love
on 9 June 2010 - 22:07 #182761 Reply to:182654
neizod's picture

อะไรจะเป็นรายต่อไป? อิอิ

By: platalay
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 9 June 2010 - 22:29 #182765 Reply to:182761

fat

By: azx
iPhoneWindows
on 9 June 2010 - 17:22 #182686
azx's picture

แล้วพวกบริษัททำ chip bios จะทำยังไง

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 9 June 2010 - 21:49 #182753 Reply to:182686
mr_tawan's picture

ออกชิพ UEFI แทน ?


  • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: shikima
Windows PhoneAndroidUbuntu
on 10 June 2010 - 01:31 #182805

แบบนี้ก็ทำให้ PC ทั่วไปลง OSX ได้ง่ายกว่าเดิมหรือเปล่า
ที่ลงไม่ผ่านกันตอนนี้ส่วนหนึ่งก็มาจาก EFI ด้วย