Tags:
Node Thumbnail

จากเหตุการณ์การเสียชีวิตของ Aaron Swartz เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา (ข่าวเก่า) ในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้ ทาง MIT ได้เผยแพร่รายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Aarron Swartz จำนวน 180 หน้า โดยสรุปเนื้อหาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจนถึงการเสียชีวิต

รายงานดังกล่าวได้ระบุว่าทางมหาวิทยาลัยแสดงท่าทีที่เป็นกลางต่อเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งแต่แรก โดยทาง MIT ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการเรียกตำรวจฝ่ายสืบสวนคดีพิเศษของรัฐให้มาทำคดีดังกล่าว และทางมหาวิทยาลัยไม่ได้สนับสนุนให้มีการฟ้องร้องต่อ Aaron Swartz แต่อย่างใด แต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีคัดค้านการฟ้องร้องดังกล่าวเช่นกัน

Tags:
Node Thumbnail

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (International Olympiad in Informatics - IOI) เป็นการแข่งขันมีการจัดขึ้นทุกปี โดยเวียนจัดในประเทศต่างๆที่มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันซึ่งในปีนี้เมืองพัทยา ประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งที่ 23 นี้

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกเป็นการแข่งขันการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้โจทย์ปัญหา (Problem Solving) โดยจะมีการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 วัน วันละ 5 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละวันจะมีโจทย์ให้ 3 ข้อ โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ภาษา C,C++ หรือ Pascal ในการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งซอร์สโค้ดเข้าสู่ระบบตรวจเพื่อให้คะแนน (โดยรวมใกล้เคียงกับการแข่งขัน ACM ในระดับมหาวิทยาลัย)

Tags:
Node Thumbnail

Google เปิดโรงเรียนลิขสิทธิ์ ใน Youtube เพื่อให้ความรู้กับกฎหมายและการตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งมีวิดีโออธิบายเกี่ยวกับข้อควรระวังเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปแบบการ์ตูน ความยาวประมาณ 4 นาที โดยให้ผู้ที่เคยทำการละเมิดลิขสิทธิ์ดูและทำแบบทดสอบก่อนที่จะสามารถใช้บริการต่อไปได้

Tags:
Node Thumbnail

เยาวชนไทยคว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน คอมพิวเตอร์โอลิมปิก(International Olympiad in Informatics) ปี 2009 ณ ประเทศบัลแกเรีย โดยมีผู้แข่งขัน 324 คน จาก 84 ประเทศ

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  • นายวิสิฐ ภัทรนุธาพร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ - เหรียญทอง
  • นายพศิน มนูรังษี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย - เหรียญเงิน
  • นายอาภาพงศ์ จันทร์ทอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ - เหรียญเงิน
  • น.ส.ทักษพร กิตติอัครเสถียร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม - เหรียญทองแดง

ทั้งนี้คณะผู้แทนประเทศไทยได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2552

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากที่ออก PHP 5.3.0RC4 มาได้ประมาณ 2 สัปดาห์ โครงการ PHP ก็ได้ออก PHP 5.3.0 ซึ่งมีการปรับปรุงที่สำคัญจาก PHP 5.2 อยู่หลายอย่างเช่น

  • เพิ่มการสนับสนุน namespace
  • เพิ่ม magic methods __callStatic และ __invoke
  • เพิ่มคำสั่ง goto

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลงแปลงได้ที่ New features และ Changelog