Tags:

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีกริด ที่จะจัดในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2550 นี้นะคะ งานนี้มีผู้มีชื่อเสียงมากมายมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และที่สำคัญในงานมีกระเป๋าแจก และ อาหารรับรองอย่างดีเลยสำหรับผู้ร่วมงานทุกคนนะคะ จึงขอเชิญสมาชิกคนไอทีที่สนใจและว่างในวันนั้นมาเข้าร่วมงาน แต่ต้องลงทะเบียนก่อนนะคะ ตามลิงค์ http://www.cpe.kmutt.ac.th/tgcc2007 หรือคลิกลิงค์ข้างล่างเพื่อจะได้สำรองที่ให้นะคะ