Tags:
Forums: 

alt="Untitled"

ChomCHOB (ชมชอบ) เป็นบริษัท startup ที่ก่อตั้งมาจากแนวคิดที่ต้องการข้ามผ่านข้อจำกัดในระบบ Privilege โดยเฉพาะเรื่อง” แต้ม “ ในประเทศไทย เพื่อทำให้เรื่องการใช้แต้มสะสมที่กระจัดกระจายสามารถรวมกันได้ ทำให้เพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นและนำไปใช้ได้ ซึ่งมีพันธมิตร เช่น ธนาคารต่างๆ บริษัทต่างๆ เป็นต้น กว่า 20 พันธมิตรที่เข้าร่วมและเปิดให้ใช้งานได้เรียบร้อยบนแพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่น และเรายังพัฒนาแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบที่สุดเกี่ยวกับ Point Exchange เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับพาร์ทเนอร์ในทุกๆแพลตฟอร์ม นอกจากนั้นแล้ว ทางบริษัทกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการขยายตัวไปในระดับภูมิภาค อีกทั้งวางแผนที่จะใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการก้าวสู่ระดับโลก โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรที่เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียง

ChomCHOB (ชมชอบ) เราเป็นStartup ที่พร้อมจะช่วยผลักดันและพัฒนาทักษะต่างๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านFintech และที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะความรู้ความสามารถที่นอกเหนือจากงานที่ทำ เพื่อให้ทีมมีทักษะติดตัวที่นอกเหนือจากงาน เพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้

ใน ChomCHOB (ชมชอบ) ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ทุกๆคนคือ "ทีมเดียวกัน" เราอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือกันอย่าง"ครอบครัว" เพราะเราจะเติบโตไปด้วยกัน

alt="Screen Shot 2561-05-17 at 11.35.48"

การทำงานในแบบของชมชอบ
* เราเชื่อในการให้อิสระทางความคิดและการทำงานกับทุกคนในทีม ทุกคนได้เป็นเจ้าของงานของตัวเองเต็มที่ เมื่อได้รับมอบหมายงานเราพร้อมให้คุณได้สรรสร้างและทำมันขึ้นมาได้เลยเต็มที่ เพื่อที่คุณจะได้มีโอกาสในการคิดค้นวิธีการทำงานที่เหมาะและดีที่สุดด้วยตัวเอง แต่หากเจออุปสรรคหรือติดปัญหา ก็มีทีมพร้อมคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาอยู่เสมอ
* ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาฝึกงาน พนักงานประจำ หรือระดับผู้บริหาร ทุกคนในทีมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม ทุกไอเดียมีค่าเท่ากันและหากผ่านคัดเลือกกันในทีมแล้วมีสิทธิ์ถูกนำไปใช้จริงเสมอ เพราะเราเชื่อในความเท่าเทียมกัน
* เวลาเข้าทำงานของที่นี่มีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองกับระยะทางการเดินทางและ lifestyle ที่แตกต่างกันออกไปแต่ละคน ทุกคนเลือกเวลาเข้างานของตัวเองได้ระหว่าง 10.00 ถึง 12.00 จากนั้นนับเวลาทำงานไปอีก 8 ชั่วโมง
* เราสนับสนุนให้ทีมมีการเรียนรู้ตลอดเวลา หากใครเจอ Workshop, Course, Training ที่น่าสนใจ ทางชมชอบยินดีให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเต็มที่
* ประกันสุขภาพเพิ่มเติม นอกเหนือจากประกันสังคม
* วันหยุดประจำปี 15 วัน
* สถานที่ทำงานอยู่ในย่านสีลม สาทร สามารถเดินจาก BTS ได้อย่างสะดวกภายใน 5 นาที มีร้านอาหารเพียบพร้อมหลากหลายราคาและรูปแบบ
* บรรยากาศทำงานเป็นกันเอง แต่งตัวเหมือนอยู่บ้านมาทำงานก็ได้นะ
* เสบียงพร้อมให้ได้enjoy ตลอดเวลา ไม่ต้องกลัวผอม
* เปิดโลกกว้างกับชมชอบปีละ 1 ครั้ง

ตำแหน่งงานที่รับ
1) Software Engineer: Frontend 1 position
Salary: 35K-50K
Responsibilities
- พัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของ Frontend สำหรับเชื่อมต่อกับ Service ต่างๆ ของ ChomCHOB
- มีการควบคุมคุณภาพของโค๊ดให้ตรงตาม Design Patterns ที่วางเอาไว้
- ทำงานได้ถูกต้อง ยืดหยุ่น ง่ายต่อการดูแล และเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต


Qualifications
Basic Skills
- มีความรู้พื้นฐานเรื่อง Data Structure, Algorithm, Functional Programming
- มีความรู้หรือประสบการณ์ในทำงานกับ Web Technology และ Responsive Design
- มีสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์โดยภาษาและเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ ReactJS (Redux, Universal React, NextJS), JavaScript (ES6+), HTML5, CSS3 (หรือ SCSS/LESS), Version Controls (Git)
- มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่น
Bonus Skills (ถ้าหากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรู้พื้นฐานในการทำ SEO
- มีความรู้ในการทำ Server-side Rendering (SSR), Progressive Web Apps (PWA), Webpack

2) Software Engineer: Backend 2 positions
Salary: 35K-50K
Responsibilities
- วางแผนและพัฒนาระบบ (Service, API, Database) ของ ChomCHOB และใช้งานได้ดีและง่ายต่อการปรับเปลี่ยน
- Optimize การทำงานของระบบ

Qualifications:
Basic Skills
- มีความรู้พื้นฐานที่ดีเกี่ยวกับเรื่อง Data Structure, Big O, Algorithm, Functional Programming, Micro Service, Linux
- มีประสบการณ์ในการออกแบบและสร้าง Service Backend
- ชอบที่จะคิดและออกแบบระบบที่แปลกใหม่และยืดหยุ่น
- ภาษาหลัก node.js (express), SQL (MySQL, Sequelizejs), NoSQL (Mongo, Redis)
- สามารถใช้ command line, git, SSH
- มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่น
Bonus Skills (ถ้าหากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรู้พื้นฐานเรื่อง Blockchain, Docker, Kubernetes

3) Marketing Executive 1 position
Salary: 35k-50k
Responsibilities:
- คิดและบริหาร campaign ทางการตลาดที่จัดทำขึ้นมาทั้งเฉพาะในส่วนของชมชอบ และจัดทำร่วมกับพาร์ทเนอร์ ในทุกๆช่องทาง โดยใช้สื่อ online เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น Website, App, Google Adwords, Facebook Ads, Instagram, Bloggers
- มีการทำการตลาดทางด้าน offline บ้างเช่นการจัด event เป็นต้น
- มีการตั้งเป้าหมาย และวัดผลอย่างชัดเจน โดยเน้นที่ cost per action ไม่ว่าจะเป็น click, download หรือ user acquisition
- เข้าใจและยึดถือใน positioning ของ ChomCHOB
- เลือกเนื้อหาและจัดเตรียมเนื้อหาที่จะสื่อสาร และทำงานร่วมกับทีมgraphic และทีมที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบข้อความ artwork สื่อ และ keyword ต่างๆ ให้ถูกต้องและตรงตามจุดประสงค์ ก่อนที่จะออกไปภายนอก
- เก็บรวบรวมผลลัพธ์ในการลงสื่อ และแคมเปญที่จัดทำ พร้อมวิเคราะห์และหารือเพื่อพัฒนาแคมเปญให้ดียิ่งๆขึ้นไป

Qualifications:
- เพศชาย หรือ เพศหญิง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 0-3 ปี
- ร่าเริง กระตือรือล้น ขยัน และสามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
- มีความเข้าใจในระบบสื่อโฆษณา online (Website, App, Google Adwords, Facebook Ads, Instagram, Bloggers) เป็นอย่างดี รวมทั้งใช้ smart phone เป็นประจำ
- รู้จักติดตาม trend เข้าใจ popular culture และโลกการเงิน และสามารถนำสิ่งที่เป็นที่นิยม มาปรับใช้กับการตลาดได้
- รู้จักการวัดผลกับเป้าหมายที่วางไว้ และทำตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสามารถรับความกดดันจากเป้าหมายที่วางไว้ได้
- สามารถสื่อสารได้ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (เขียน)
- มีความรับผิดชอบสูง และเป็นคนรักความสำเร็จ และพร้อมที่จะเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงคือเรื่องธรรมชาติ

4) Accountant 1 position
Salary: 35k-50k
Responsibilities:
- ดูแลบันทึกบัญชีลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / รายรับ-รายจ่าย และรายการปรับปรุง ทุกๆเดือน
- ดูแลวางแผน ตรวจสอบ และดูแลใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารที่เกี่ยวกับบัญชีต่างๆของบริษัททั้งหมด
- วางบิล / เก็บบัญชี และติดตามหนี้ค้างชำระ
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย และนำส่งแบบภาษีที่เกี่ยวข้องประจำเดือน
- สามารถปิดงบบัญชีบริษัท
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบ / งบทดลอง / งบกำไรขาดทุน / งบดุลและงบรายรับ-รายจ่าย
- ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและสรรพากร
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้านเอกสารเพื่อจ่ายและรับ
- จัดทำภาษีที่เกี่ยวข้อง

Qualifications:
- เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้บ้าง
- มีความรู้ด้านบัญชี และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานได้คล่องแคล่ว และประสานงานกับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นได้ รวมถึง มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความอดทนต่อสิ่งรอบข้างที่อาจจะเสียงดังรบกวนการทำงานได้ 555
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Word(Pages) ,Excel(Number) ได้
- ประสบการณ์ 2 ปีหรือมากกว่า
- หากสามารถช่วยวางแผนภาษีได้ด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5) Partnership and Customer Officer 1 position
Salary: 30k-40k
Responsibilities:
- ติดต่อ ประชุมงาน กับพาร์ทเนอร์และดูแลการประสานงาน เรื่องเอกสารต่างๆ ที่สามารถใช้เพื่อนำเสนองานให้กับพาร์ทเนอร์ภายนอกได้
- ดูแลระบบการทำงานของชมชอบที่เกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์และลูกค้า
- จัดทำรายงานการวิเคราะห์ และสรุปยอดขายของพาร์ทเนอร์ทุกๆเดือน พร้อมนำเสนอsolution กับทางทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ยอดขายของพาร์ทเนอร์เติบโตขึ้น
- จัดทำรายงานการวิเคราะห์ และสรุปยอดขายของแต่ละFeature ที่เกิดดิวขึ้นในแต่ละเดือน พร้อมนำเสนอSolution ใหม่ๆ กับทางทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ต่อยอดธุรกิจกับพาร์ทเนอร์นั้นๆให้มากขึ้น
- จัดทำรายงานการอัพเดทงานที่เกี่ยวข้องทุกๆสัปดาห์
- ติดตามดูแลการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างชมชอบกับพาร์ทเนอร์ในกรณีการดิวหรือเนื้องานมีปัญหา
- เป็นผู้จัดทำข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมข้อแก้ไขปัญหานำเสนอเพื่อปรึกษาหารือกับทีมที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในเนื้องานที่รับผิดชอบพร้อมข้อแก้ไขและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทุกๆสัปดาห์
- ติดต่อรับฟีดแบ็คจากทางลูกค้า(End Users ที่ใช้แอปพลิเคชั่น) ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และประสานงานจัดการแก้ปัญหากับทีมที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานให้ครบทั้งกระบวนการตั้งแต่พบเจอปัญหา และทำการหาข้อแก้ไขอย่างไร และฟีดแบ็คจากลูกค้าเป็นอย่างไรเป็นรายสัปดาห์ พร้อมทั้งหาSolution ใหม่ๆที่สามารถตอบสนองต่อการบริการลูกค้าให้ดียิ่งๆขึ้นไป และexecute กับทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสบการ์ที่ดีกับลูกค้า ทั้ง End Users และ พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ
- ค้นคว้า หาข้อมูล อัพเดท ถึงข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ หรือ ธุรกิจที่สามารถต่อยอดไปกับสินค้าที่ชมชอบมี เพื่อให้ชมชอบเติบโตและก้าวหน้าทางธุรกิจ

Qualifications:
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ทุกสาขา
- เพศหญิง หรือ ชาย อายุ 22 - 30 ปี
- สามารถอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถทำงานได้คล่องแคล่ว และประสานงานกับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นได้ รวมถึง มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความกระตือรือล้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทนต่อสิ่งรอบข้างที่อาจจะเสียงดังรบกวนการทำงานได้ 555
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Word(Pages) ,Excel(Number), Powerpoint(Keynote) ได้
- ประสบการณ์ 0 ปีหรือมากกว่า

ส่งข้อมูลมาได้เลย!
ไม่ว่าจะเป็น CV, Github, Portfolio มาที่ chomchobth@chomchob.com ได้เลยจร้า

Website: www.chomchob.com
Line@: @chomchobth
ที่ตั้งออฟฟิศ
https://goo.gl/maps/H1Pa4nJxWNK2

Get latest news from Blognone
By: Thanwarat Chailert
iPhone
on 17 May 2018 - 17:06 #1050057

มาเถอะ อยากเจอ มาเถอะ มาร่วมงานด้วยกันน้าาาา

By: Thanwarat Chailert
iPhone
on 19 May 2018 - 12:51 #1050366

มาเถอะ อยากเจอ มาเถอะ มาร่วมงานด้วยกันน้าาาา

By: Thanwarat Chailert
iPhone
on 21 May 2018 - 09:27 #1050657

มาเถอะ อยากเจอ มาเถอะ มาร่วมงานด้วยกันน้าาาา

By: ssss on 22 May 2018 - 16:35 #1050957 Reply to:1050657

ได้รับอีเมลการสมัครงานไหมคะ

By: Thanwarat Chailert
iPhone
on 22 May 2018 - 21:59 #1051001 Reply to:1050957

สวัสดีคร้าขออนุญาตสอบถามอีเมล์ที่ใช้ส่งการสมัครงานเข้ามาที่ชมชอบคร้าาา

By: Thanwarat Chailert
iPhone
on 23 May 2018 - 20:35 #1051178 Reply to:1050957

อย่างไรแล้วทางทีมชมชอบขออนุญาตสอบถามอีเมล์ที่ใช้จัดส่งข้อมูลเข้ามาเป็นอีเมล์ใดเพื่อตรวจสอบคร้าาาา

By: Thanwarat Chailert
iPhone
on 2 June 2018 - 20:53 #1053037

ยังเปิดรับสมัครยุนาจร้าาา

By: fieldmtw on 11 June 2018 - 10:26 #1054680

ได้รับเมลสมัครยัง คะ Porrawees@gmail.com

By: Thanwarat Chailert
iPhone
on 15 June 2018 - 13:17 #1055604 Reply to:1054680

ขออนุญาตนำเรื่องส่งทีมที่เกี่ยวข้องนะคร้า อย่างไรแล้วจะมีการติดต่อกลับทางอีเมล์นะคร้าาาา ขอบคุณที่ให้ความสนใจในชมชอบค่ะ

By: milkcup on 15 June 2018 - 16:07 #1055654

สนใจครับ รับเต็มทุกตำแหน่งหรือยังครับผม

By: Thanwarat Chailert
iPhone
on 20 June 2018 - 14:50 #1056432 Reply to:1055654

สนใจตำแหน่งใดคร้า สามารถส่งResume มาได้เลยนะคร้า

By: Chalisa Asawath... on 15 June 2018 - 16:59 #1055666

สวัสดีค่า ไม่ทราบว่าทาง ChomCHOB ได้รับอีเมล์สมัครงานหรือยังคะ Chalisa.ling@gmail.com :))

By: Thanwarat Chailert
iPhone
on 20 June 2018 - 14:52 #1056433 Reply to:1055666

ส่งเรื่องไปยังทีมงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยนะคร้า อย่างไรแล้วจะมีการประสานงานต่อทางอีเมล์ที่ได้จัดส่งresumeเข้ามานะคร้า ขอบคุณที่ให้ความสนใจในชมชอบมากๆคร้า