Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกเดือนครับ รอบนี้กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนเมษายน 2018 แพตช์รอบนี้เป็นแบบตามปกติมี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 เม.ย. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน ชุด 5 เม.ย. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 เม.ย. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 เม.ย. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 59 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 7 จุด ซึ่งเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า 2 จุด ส่วนแพตช์ 5 เม.ย. แก้เพิ่มอีกถึง 293 จุด (เยอะที่สุดเป็นประวัติการณ์) ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Qualcomm (อย่างเยอะ), Broadcom โดยในจำนวนมีระดับร้ายแรงถึง 9 จุด

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกเดือนครับ รอบนี้กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนมีนาคม 2018 แพตช์รอบนี้เป็นแบบตามปกติมี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 มี.ค. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน ชุด 5 มี.ค. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 มี.ค. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 มี.ค. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 16 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 8 จุด ซึ่งเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่าถึง 4 จุด ส่วนแพตช์ 5 มี.ค. แก้เพิ่มอีก 21 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง NVIDIA, Qualcomm โดยมีระดับร้ายแรง 3 จุด

Tags:
Node Thumbnail

วันนี้ทางอเมซอนก็ออกอัปเดตซอฟต์แวร์รุ่น 5.9.4 สำหรับเครื่องรุ่นใหม่ โดยอัปเดตรอบนี้สำหรับอุปกรณ์ในรุ่นที่หกขึ้นไป อันได้แก่ Kindle Oasis (2016, 2017), Voyage, Kindle (2014, 2016) และ Paperwhite (2013, 2015) ครับ

ส่วนตัวอัปเดตย่อยใหม่มีการปรับปรุงฟีเจอร์เล็กน้อย 2 ข้อดังนี้ครับ

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกเดือนครับ รอบนี้กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018 แพตช์รอบนี้เป็นแบบตามปกติมี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 ก.พ. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน ชุด 5 ก.พ. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 ก.พ. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 ก.พ. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 7 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 1 จุด ซึ่งเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า ส่วนแพตช์ 5 ก.พ. แก้เพิ่มอีก 19 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Qualcomm, HTC, NVIDIA โดยมีระดับร้ายแรง 2 จุด

Tags:
Node Thumbnail

สวัสดีปีใหม่ครับ พบกันเป็นประจำทุกเดือนครับ รอบนี้กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนมกราคม 2018 แพตช์รอบนี้เป็นแบบตามปกติมี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 ม.ค. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน ชุด 5 ม.ค. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 ม.ค. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 ม.ค. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 20 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) ถึง 4 จุด ซึ่ง 3 จุดเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า ส่วนแพตช์ 5 ม.ค. แก้เพิ่มอีก 18 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Qualcomm, NVIDIA, MediaTek, LG, HTC โดยมีระดับร้ายแรง 1 จุด

โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pixel/Nexus ที่จะได้รับแพตช์รอบนี้มีดังนี้ครับ (ทั้งหมดเป็น Oreo 8.1)

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกเดือนครับ รอบนี้กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนธันวาคม 2017 แพตช์รอบนี้เป็นแบบตามปกติมี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 ธ.ค. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน ชุด 5 ธ.ค. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 ธ.ค. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 ธ.ค. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 19 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) ถึง 6 จุด ซึ่ง 5 จุดเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า ส่วนแพตช์ 5 ธ.ค. แก้เพิ่มอีก 28 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง NVIDIA และ Qualcomm โดยมีระดับร้ายแรง 4 จุด

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกเดือนครับ รอบนี้กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนพฤศจิกายน 2017 รอบนี้พิเศษแพตช์มีถึง 3 ชุด ได้แก่ชุด 1 พ.ย. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน ชุด 5 พ.ย. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 พ.ย. มาด้วย) และชุด 6 พ.ย. ที่เพิ่มแพตช์ KRACK มาด้วย

สำหรับแพตช์ 1 พ.ย. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 11 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) ถึง 6 จุด ซึ่งเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า ส่วนแพตช์ 5 พ.ย. แก้เพิ่มอีก 11 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง MediaTek, NVIDIA และ Qualcomm โดยมีระดับร้ายแรง 4 จุด ส่วนแพตช์ 6 พ.ย. แก้ไขช่องโหว่เรื่องของ KRACK 9 จุด

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากอเมซอนออก Oasis รุ่นสองไป วันนี้ทางอเมซอนก็ออกอัปเดตซอฟต์แวร์รุ่น 5.8.11 สำหรับเครื่องรุ่นใหม่ โดยอัปเดตรอบนี้สำหรับอุปกรณ์ในรุ่นที่หกขึ้นไป อันได้แก่ Kindle Oasis (2016), Voyage, Kindle (2014, 2016) และ Paperwhite (2013, 2015) ครับ

ส่วนตัวอัปเดตย่อยใหม่ครั้งนี้มีอะไรที่ปรับปรุงไปบ้างนั้น นอกจากคำอธิบายกว้างๆ ว่า ปรับปรุงประสิทธิภาพ (performance improvements) แล้วยังมีการปรับปรุงฟีเจอร์เล็กน้อย 3 ข้อดังนี้ครับ

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกเดือนครับ รอบนี้กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนตุลาคม 2017 รอบนี้แพตช์มี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 ต.ค. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน และชุด 5 ต.ค. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 ต.ค. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 ต.ค. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 8 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) ถึง 3 จุด ซึ่งเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า ส่วนแพตช์ 5 ต.ค. แก้เพิ่มอีก 6 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Broadcom, MediaTek และ Qualcomm

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pixel/Nexus ที่จะได้รับแพตช์มีดังนี้ครับ

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกเดือนครับ รอบนี้กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนสิงหาคม 2017 รอบนี้แพตช์มี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 ส.ค. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน และชุด 5 ส.ค. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 ส.ค. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 ส.ค. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 28 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) ถึง 10 จุด ซึ่งเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า ส่วนแพตช์ 5 ส.ค. แก้เพิ่มอีก 14 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Broadcom, MediaTek และ Qualcomm

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pixel/Nexus ที่จะได้รับแพตช์มีดังนี้ครับ

Tags:
Node Thumbnail

ในบรรดาปัญหาที่น่าหงุดหงิดของ Nexus 6P นอกจากเครื่องปิดตัวเองทั้งๆที่แบตยังเหลือเยอะแล้วยังมีกรณีที่เครื่องติด boot loop ได้เอง ซึ่งถ้าโชคร้ายเกิดขึ้นกับเครื่องเราแล้ว ก็เรียกได้ว่าแทบจะอับจนหนทาง ทำอะไรไม่ได้ มือถือเราจะกลายเป็นที่ทับกระดาษราคาแพงในลิ้นชักทันที

ปรากฏว่าวันนี้มีผู้ใช้งาน XDA Developers นาม XCnathan32 หาทางแก้ boot loop ของ Nexus 6P และเผยแพร่วิธีที่จะกู้ชีวิต Nexus 6P ที่ติด boot loop ให้กลับมาทำงานได้อีกครั้งหนึ่ง

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกต้นเดือนครับ ครั้งนี้เพราะติดวันหยุดของทางอเมริกาเลยช้ากว่าปกติหน่อย รอบนี้กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนกรกฎาคม 2017 รอบนี้แพตช์มี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 ก.ค. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน และชุด 5 ก.ค. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 ก.ค. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 ก.ค. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 43 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) ถึง 10 จุด ซึ่งเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า ส่วนแพตช์ 5 ก.ค. แก้เพิ่มอีก 96 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Broadcom, HTC, MediaTek, NVIDIA และ Qualcomm ซึ่งในบรรดา 80 จุดนี้เป็นระดับร้ายแรง 1 จุด จากฝั่ง Broadcom

Tags:
Node Thumbnail

เป็นความต่อเนื่องจากข่าวเก่า กรณีศาลชั้นต้นอนุมัติ กรณีแอปเปิลยอมความในคดีโก่งราคาอีบุ๊กแล้ว ที่สุดแล้วเมื่อปลายปี 2015 ศาลแขวงสั่งให้แอปเปิลคืนเงินให้แก่ลูกค้าสหรัฐผู้ที่ซื้อหนังสืออีบุ๊กในช่วง 1 เมษายน 2010 ถึง 21 พฤษภาคม 2012 โดยเข้าเป็นเครดิตกลับเข้าไปในสโตร์ ที่เราซื้อมาอันได้แก่ Amazon, Barnes & Noble Inc., Kobo และ Apple

แต่ละคนจะได้เดรดิตคืนมากบ้างน้อยบ้างตามจำนวนและประเภทของอีบุ๊กที่ซื้อไป แต่เครดิตที่ว่าจะไม่อยู่กับเราไปตลอด จะหมดอายุหนึ่งปี ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 24 เวลาเกือบเที่ยงคืนเวลาอเมริกา หรือเวลา 5 โมงเย็นของวันที่ 25 ตามเวลาบ้านเรา

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกต้นเดือนครับ กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนมิถุนายน 2017 รอบนี้แพตช์มี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 มิ.ย. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน และชุด 5 มิ.ย. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 มิ.ย. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 มิ.ย. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 21 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 1 จุด ซึ่งเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า ส่วนแพตช์ 5 มิ.ย. แก้เพิ่มอีก 80 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง MediaTek, NVIDIA, Qualcomm และ Synaptics ซึ่งในบรรดา 80 จุดนี้เป็นระดับร้ายแรงถึง 27 จุด ทั้งหมดมาจากฝั่ง Qualcomm

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pixel/Nexus ที่จะได้รับแพตช์มีดังนี้ครับ

Tags:
Node Thumbnail

เมื่อสองปีก่อน กูเกิลเปิดโครงการล่าบั๊กแอนดรอยด์ เพื่อทำให้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ปลอดภัยมากขึ้น เดือนนี้ก็นับว่าครบรอบสองปี ทางกูเกิลจึงมีการสรุปผลการดำเนินการครบรอบสองปี สรุปสิ่งที่น่าสนใจมีดังนี้

  • โครงการได้รับรายงานช่องโหว่ความปลอดภัยมากกว่า 450 ฉบับ
  • โครงการจ่ายเงินรางวัลรวมกันแล้วกว่า 1.5 ล้านเหรียญ
  • ยังไม่มีใครได้รางวัลใหญ่ นั้นคือการเจาะเข้า TrustZone และระบบ Verified Boot (มูลค่า 50,000 เหรียญ)

ที่น่าสนใจคือมีการระบุรายชื่ออุปกรณ์แอนดรอยด์ที่ได้รับแพตช์ความปลอดภัยไม่เกินสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีรายชื่อดังนี้

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกต้นเดือนครับ กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนพฤษภาคม 2017 รอบนี้แพตช์มี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 พ.ค. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน และชุด 5 พ.ค. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 พ.ค. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 พ.ค. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 20 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 6 จุด ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า ส่วนแพตช์ 5 พ.ค. แก้เพิ่มอีก 98 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Qualcomm, Broadcom, MediaTek, Synaptics และ NVIDIA

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pixel/Nexus ที่จะได้รับแพตช์มีดังนี้ครับ

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากออกอัปเดต 5.8.8 ไปไม่ถึงเดือน วันนี้ทางอเมซอนก็ออกอัปเดตซอฟต์แวร์รุ่น 5.8.9 สำหรับเครื่องรุ่นใหม่ โดยอัปเดตรอบนี้สำหรับอุปกรณ์ในรุ่นที่หกและเจ็ด อันได้แก่ Kindle Oasis, Voyage, Kindle (2014, 2016) และ Paperwhite (2013, 2015) ครับ

ส่วนตัวอัปเดตย่อยใหม่ครั้งนี้มีอะไรที่ปรับปรุงไปบ้างนั้น นอกจากคำอธิบายกว้างๆ ว่า ปรับปรุงประสิทธิภาพ (performance improvements) แล้วยังมีการปรับปรุงฟีเจอร์ 5 ข้อดังนี้ครับ

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกต้นเดือนครับ กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนเมษายน 2017 รอบนี้แพตช์มี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 เม.ย. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน และชุด 5 เม.ย. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 เม.ย. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 เม.ย. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 23 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 6 จุด ส่วนแพตช์ 5 เม.ย. แก้เพิ่มอีก 79 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Qualcomm, Broadcom, MediaTek, Synaptics และ NVIDIA

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pixel/Nexus ที่ได้รับแพตช์ จะมีดังนี้ครับ

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากออกอัปเดต 5.8.7 ไปประมาณสามเดือน เมื่อวานทางอเมซอนก็ออกอัปเดตซอฟต์แวร์รุ่น 5.8.8 สำหรับเครื่องรุ่นใหม่ๆ โดยอัปเดตรอบนี้สำหรับอุปกรณ์ในรุ่นที่หกและเจ็ด อันได้แก่ Kindle Oasis, Voyage, Kindle (2014, 2016) และ Paperwhite (2013, 2015)

ส่วนตัวอัปเดตย่อยใหม่ครั้งนี้มีอะไรที่ปรับปรุงไปบ้างนั้น นอกจากคำอธิบายกว้างๆ ว่า ปรับปรุงประสิทธิภาพ (performance improvements) แล้วยังมีการปรับปรุงฟีเจอร์ 2 ข้อดังนี้ครับ

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกต้นเดือนครับ กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนมีนาคม 2017 รอบนี้แพตช์มี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 มี.ค. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน และชุด 5 มี.ค. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 มี.ค.มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 มี.ค. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 36 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 11 จุด ส่วนแพตช์ 5 มี.ค. แก้เพิ่มอีก 70 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Qualcomm, Broadcom, MediaTek, Synaptics และ NVIDIA

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pixel/Nexus ที่ได้รับแพตช์ จะมีดังนี้ครับ

Tags:
Node Thumbnail

สองสัปดาห์ก่อนประเทศเยอรมันสั่งห้ามขายตุ๊กตา Cayla อ้างเพราะมีอุปกรณ์เข้าข่ายจารกรรมข้อมูล ด้วยห่วงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน มาวันนี้ เหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันเกิดขึ้นแล้วครับ แต่แย่กว่าตรงที่เกิดความเสียหายขึ้นแล้วจริงๆ

ในอเมริกามีบริษัทที่ชื่อ CloudPets ที่ขายตุ๊กตาหมีไฮเทคสำหรับเด็กๆ สำหรับผู้ปกครองสามารถอัดเสียงตัวเองผ่านแอพบนสมาร์ทโฟนส่งไปยังตุ๊กตาหมีผ่านระบบคลาวด์ รวมทั้งเด็กๆ สามารถอัดเสียงตัวเองสั้นๆ ที่ตัวตุ๊กตา ส่งไปหาผู้ปกครองผ่านแอพบนสมาร์ทโฟนได้

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ประมาณต้นเดือนที่ผ่านมา มีผู้ใช้งานคินเดิลรุ่นเก่าจำนวนหนึ่งโวยวายในเว็บบอร์ดต่างประเทศว่า คินเดิลของตนเองไม่สามารถลงทะเบียนได้ ซึ่งมีทั้ง Kindle 2 และ Kindle DX อาการเหมือนมีการปิดกั้นความสามารถในการลงทะเบียนเครื่องรุ่นเก่าๆ อย่าง รุ่น 1, รุ่น 2 รวมไปถึง DX อย่างเงียบๆ ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียน (register) รวมถึงไม่สามารถปลดการลงทะเบียนเครื่อง (deregister) จากตัวเครื่องได้ แต่ถ้าเครื่องยังคงผูกบัญชีไว้อยู่ ก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ โหลดหนังสือผ่าน 3G, หรือ sync ได้ตามปกติ

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกต้นเดือนครับ กูเกิลเลยออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017 รอบนี้แพตช์มี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 ก.พ. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน และชุด ก.พ. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 ก.พ.มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 ก.พ. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 23 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 2 จุด หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า (StageFright เดิม) ส่วนแพตช์ ก.พ. แก้เพิ่มอีก 35 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Qualcomm, Broadcom, Synaptics และ NVIDIA

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pixel/Nexus ที่ได้รับแพตช์ จะมีดังนี้ครับ

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกต้นเดือนครับ (รอบนี้พิเศษตรงติดหยุดปีใหม่ เลยเลื่อนออกมาหนึ่งวัน) กูเกิลเลยออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนมกราคม 2017 เดือนนี้กลับมาแยกแพตช์เหลือ 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 ม.ค. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน และชุด 5 ม.ค. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 ม.ค.มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 ม.ค. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 23 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 1 จุด ซึ่งก็ยังเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า (StageFright เดิม) ส่วนแพตช์ 5 ม.ค. แก้เพิ่มอีก 72 จุด ซึ่งส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Qualcomm, Broadcom, Synaptics และ NVIDIA

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pixel/Nexus ที่ได้รับแพตช์ จะมีดังนี้ครับ

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

อย่างที่ทราบกันว่า Blackberry ช่วงสองปีที่ผ่านมาประสบปัญหารายได้หดตัวอย่างต่อเนื่อง ปิดบัญชีขาดทุนอย่างต่อเนื่องเกือบทุกไตรมาส แม้จะออกมือถือรุ่นเรือธงอย่าง DTEK60 ที่เป็นความหวังจะช่วยกอบกู้สถานการณ์แล้วก็ตาม

ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา BlackBerry ประกาศขายสิทธิ์ในแบรนด์ BlackBerry ให้กับบริษัทคู่ค้าตัวเอง TCL จากจีนที่เคยทั้งผลิตและออกแบบโทรศัพท์มือถือ Blackberry รุ่นล่าสุดของตัวอย่างอย่าง DTEK50 และ DTEK60 โดยในสัญญานี้ TCL จะทั้งออกแบบ, ผลิต, ขาย รวมถึงซัพพอร์ต สินค้าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนภายใต้แบรนด์ BlackBerry ได้ทั่วโลก ยกเว้นในห้าประเทศ ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา เนปาล และบังกลาเทศ

Pages