กลับไปใช้ Android รับใช้อเมริกา
53% (118 votes)
Hongmeng สิคืออนาคต พึ่งพาตัวเอง
47% (105 votes)
Total votes: 223
Get latest news from Blognone

Comments

By: nismod
TraineeWriteriPhoneAndroid
on 30 June 2019 - 20:03 #1117872
nismod's picture
  1. ด่าอเมริกาแต่ก็ไม่ใช้ของจีน
By: port on 1 July 2019 - 01:31 #1117881

สองแคมกันไว้อีกสองปี ???