Tags:
Forums: 

alt="Screen_Shot_2561_04_10_at_11_40_59_AM"

If You Can LLC เปิดรับสมัคร 3 ตำแหน่งนะคะ
- Front End Developer
- Node.js Developer
- Digital Marketing Manager

เราเป็น start up จากอเมริกา ที่เน้นพัฒนา product ระดับ Global เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมทีมที่จะมาสร้างทีม สร้าง product ใหม่ๆไปด้วยกัน ออฟฟิซอยู่ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ เดินทางสะดวก มีประกันสุขภาพ มีเวลาการทำงานยืดหยุ่น ทุกตำแหน่งที่รับ เงินเดือน up to 120K ตามประสบการณ์ มีโอกาสได้ทำงานกับทีมต่างๆ จากหลายประเทศใน international environment มีการสนับสนุนในส่วนของ training ด้วยในงานแต่ละสาขานะคะ อ่านรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งได้จากด้านล่างเลยค่ะ

สนใจส่ง CV มาที่ careers@ifyoucan.com

About Us

If You Can LLC is a software company that combines an impressive mix of technical talent with young passionate minds dedicated to providing you with excellence. Founded by entrepreneurs, international IT experts and security veterans, If You Can LLC’s expertise is at the intersection of creativity, purpose and cutting-edge technology.

Backed up by 5 years of beta testing in 195 countries, today we are channeling our energy into bringing consumers around the world great value products that do not compromise on quality. We operate several mobile applications on Android and iOS. ProtectMe, Protector, IYC Dashboard and NotifyMe, aimed at fulfilling an array of needs and challenges, from location tracking to high-volume notifications.

We are a Mobile App development company located in Bangkok Thailand with a Global focus, with extensive experience in Cloud and Data technologies.

Our mission is to leverage our ground breaking mobile software platform with the intent of making the world a safer place for your family or business. Our Consumer apps are focused on protecting loved ones and personal items, as well as promoting a healthy and safety-conscious lifestyle; while our Business Platform assists small and large businesses in creating a safer work place, encourage responsible driving, and increase customer engagement.

Creating Leading Edge Business solutions for Logistics, FinTech, and InsurTech verticals:
- Family Protection
- Phone and Data Protection
- Banking and Insurance Customer Engagement and Data Analytics
- Insurance Telematics and Usage Based Insurance Platform
- Business Fleet and Delivery Services Monitoring and Management

alt="Screen_Shot_2561_04_10_at_11_42_59_AM"

Front End Developer

Job Description:

We are looking for a Front-End Web Developer who is motivated to combine the art of design with the art of programming. Responsibilities will include translation of the UI/UX design wireframes to actual code that will produce visual elements of the application. You will work with the UI/UX designer and bridge the gap between graphical design and technical implementation, taking an active role on both sides and defining how the application looks as well as how it works.

Responsibilities

 • Develop new user-facing features
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Ensure the technical feasibility of UI/UX designs
 • Optimize application for maximum speed and scalability
 • Assure that all user input is validated before submitting to back-end
 • Collaborate with other team members and stakeholders

Skills And Qualifications

 • Proficient understanding of web markup, including HTML5, CSS3
 • Basic understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS
 • Proficient experience in Gulp
 • Proficient in responsive and adaptive design concepts
 • Proficient understanding of client-side scripting and JavaScript frameworks, especially Angular JS (Knowledge of Angular 5
  and TypeScript, Vue JS and React JS is a plus)
 • Good understanding of asynchronous request handling, partial page updates, and AJAX
 • Basic knowledge of image authoring tools, to be able to crop, resize, or perform small adjustments on an image. Familiarity with tools such as as Gimp or Photoshop is a plus.
 • Proficient understanding of cross-browser and cross platform (MAC vs PC) compatibility issues and ways to work around them.
 • Proficient understanding of code versioning tools, such as Git / Mercurial / SVN
 • Good understanding of SEO principles and helps ensure that application will adhere to them.
 • Good command of English both speaking and writing.

Node.js Developer

Job descriptions:

We are looking for a Node.js Developer responsible for managing the interchange of data between the server and the users. The incumbent’s primary focus will be the development of all server-side logic, definition and maintenance of the central database, and ensuring high performance and responsiveness to requests from the front-end. The candidate will also be responsible for integrating the front-end elements built by the co-workers into the application. Therefore, a basic understanding of front-end technologies is necessary as well.

Responsibilities

 • Integration of user-facing elements developed by front-end developers with server side logic
 • Writing reusable, testable, and efficient code
 • Design and implementation of low-latency, high-availability, and performance applications
 • Implementation of security and data protection
 • Integration of data storage solutions

Requirements

 • Strong proficiency with JavaScript
 • 3+ years of experience Node.js developer
 • Good understanding of server-side templating languages, CSS preprocessors and front-end technologies, such as HTML5, -
  and CSS3;
 • Understanding accessibility and security compliance;
 • User authentication and authorization between multiple systems, servers, and environments;
 • Integration of multiple data sources and databases into one system;
 • Understanding fundamental design principles behind a scalable application;
 • Understanding differences between multiple delivery platforms, such as mobile vs. desktop, and optimizing output to match
  the specific platform;
 • Proficient understanding of code versioning tools, such as Git
 • Team spirit; strong communication skills to collaborate with various stakeholders.

Digital Marketing Manager

Job Description

As our digital marketing manager, you should have an excellent understanding of current marketing tools and strategies and be able to lead digital marketing campaigns from concept to execution. You will work with both internal and external stakeholders to launch campaign on time and in budget and to evaluate and optimize based on results.

Responsibilities:

 • Plan and execute all web, mobile, SEM, social media, marketing database (e.g. email) and display ad campaigns.
 • Develop strategies for SEO to increase the number of visitors to the website and downloads of the apps.
 • Build, optimize and maintain our social media presence, developing a strong online presence by attracting high numbers of
  internet followers through social media channels such as facebook, twitter, YouTube and Instagram
 • Measure and report performance of all digital campaigns and assess against goals
 • Develop new and creative growth strategies
 • Identify trends and insights and optimize spend and performance based on the insights
 • Collaborate with internal teams to
 • Plan, execute and measure conversion tests
 • Optimize user experience
 • Use strong analytical capability to evaluate end-to-end customer experience
 • Collaborate with Google and other vendor partners, e.g. facebook
 • Evaluate emerging technologies. Provide thought leadership and perspective for adopting where appropriate.

Requirements:

 • Absolute written and oral fluency in English and Thai
 • BA/BS degree or equivalent work experience
 • Active and well-rounded personal presence in social media, with a command of each network and their best practices.
 • Excellent communicator and creative thinker
 • Proven working experience in digital marketing
 • Solid knowledge of website analytics tools (e.g. Google Analytics)
 • Experience in setting up and optimizing Google Adwords campaigns
 • Proficiency in using social media software (e.g. HubSpot's Social Inbox) to monitor social media conversations.
 • Strong analytical skills (including mastery of Microsoft Excel or Google Sheets) and data driven thinking
 • Bonus experience and skills include Adobe Creative Suite, demand generation, inbound marketing, and blogging.
 • Ability to manage multiple projects at the same time in a fast-paced environment.

Remuneration/Salary: Competitive salary, plus medical insurance and professional trainings.

Please send your CV to careers@ifyoucan.com

Get latest news from Blognone