Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ปกติจะเห็นแต่ข่าวว่า Facebook มีข้อมูลหลุด คราวนี้มาแปลกกว่าเพราะมีรายงานว่า Facebook ได้พบบั๊กที่ส่งผลให้ Live Video หายไปแบบถาวร ไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ด้วย ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานถ่ายทอดสด Live จบลง และต้องการโพสต์วิดีโอนั้นลง News Feed แต่จะทำไม่สำเร็จ รวมทั้งวิดีโอก็หายไปเลย

โดย Facebook จะขึ้นข้อความแจ้งกับผู้ใช้ Facebook ที่ได้รับผลกระทบนี้ว่า เกิดปัญหาทางเทคนิค ทำให้วิดีโอ Live บางตัวถูกลบไปแบบถาวร และไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ ซึ่ง Facebook ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง

Facebook ยืนยันปัญหานี้ โดยบอกว่าเป็นบั๊กซึ่งได้แก้ไขไปเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถกู้คืนวิดีโอ Live ที่ได้รับผลกระทบกลับมาได้ทั้งหมด ผู้ใช้ที่พบปัญหานี้จะได้รับการแจ้งเตือน

ที่มา: TechCrunch

alt="FB"

Get latest news from Blognone