Tags:
Node Thumbnail

หลังจากมีข่าวอุปกรณ์ของ Netgear ถูกพบช่องโหว่และได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ข่าวเดิม ทาง Netgear ได้ออกมาประกาศเปิดโครงการหาช่องโหว่ผลิตภัณฑ์ โดยการให้เงินรางวัลสูงสุดถึง 15,000 USD สำหรับผู้พบช่องโหว่
โดยโครงการนี้จะมอบเงินรางวัลแก่นักวิจัยด้านความปลอดภัย หรือเรียกว่า กลุ่ม white hat hacker ที่สามารถรายงานช่องโหว่ของอุปกรณ์ที่อันตรายโดยเงินรางวัลเริ่มตั้งแต่ 150 ถึง 15,000 USD โดยสามารถรายงานช่องโหว่ที่พบทั้งใน ฮาร์ดแวร์,APIs และ Mobile apps ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ Netgear